Styrelse

  • Tom Johnstone CBE, Styrelsens ordförande

  • Markus Rauramo, Styrelsens vice ordförande

  • Maarit Aarni-Sirviö

  • Karen Bomba

  • Karin Falk

  • Johan Forssell

  • Risto Murto

  • Mats Rahmström

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä