Politisk lobbyverksamhet

Wärtsiläs policy siktar på en konstruktiv och öppen dialog och diskussion med både lokala och internationella myndigheter. Syftet med dialogen är att utbyta information och förbättra regleringens kvalitet. Wärtsilä deltar i offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget. Wärtsilä ingår i Europeiska kommissionens öppenhetsregister.

© 2020 Wärtsilä