Direktionen

  • Jaakko Eskola, Koncernchef

  • Pierpaolo Barbone, Ställföreträdande verkställande direktör samt Direktör, Services

  • Päivi Castrén, Personaldirektör

  • Javier Cavada Camino, Direktör, Energy Solutions

  • Kari Hietanen, Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden

  • Roger Holm, Direktör, Marine Solutions

  • Atte Palomäki, Kommunikationsdirektör

  • Marco Ryan, Chief Digital Officer

  • Marco Wirén, Ekonomi- och finansdirektör

© 2018 Wärtsilä