Ansvarsfullt placerande

Wärtsilä ingår i flera index för hållbar utveckling, vilket bekräftar framgången av våra insatser inom detta område. I december 2019 ägde investerare med ett mandat för ansvarsfull placering ungefär 30% av Wärtsiläs aktier. Största delen av dessa investerare hade sin bas i Finland, USA och Storbritannien.

I fall ni är en ansvarsfull placerare (SRI) kan ni möjligen finna länkarna nedanom intressanta. I fall ni behöver mera information tveka inte att kontakta oss på investor.relations@wartsila.com.

Hållbar utveckling
Wärtsilä har en viktig roll i tillfredsställandet av den ökade efterfrågan på energi i världen på ett hållbart sätt. Läs mera om vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet.

Corporate governance
För att fördjupa dig i Wärtsiläs bolagsstyrning, läs våra Corporate Governance -sidor samt vår riskstyrningsöversikt.

Finansiell information
Läs mera om Wärtsiläs finansiella ställning samt våra finansiella målsättningar och utsikter.

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä