Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2017:

  • till ordinarie medlemmar 66.000 euro/år
  • till vice ordförande 99.000 euro/år
  • till ordförande 132.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 600 euro per bevistat möte till styrelsemedlemmarna och 800 euro per bevistat möte till ordföranden. Till varje medlem i utnämningskommittén och ersättningskommittén betalas 700 euro per bevistat kommittémöte, och till varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per bevistat kommittémöte. Kommittéordförandens arvode är dubbelt högre. Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 718 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2017. Styrelsemedlemmarna omfattades inte av bolagets belöningsprogram.

Information on styrelseledamöternas arvoden för år 2017 finns i belöningsrapporten.

© 2018 Wärtsilä