Direktionen

  • Jaakko Eskola, Koncernchef

  • Arjen Berends, Ekonomi- och finansdirektör

  • Päivi Castrén, Personaldirektör

  • Kari Hietanen, Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden

  • Roger Holm, Direktör, Marine Business

  • Atte Palomäki, Direktör för Kommunikation, Varumärke och Marknadsföring

  • Marco Wirén, Direktör, Energy Business

© 2019 Wärtsilä