Anmälan till bolagsstämman 2020

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 5.3.2019 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland (ingång: Siipi i Helsingfors Mässcentrum). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.30.

Anmäl dig här >>

© 2020 Wärtsilä