Insiderförvaltning


Wärtsilä förvaltar insiderinformation och insiders enligt kraven i marknadsmissbruksförordning (Market Abuse regulation, MAR) Nasdaq Helsinki Ltd:s insideranvisningar och Wärtsiläs insiderpolicy.

Personer som fungerar i ledningsuppgifter, dvs. de som hör till bolagets styrelse och direktion samt vissa andra anställda får inte bedriva handel med bolagets finansiella instrument under 30 dagar innan bokslutskommunikéer och delårsrapporter publiceras.

Chefer ska förlägga handeln med Wärtsiläs värdepapper till tidpunkter då fullständig information om fakta och siffror som inverkar på värdet av dessa värdepapper är tillgänglig på marknaden.

Vid beredningen av betydande projekt upprättas ett projektspecifikt insiderregister. Vederbörande personer får ett skriftligt meddelande om att de ingår i den inre kretsen och anvisningar om skyldigheter för personer med insynsställning.

 

Ledningens transaktioner

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras närstående när transaktionerna uppnår ett tröskelvärde på 5.000 euro (utan nettning) under ett kalenderår i enlighet med bestämmelserna i MAR. Från och med den 3.7.2016 publicerar Wärtsilä alla ledningens transaktioner som ett börsmeddelande.

På grund av MAR-regelförändringar har insiderregistret inte uppdaterats sedan 2.7.2016.

Senaste meddelanden:
© 2018 Wärtsilä