Wärtsiläs IR-policy

 

Det yttersta målet för Wärtsiläs IR-verksamhet är att producera exakt, tillräcklig och aktuell information om utvecklingen av företagets strategi, verksamhet, marknader och finansiella ställning. Detta skall ske på ett sätt som ger intressenterna en rättvisande bild av Wärtsilä som ett investeringsobjekt.

För att uppnå detta mål publicerar Wärtsilä årligen tre delårsrapporter, en bokslutskommuniké, en årsredovisning samt börsmeddelanden. Utöver det träffar Wärtsiläs ledning regelbundet analytiker och investerare såväl i Finland som utomlands. Wärtsiläs webbsidor fungerar som arkiv för aktuell samt historisk information gällande faktorer som påverkar bolagets aktiers värde.
 
Framtidsutsikter

Information om Wärtsiläs framtidsutsikter och resultatprognos publiceras i bolagets bokslutskommuniké för det finansiella året (och upprepas i årsredovisningen) samt i delårsrapporterna. Styrelsen godkänner framtidsutsikterna. Wärtsilä publicerar inga delårsprognoser.

Marknadsestimat

På begäran av analytiker, kan bolaget granska dennes analys eller rapport i fråga om sakfrågor som baserar sig på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar ej heller ansvar för estimat och prognoser publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter.

Tyst period

Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad "tyst period" innan resultatrapporter utges. Bolagets representanter träffar under denna tid inte investerare eller analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge.


Kontaktuppgifter:
Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Telefon: +358 10 709 5637
E-post: natalia.valtasaari@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä