Wärtsiläs IR-team


Om Du vill ha tilläggsinformation om Wärtsilä vänligen kontakta vårt IR-team som hjälper dig. Wärtsiläs investerarrelationer finns i Helsingfors, adressen är John Stenbergs strand 2, PL 196, 00531 Helsingfors. Vänligen skicka alla allmänna förfrågningar till adressen: investor.relations@wartsila.com. Investerarmötesförfrågningar ber vi Er vänligen skicka direkt till Mari Hamarila (kontaktinformation nedanom).

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör,
Investerar- och mediarelationer
tel. 010 709 5637
e-post natalia.valtasaari@wartsila.com
Mari Hamarila

Mari Hamarila
IR Officer
tel. 050 364 3413
/ 010 709 5445
e-post
mari.hamarila@wartsila.com
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Investor Relations Coordinator
På moderskapsledighet


Här finns fondkommissioner och finansanalytiker som på eget initiativ har följt/analyserat Wärtsiläs utveckling.
© 2018 Wärtsilä