Konkurrenter


Marine Solutions

Medelvarviga huvudmotorer
Wärtsilä är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Till de största konkurrenterna hör de andra leverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, Caterpillar (MAK) och MAN Diesel.

Hjälpmotorer
Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och priskonkurrensen hård. Konkurrenter inom hjälpmotorer är MAN, dess licenstillverkare, Hyundai Heavy Industries HiMSEN-motorer samt högvarviga motorer.


Services

Wärtsilä har inga direkta konkurrenter med en liknande serviceportfölj från en enda källa. Varje servicekategori har således sina egna specifika konkurrenter. Bortsett från andra motortillverkares servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Konkurrensen är främst lokal.


Energy Solutions

Kraftverksmarknaden är mycket splittrad, vilket också avspeglas på konkurrenssituationen. Wärtsiläs största konkurrenter inom traditionella tjockoljedrivna kraftverk är andra motorleverantörer, som delvis är de samma som inom affärsområdet Marine Solutions. Inom gasdrivna kraftverk är konkurrenterna både leverantörer av gasmotorer och gasturbiner. Inom biooljedrivna kraftverk är konkurrenterna lokala, marknadsspecifika tillverkare av pannanläggningar.

© 2018 Wärtsilä