Varför investera i Wärtsilä


Wärtsiläs styrkor ligger i vårt integrerade service- och lösningsutbud, datadrivna innovationer, långvariga nära kundrelationer och en global närvaro som saknar motstycke.

Vi stöttar kunderna med livscykellösningar 

Vår affärsmodell bygger på att leverera smart teknik och optimerade livscykeltjänster till marin- och energimarknaderna. Serviceverksamheten står för ungefär 50% av omsättningen, vilket erbjuder en bra grund för att uppnå det långsiktiga målet om lönsam tillväxt.

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster drivs av den alltmer sofistikerade tekniken i företagets installerade bas. Våra digitaliseringssatsningar skapar nya möjligheter att utveckla värdeskapande lösningar för kunderna, till exempel genom prestandaoptimering med hjälp av avancerad diagnostik.

En ledare inom avancerad teknik för marin- och energimarknaden

Övergången till ren och flexibel energiproduktion samt behovet av effektiva och säkra transporter utgör grunden för våra smarta lösningar. Som en föregångare i branschen är vår ambition att tillgodose behovet av innovativa och energieffektiva lösningar. Vår digitala omvandling kommer att resultera i ökat mervärde för kunderna genom ett växande fokus på samarbete och kunskapsdelning. Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj och en ledande position inom hållbara innovationer.
 
Kapitalsnål affärsmodell med fokus på effektivitet

Vår tillverkningsmodell bygger på montering vid gemensamma produktions- och FoU-enheter. Det ger företaget möjlighet att flexibelt anpassa verksamheten efter marknadsförhållandena och skapar synergier i innovationsprocesserna. Vi fokuserar på kontinuerlig processförbättring i hela organisationen för att uppnå operativ förträfflighet.

Vi satsar på teknikledarskap och aktieägarvärde

Vår stabila finansiella ställning möjliggör investeringar i forskning och utveckling samt tillväxt genom förvärv, och samtidigt en solid utdelning till våra aktieägare.
© 2020 Wärtsilä