Marknadsandelar

Vid slutet av 2016 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 26,1 GW. Wärtsiläs marknadsandel var 13%.

Vid slutet av Q1 2017 var Wärtsiläs marknadsandel inom marina medelvarviga huvudmotorer 45% och marknadsandelen för hjälpmotorer var 20%.

market shares Q1 2017 sv
    © 2017 Wärtsilä