Rapporter & presentationer

I denna sektion finner Ni Wärtsiläs svenskspråkiga rapporter och presentationer. Vänligen observera att presentationerna från kapitalmarknadsdagarna endast finns tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter finns tillgängliga i elektroniskt format på vår rapportsida Wärtsiläs rapporter. Information om Wärtsiläs produkter finner Ni på våra engelskspråkiga webbsidor under rubriken Products.

För att kunna läsa PDF-filer måste Ni ha Adobe Reader -programmet installerat. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner på Adobes webbsidor.

Senaste svenskspråkiga rapporter och presentationer:

13.02.2018  Årsredovisning 2017
13.02.2018  Årsredovisning 2017 - Berättelser
13.02.2018  Bolagsstyrningsrapport 2017
31.01.2018  Bokslutskommuniké 2017
31.01.2018  Bokslutskommuniké 2017 presentation


1
4
2
5
7
© 2018 Wärtsilä