Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2020:

  • ordförande 140.000 euro/år
  • vice ordförande 105.000 euro/år
  • ledamot 70.000 euro/år

Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40% i Wärtsilä Oyj Abp:s aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget skall ersätta kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den relaterade överlåtelseskatten. Dessutom betalas varje ledamot 750 euro per bevistat styrelsemöte, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Därtill betalas fasta årsarvoden för kommittéarbetet enligt följande: 20.000 euro för revisionskommitténs ordförande och 10.000 euro för varje kommittémedlem samt 10.000 euro för ersättningskommitténs ordförande och 5.000 euro för varje kommittémedlem.

Information on styrelseledamöternas arvoden finns i belöningsrapporten.

© 2020 Wärtsilä