Arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2016:

  • till ordinarie medlemmar 66.000 euro/år
  • till vice ordförande 99.000 euro/år
  • till ordförande 132.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 600 euro per möte till styrelsemedlemmarna och 800 euro per möte till ordföranden. Till varje medlem i utnämningskommittén och ersättningskommittén betalas 700 euro per kommittémöte, och till varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per kommittémöte. Kommittéordförandens arvode är dubbelt högre.

Information on styrelseledamöternas arvoden för år 2016 finns i belöningsrapporten.

© 2018 Wärtsilä