Tillväxtfaktorer

Energy-affärsområdet
På tillväxtmarknaderna beror efterfrågan på tillväxten i elförbrukningen. I utvecklade länder driver målet för lägre kolutsläpp investeringar i lösningar som drivs med förnybara bränslen. Dessa energilösningar leder till oförutsedda utmaningar för nätstabiliteten och kräver reservkraft samt balanserande kraft.

Marine-affärsområdet
Efterfrågan inom skeppsbyggnads- och sjöfartsbranschen är främst beroende av den globala ekonomins utveckling och dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Bränslepriserna har en inverkan på både sjöfarts- och offshorebranscherna. Miljölagstiftningen driver efterfrågan på miljölösningar och gas som marinbränsle.

Services
De huvudsakliga efterfrågefaktorerna är förbättrad livscykeleffektivitet samt behovet av sänkta driftskostnader och en förbättrad säkerhet. Outsourcing av kraftverksdrift och -förvaltning är en viktig trend. Verksamheten inom marinservice påverkas i hög grad av existerande och nya miljöbestämmelser och i sista hand av flottans aktivitetsnivå.

© 2020 Wärtsilä