Rapporter & presentationer

I denna sektion finner Ni Wärtsiläs svenskspråkiga rapporter och presentationer. Vänligen observera att presentationerna från kapitalmarknadsdagarna endast finns tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter finns tillgängliga i elektroniskt format på vår rapportsida Wärtsiläs rapporter. Information om Wärtsiläs produkter finner Ni på våra engelskspråkiga webbsidor under rubriken Products.

För att kunna läsa PDF-filer måste Ni ha Adobe Reader -programmet installerat. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner på Adobes webbsidor.

Senaste svenskspråkiga rapporter och presentationer:

26.04.2017  Delårsrapport Q1 2017
26.04.2017  Resultatpresentation Q1 2017
26.04.2017  Delårsrapport Q1 2017 tabeller
10.03.2017  Detta är Wärtsilä 2016 broschyr
03.03.2017  Koncernchefens årsmötespresentation

1
4
2
5
7
© 2017 Wärtsilä