Anmälan till bolagsstämman 2019

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 7.3.2019 kl. 15.00 i Siipi i Helsingfors Mässcentrum, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.30.

Anmäl dig här >>

© 2020 Wärtsilä