Material från bolagstämmorBolagsstämma den 5 mars 2020

Bolagsstämma den 7 mars 2019

Bolagsstämma den 8 mars 2018

Bolagsstämma den 2 mars 2017

Bolagsstämma den 3 mars 2016

Bolagsstämma den 5 mars 2015

Bolagsstämma den 6 mars 2014

Bolagsstämma den 7 mars 2013

Bolagsstämma den 8 mars 2012

 Bolagsstämma den 3 mars 2011

Bolagsstämma den 4 mars 2010

Bolagsstämma den 11 mars 2009

Bolagsstämma den 19 mars 2008

Bolagsstämma den 14 mars 2007

Extraordinarie bolagsstämma den 24 november 2006

Bolagsstämma den 15 mars 2006

© 2020 Wärtsilä