Varför investera i Wärtsilä?


Inkomster från två marknader samt från serviceverksamheten.
 • Solida efterfrågefaktorer: ökande transportbehov, växande efterfrågan på el och servicebehovet av ett växande motorbestånd
 • Verksamhet på två slutmarknader med global utspridning minskar på marknadsrisken
 • Wärtsilä har byggt upp en stark position inom servicemarknaden och har idag industrins bredaste servicenätverk och -utbud
 • Services-verksamheten erbjuder stabilitet och jämnar ut speciellt marinamarknadens cykliskhet
 • Tillverkning baserad på montering erbjuder flexibilitet i kapacitetsjustering till marknadens efterfråga
 • Delad tillverkning och forskning & utveckling skapar synergier

Goda möjligheter för framtida tillväxt.

 • Miljöbestämmelser erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter
  • Skrubbermarknaden
  • Ballastvattenhantering
 • Gasens tillväxt i marin- och kraftmarknaderna
  • Miljömässiga faktorer
  • Ekonomiska faktorer
 • Smart Power Generation möter energimarknadens behov på dynamisk och flexibel kapacitet

Solid finansiell ställning:

 • Stark balansräkning och fokus på lönsamhet
 • Solid dividendbetalare med en målsättning att betala ut 50% av resultatet per aktie

Målsättning att skapa mervärde för våra intressenter och erbjuda investerare en konkurrenskraftig avkastning genom att:

 • Växa snabbare än den globala BNP:n
 • Uppnå en rörelsevinstmarginal (EBIT%) på 14% på toppen av konjunkturcykeln och behålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10% i konjunkturdalarna
 • Bibehålla skuldsättningsgraden under 0,50
 • Betala en dividend på 50% av resultatet per aktie över cykeln.
© 2019 Wärtsilä