Informationsgivningspolicy

 

Denna policy beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att ge alla aktörer på marknaden tillgång till tillräcklig information samtidigt och vid rätt tidpunkt så att de kan bestämma värdet av Wärtsiläs finansiella instrument, såsom aktier, optioner och obligationer, på ett upplyst sätt.

I egenskap av ett noterat bolag följer Wärtsilä EU:s regelverk, finsk lag, Nasdaq Helsinki Ltd:s börsregler och insideranvisningar samt relevanta föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen i Finland (”FI”) och andra myndigheter.

Informationspolicyn godkänns av direktionen. Den distribueras till Wärtsiläs alla enheter globalt i syfte att säkerställa en omfattande förståelse av Wärtsiläs informationsskyldigheter och -begränsningar. Denna policy granskas regelbundet och revideras vid behov.

Informationsgivningspolicy PDF, 35Kb »

© 2020 Wärtsilä