Rapporter & presentationer

I denna sektion finner Ni Wärtsiläs svenskspråkiga rapporter och presentationer. Vänligen observera att presentationerna från kapitalmarknadsdagarna endast finns tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter finns tillgängliga i elektroniskt format på vår rapportsida Wärtsiläs rapporter.

För att kunna läsa PDF-filer måste Ni ha Adobe Reader -programmet installerat. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner på Adobes webbsidor.

Senaste svenskspråkiga rapporter och presentationer:

18.07.2019  Resultatpresentation Q2 2019
18.07.2019  Halvårsrapport 2019
25.04.2019  Delårsrapport Q1 2019
25.04.2019  Resultatpresentation Q1 2019
07.03.2019  Koncernchefens anförande på Bolagsstämman
12.02.2019  Årsredovisning 2018
30.01.2019  Bokslutskommuniké 2018
30.01.2019  Resultatpresentation 2018

 

1
4
2
5
© 2019 Wärtsilä