Konkurrenter


Marine Business

Medelvarviga huvudmotorer
Wärtsilä är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Till de största konkurrenterna hör de andra leverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, Caterpillar (MAK) och MAN Diesel.

Hjälpmotorer
Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och priskonkurrensen hård. Konkurrenter inom hjälpmotorer är MAN, dess licenstillverkare, Hyundai Heavy Industries HiMSEN-motorer samt högvarviga motorer.


Energy Business

De huvudsakliga konkurrenterna inom större gasbaserade projekt är gasturbintillverkare såsom GE och Siemens. I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en hög effektivitet, en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre värdeförslag för många kunder. När det gäller mindre gas- och tjockoljebaserade kraftverksprojekt är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av förbränningsmotorer, såsom MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. Wärtsiläs avancerade gas- och flerbränslebaserade motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och livscykellösningar har gett Wärtsilä en marknadsledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen.

Wärtsilä möter nya former av konkurrens när utbudet utvidgas. Inom större solkraftverk är självständiga, regionala och lokala EPC-företag de största konkurrenterna. Konkurrensen inom LNG-infrastrukturprojekt kommer främst från entreprenadföretag. Inom energisystemintegration, mjukvara och batterilagringssystem består konkurrenterna av bland annat NEC och Tesla.

© 2020 Wärtsilä