Politisk lobbyverksamhet

Wärtsiläs policy siktar på en konstruktiv och öppen dialog och diskussion med både lokala och internationella myndigheter. Syftet med dialogen är att utbyta information och förbättra regleringens kvalitet. Wärtsilä deltar i offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget. Wärtsilä ingår i Europeiska kommissionens öppenhetsregister.

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä