Konkurrenter

Marine Business

Wärtsilä har en stark position inom medelvarviga motorer. Till de största konkurrenterna hör de andra stora leverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, Caterpillar (MAK) och MAN Energy Solutions.

Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och priskonkurrensen hård. Konkurrenter inom hjälpmotorer är MAN, dess licenstillverkare, Hyundai Heavy Industries HiMSEN-motorer samt högvarviga motorer.

Energy Business

Inom större gasbaserade projekt konkurrerar Wärtsilä med tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en hög effektivitet, en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre värdeförslag för många kunder. När det gäller mindre gaskraftverksprojekt och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av motorer, såsom MAN Energy Solutions, INNIO (f.d. GE Jenbacher), Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. Wärtsiläs avancerade gas- och flerbränslebaserade motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och livscykellösningar har gett Wärtsilä en marknadsledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen. Inom energisystemintegration, mjukvara och batterilagringssystem består konkurrenterna av bland annat NEC och Tesla.

© 2020 Wärtsilä