Verkställande direktören samt ställföreträdande verkställande direktören

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Verkställande direktören leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Direktionen stöder verkställande direktören i ledningen av koncernen. Verkställande direktörens och koncernchefens arbetsvillkor fastställs skriftligen i verkställande direktörens och koncernchefens arbetsavtal. Bolagets verkställande direktör är Jaakko Eskola. Pierpaolo Barbone var vice verkställande direktören fram till slutet av 2018.

© 2020 Wärtsilä