Ansvarsfullt placerande

Wärtsilä ingår i flera index för hållbar utveckling, vilket bekräftar framgången av våra insatser inom detta område. I december 2019 ägde investerare med ett mandat för ansvarsfull placering ungefär 30% av Wärtsiläs aktier. Största delen av dessa investerare hade sin bas i Finland, USA och Storbritannien.

I fall ni är en ansvarsfull placerare (SRI) kan ni möjligen finna länkarna nedanom intressanta. I fall ni behöver mera information tveka inte att kontakta oss på investor.relations@wartsila.com.

Hållbar utveckling
Wärtsilä har en viktig roll i tillfredsställandet av den ökade efterfrågan på energi i världen på ett hållbart sätt. Läs mera om vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet.

Corporate governance
För att fördjupa dig i Wärtsiläs bolagsstyrning, läs våra Corporate Governance -sidor samt vår riskstyrningsöversikt.

Finansiell information
Läs mera om Wärtsiläs finansiella ställning samt våra finansiella målsättningar och utsikter.

© 2020 Wärtsilä