Wärtsiläs marknader

Wärtsilä levererar anläggningar, lösningar och tjänster till sjöfarts- och energisektorn. Bolagets målmarknader är cykliska men känsligheten för dessa jämnas ut genom ett flertal undersegment vars cykler inte är identiska. Wärtsiläs tillverkningsmodell, med en hög grad av outsourcing, är flexibel såväl vad gäller tillverkning som kostnadsstruktur och stöder dess lönsamhet oberoende av businesscykler.

År 2019

Markets
  • Wärtsilä Energy-affärsområdets marknader
  • Wärtsilä Marine-affärsområdets marknader
  • Servicemarknaden
© 2020 Wärtsilä