Corporate Governance

 

Välkommen till Wärtsiläs Corporate Governance-sidor. Dessa sidor är Wärtsiläs primära källa för Corporate Governance-information. I Wärtsiläs årsredovisning finns även information om vår bolagsstyrning men informationen på dessa sidor är mera heltäckande.

Wärtsilä Oyj Abp följer de i bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag samt av Nasdaq Helsinki givna reglerna och föreskrifterna för publika aktiebolag. Wärtsilä följer också Global Reporting Initiatives G4-riktlinjer för hållbarhetsrapportering och den finska Värdepappersmarknadsföreningens bolagsstyrningskod 2015 (”Koden”). Koden finns på http://cgfinland.fi/sv. Wärtsilä har inte avvikit från rekommendationerna i koden.

Wärtsilä Årsredovisning 2019

  Bolagsstyrningsrapporter
  FileTypeSizeDownload
  Bolagsstyrningsrapport 2019PDF4,04 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2018PDF3,21 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2017PDF4,50 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2016PDF2,00 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2015PDF1,88 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2014PDF1,74 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2013PDF2,59 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2012PDF3,28 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2011PDF2,27 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2010PDF2,09 MB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2009PDF377,07 KB Download
  Bolagsstyrningsrapport 2008PDF650,84 KB Download
  Rapporter om löner och belöningar
  FileTypeSizeDownload
  Rapport om löner och belöningar 2019PDF1,20 MB Download
  Rapport om löner och belöningar 2018PDF1,79 MB Download
  Rapport om löner och belöningar 2017PDF1,86 MB Download
  Rapport om löner och belöningar 2016PDF1,14 MB Download
  Rapport om löner och belöningar 2015PDF510,78 KB Download
  Rapport om löner och belöningar 2014PDF299,93 KB Download
  Rapport om löner och belöningar 2013PDF1,10 MB Download
  Rapport om löner och belöningar 2012PDF142,49 KB Download
  Rapport om löner och belöningar 2011PDF80,09 KB Download
  Rapport om löner och belöningar 2010PDF54,83 KB Download
  Rapport om löner och belöningar 2009PDF13,28 KB Download
  © 2020 Wärtsilä