Rapporter & presentationer

I denna sektion finner Ni Wärtsiläs svenskspråkiga rapporter och presentationer. Vänligen observera att presentationerna från kapitalmarknadsdagarna endast finns tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter finns tillgängliga i elektroniskt format på vår rapportsida Wärtsiläs rapporter. Information om Wärtsiläs produkter finner Ni på våra engelskspråkiga webbsidor under rubriken Products.

För att kunna läsa PDF-filer måste Ni ha Adobe Reader -programmet installerat. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner på Adobes webbsidor.

Senaste svenskspråkiga rapporter och presentationer:

08.03.2018  Koncernchefens presentation i bolagstämma
08.03.2018  Detta är Wärtsilä 2017
13.02.2018  Årsredovisning 2017
13.02.2018  Årsredovisning 2017 - Berättelser
13.02.2018  Bolagsstyrningsrapport 2017


1
4
2
5
7
© 2018 Wärtsilä