Rapporter & presentationer

I denna sektion finner Ni Wärtsiläs svenskspråkiga rapporter och presentationer. Vänligen observera att presentationerna från kapitalmarknadsdagarna endast finns tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter finns tillgängliga i elektroniskt format på vår rapportsida Wärtsiläs rapporter. Information om Wärtsiläs produkter finner Ni på våra engelskspråkiga webbsidor under rubriken Products.

För att kunna läsa PDF-filer måste Ni ha Adobe Reader -programmet installerat. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner på Adobes webbsidor.

Senaste svenskspråkiga rapporter och presentationer:

07.03.2019  Koncernchefens anförande på Bolagsstämman
12.02.2019  Årsredovisning 2018
30.01.2019  Bokslutskommuniké 2018
30.01.2019  Resultatpresentation 2018
30.01.2019  Bokslutskommuniké 2018 tabeller
 

1
4
2
5
© 2019 Wärtsilä