Wärtsiläs guidancepolicy


Wärtsilä kommenterar sina utsikter på följande sätt:

  • Förväntningar angående utvecklingen av efterfrågan på bolagets marknader på års basis
  • Uppskattade leveranser från orderstocken för det guidade året
  • Information om väsentliga aspekter som kan påverka lönsamheten
  • Investeringsnivån på års basis.

Du hittar Wärtsiläs utsikter på websiten, i delårsrapporterna, i årsredovisningen samt i investerarpresentationerna. Har du ytterligare frågor kontakta vårt IR-team.

© 2020 Wärtsilä