Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2019:

  • till ordinarie medlemmar 70.000 euro/år
  • till vice ordförande 105.000 euro/år
  • till ordförande 140.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 750 euro per möte till styrelsemedlemmarna, och ordförandens arvode är dubbelt större. Dessutom får ordföranden för revisionskommittén ett fast arvode på 20.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 10.000 för perioden. Ordföranden för ersättningskommittén får ett fast arvode på 10.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 5.000 euro för perioden. Ordföranden för utnämningskommittén får ett fast arvode på 8.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 4.000 euro för perioden. Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 718 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2019. Styrelsemedlemmarna omfattades inte av bolagets belöningsprogram.

Information on styrelseledamöternas arvoden finns i belöningsrapporten.

© 2020 Wärtsilä