Anmälan till bolagsstämman

Wärtsiläs bolagsstämma hålls torsdagen den 2.3.2017 kl 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.30.

Anmäl dig här »
© 2017 Wärtsilä