Affärsmodell

 

2015 se business model

* Alla siffror från 2016


Marine Solutions

Wärtsilä har en stark ställning i alla huvudsegment inom shipping som leverantör av högt uppskattade fartygsmaskinerilösningar och -system. Marine Solutions -lösningar omfattar produkter, system och tjänster.

Efterfrågefaktorer:
 • Den globala ekonomins utveckling
 • Världshandelns utveckling och behovet av transportkapacitet
 • Utvecklingen i priset på olja och gas
 • Miljöbestämmelser
 • Utvecklingen av nya olje- och gasfält på havet

Energy Solutions

Wärtsilä är en ledande leverantör av moderna, miljömässigt avancerade, högeffektiva och dynamiska kraftverk som möjliggör maximal integration av periodiskt förnybar kraftgenerering.

Efterfrågefaktorer:
 •  Ekonomisk utveckling och ökande elkonsumtion
 •  Ökande användning av gas som bränsle i kraftverk
 •  Behov av bränsleflexibilitet till följd av osäker tillgång till gas
 •  Miljöfrågor och investeringar i förnybar energi
 •  Åldrande kraftverkskapacitet

Services

Services-affärsområdet stöder både Marine Solutions- och Energy Solutions-kunder med industrins mest omfattande utbud och bredaste servicenätverk. Services-verksamheten står för ca 40-50% av den totala omsättningen, vilket ger stabilitet och jämnar ut våra cykliska målmarknader.

Efterfrågefaktorer:
 •  Storleken på och utvecklingen av det aktiva motorbeståndet
 •  Livscykeleffektiviteten
 •  Förändringar i miljöbestämmelser
 •  Förbättringar i säkerheten
 •  Outsourcing av drift och underhåll

Tillverkning

Tillverkningen fokuserar huvudsakligen på montering, testkörning och slutförande av produkterna samt på strategiska nyckelkomponenter. Wärtsiläs affärsmodell, som är starkt kopplad till ett omfattande nätverk av leverantörer, garanterar en flexibel kapacitet.

Tillverkningen (integrerad i Marine Solutions) levererar medelvarviga motorer till både Energy Solutions och Marine Solutions från samma monteringsband, vilket möjliggör synergier i tillverkningsprocessen och i FoU. Tillverkningen av medelvarviga huvudmotorer är förlagd till leveranscentren i Vasa, Finland och Trieste, Italien. Produktportfölj innehåller även katalytiska system samt produkter för övervakning av utsläpp. Ship Powers aktiviteter innehåller produktutveckling och tillverkning relaterat till även annat än enbart 4-takts motorer.

Leverantörnätverk


Wärtsilä har omkring 1.100 leverantörer globalt och nätverket vidareutvecklas fortlöpande. Vår sourcingstrategi går ut på att fokusera på omsorgsfullt utvalda leverantörer, vilket innebär att fokus ligger på starka prestationer, innovationer och närvaro i närheten av våra tillverkningsenheter och samarbetsföretag.

© 2018 Wärtsilä