Varför investera i Wärtsilä?


Wärtsiläs styrka ligger i ett integrerat service- och lösningsutbud, datadrivna innovationer, långvariga nära kundrelationer och en global närvaro som saknar motstycke.

Vi stöttar kunderna med livscykellösningar 


Vår affärsmodell bygger på att leverera smart teknik och optimerade livscykeltjänster till marin- och energimarknaderna. Vår serviceverksamhet står för närmare 50% av den totala omsättningen, vilket ger en bra grund för att uppnå det långsiktiga målet för lönsam tillväxt. Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster drivs av den alltmer sofistikerade tekniken i det installerade utrustningsbeståndet. Samtidigt erbjuder digitaliseringen nya möjligheter att utveckla ett värdeskapande utbud och i framtiden använda ny teknik för att bygga upp erbjudandet under konceptet equipment-as-a-service.

En ledare inom smart teknik för marin- och energimarknaden

Övergången till ren och flexibel energiproduktion samt behovet av effektiva och säkra transporter utgör grunden för vårt utbud av smarta lösningar. Som en föregångare i branschen har vi en unik position att tillgodose behovet av innovativa och energieffektiva lösningar. Vår digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom ett ökat fokus på samarbete och kunskapsdelning. Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj och en ledande position inom hållbara innovationer.

En kapitalsnål affärsmodell med fokus på effektivitet

Vår tillverkningsmodell bygger på montering, med gemensamma produktions- och FoU-enheter. Detta ger oss möjlighet att flexibelt anpassa verksamheten efter marknadsförhållandena och skapar synergier i innovationsprocesserna. För att uppnå våra finansiella mål framhäver vi operativ förträfflighet genom kontinuerlig förbättring i hela organisationen.

Vi satsar på teknikledarskap och aktieägarvärde

Vår solida finansiella ställning möjliggör investeringar i forskning och utveckling samt tillväxt genom förvärv. Det möjliggör också en stabil utdelning till våra aktieägare.

© 2020 Wärtsilä