Årsredovisningsmaterial

I denna sektion finns Wärtsiläs årsredovisningar samt övrigt relaterat material.

2019
Årsredovisning 2019 PDF (5 MB) 
Bolagsstyrningsrapport 2019
PDF (4 MB)
Koncernens bokslut 2019
XLSX (377 KB)
Moderbolagets bokslut 2019
XLSX (75 KB)
2018
Årsredovisning 2018 PDF (4,90 MB) 
Bolagsstyrningsrapport 2018
PDF (3,28 MB)
Koncernens bokslut 2018
XLSX (378 KB)
Moderbolagets bokslut 2018
XLSX (76 KB)
2017
Årsredovisning 2017 PDF (3,81 MB)
Årsredovisning 2017 - Stories PDF (3,76 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2017 PDF (4,61 MB)
Koncernens bokslut 2017 XLSX (378 KB)
Moderbolagets bokslut 2017 XLSX (73 KB)
2016  
Årsredovisning 2016 PDF (8,64 MB)
Årsredovisning 2016 - Stories PDF (5,51 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2016 PDF (2,05 MB)
Koncernens bokslut 2016 XLSX (330 KB)
Moderbolagets bokslut 2016 XLSX (65 KB)
2015
Årsredovisning 2015 PDF (8,72 MB)
Årsredovisning 2015 - Stories PDF (6,83 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2015 PDF (1,88 MB)
Koncernens bokslut 2015 XLSX (316 KB)
Moderbolagets bokslut 2015 XLSX (64 KB)
2014
Årsredovisning 2014 PDF (6,13 MB)
Årsredovisning 2014 - Stories PDF (1,85 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2014 PDF (1,76 MB)
Koncernens bokslut 2014 XLSX (319 KB)
Moderbolagets bokslut 2014 XLSX (66 KB)
2013
Årsredovisning 2013 PDF (4,76 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2013 PDF ( 2,59 MB)
2012
Årsredovisning 2012 PDF (5,52 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2012 PDF (3,28 MB)
2011
Årsredovisning 2011 PDF (4,00 MB)
Årsredovisning 2011 - Inside Stories PDF (1,09 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2011 PDF (2,27 MB)
2010
Årsredovisning 2010 PDF (4,44 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2010 PDF (2,09 MB)
2009
Årsredovisning 2009 PDF (5,00 MB)
Årsredovisning 2009 Finansiell översikt PDF (695,36 KB)
Bolagsstyrningsrapport 2009 PDF (377,07 KB)
2008
Årsredovisning 2008 PDF (3,80 MB)
Bolagsstyrningsrapport 2008 PDF (650,84 KB)
2007
Årsredovisning 2007 PDF ( 3,16 MB)
2006
Årsredovisning 2006 PDF (7,73 MB)
2005
Årsredovisning 2005 Verksamhetsöversikt PDF (2,82 MB)
Årsredovisning 2005 Bokslut PDF (370,86 KB)
Årsredovisning 2005 Rapport om hållbar utveckling PDF (1,70 MB)
2004
Årsredovisning 2004 Verksamhetsöversikt PDF (2,66 MB)
Årsredovisning 2004 Bokslut PDF (1,53 MB)
Årsredovisning 2004 Bokslut IFRS PDF (111,22 KB)
Årsredovisning 2004 Rapport om hållbar utveckling PDF (2,58 MB)
2003
Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt PDF (1,14 MB)
Årsredovisning 2003 Bokslut PDF (1,06 MB)
2002
Årsredovisning 2002 Verksamhetsöversikt PDF (1,01 MB)
Årsredovisning 2002 Bokslut PDF ( 323,07 KB)
2001
Årsredovisning 2001 PDF (3,24 MB)
2000
Årsredovisning 2000 PDF ( 3,33 MB)

© 2020 Wärtsilä