Rapporter & presentationer

I denna sektion finner Ni Wärtsiläs svenskspråkiga rapporter och presentationer. Vänligen observera att presentationerna från kapitalmarknadsdagarna endast finns tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter finns tillgängliga i elektroniskt format på vår rapportsida Wärtsiläs rapporter.

För att kunna läsa PDF-filer måste Ni ha Adobe Reader -programmet installerat. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner på Adobes webbsidor.

Senaste svenskspråkiga rapporter och presentationer:

21.04.2020  Resultatpresentation Q1 2020
21.04.2020  Delårsrapport Q1 2020
30.01.2020  Koncernchefens presentation på bolagsstämman
30.01.2020  Resultatpresentation Q4 och helåret 2019
30.01.2020  Bokslutskommuniké 2019
 

1
4
2
5
© 2020 Wärtsilä