Verkställande direktören samt ställföreträdande verkställande direktören

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Verkställande direktören leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Direktionen stöder verkställande direktören i ledningen av koncernen. Verkställande direktörens arbetsvillkor fastställs skriftligen i verkställande direktörensarbetsavtal. Bolagets verkställande direktör är Jaakko Eskola. Verkställande direktörens ställföreträdare är Pierpaolo Barbone, direktör för Services.

© 2019 Wärtsilä