Företagsköp och försäljningar

Wärtsiläs strategiska målsättning är att behålla sin ledande ställning på marknaderna samt att växa ytterligare genom att erbjuda kunderna marknadernas bästa effektivitet och tillförlitlighet över livscykeln. Detta möjliggörs genom ett integrerat produkt- och serviceutbud, som uppfyller kundens affärsbehov runt om i världen. Wärtsilä växer även genom att utveckla nya produkter och tjänster, som hjälper kunderna att operera sina kraftsystem mer effektivt och säkert. Wärtsilä kommer att höja sin kompetens inom automation samt förstärka sitt produktutbud av lösningar med hjälp av vilka kraftsystem opereras miljömässigt säkert och tillförlitligt. Detta sker genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och förvärv.

Information om företagsköp och försäljningar före den 1.1.2005 hittar du i arkivet för pressmeddelanden.

Läs mera om Wärtsiläs historia i Om oss -sektionen.

Tidpunkt Bolag Beskrivning
Mars 2018 Transas
Wärtsilä har förvärvat Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Affären kommer att snabba på Wärtsiläs väg mot sin vision om ett Smart Marine-ekosystem. Transas, är en global marknadsledare inom marin navigation. Transas årsomsättning ligger för närvarande på omkring 140 miljoner euro. Bolaget har 22 regionala kontor runtom i världen, och ett distributionsnätverk som omfattar 120 länder. Personalen på cirka 1.000 anställda kommer att integreras i Wärtsiläs Marine Solutions-affärsområde. Affären värderas till 210 miljoner euro (affärsvärde). Kontrollen över företaget övergår från och med den 4.5.2018 till Wärtsilä.
Länk till meddelandet 19.3.2018
Länk till meddelandet 4.5.2018
Februari 2018 LOCK-N-STITCH  Wärtsilä utvidgar sitt servicesortiment inom affärsverksamheten QuantiServ genom att förvärva det amerikanska teknikföretaget LOCK-N-STITCH. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment. LOCK-N-STITCH övergick i Wärtsiläs ägo 1 februari 2018.
Länk till meddelandet 2.2.2018
December 2017 Trident B.V. Teknologiföretaget Wärtsilä stärker sitt serviceutbud genom förvärvet av Trident B.V., ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet blir Wärtsilä den första globala operatören på marknaden för undervattensservice. Wärtsilä har lång erfarenhet av undervattensservice via partners. Genom förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition. Värdet på affären är 17,5 miljoner euro (företagsvärdet) och ytterligare 3,5 miljoner euro earn-out, baserat på företagets resultatutveckling under de närmaste åren. Tridents omsättning är ungefär 9 miljoner euro.
Länk till meddelandet 21.12.2017
Oktober 2017 Guidance Marine Limited Wärtsilä har förvärvat Guidance Marine Limited, ett privatägt företag med kontor i Storbritannien, Singapore och USA. Guidance Marine är ett teknologiskt ledande företag inom sensorlösningar för marinindustrin relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg. Förvärvet av Guidance Marine kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation. Transaktionens värde är 14 miljoner brittiska pund (företagsvärde) inklusive en maximal uppskjuten betalning på 4 miljoner pund. År 2016 var Guidance Marines omsättning 6 miljoner brittiska pund. Guidance Marine har över 50 anställda runt om i världen.
Länk till meddelandet 10.10.2017 (på engelska)
Oktober 2017 Puregas Solutions Wärtsilä har förvärvat Puregas Solutions, en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Puregas är en ledande aktör inom sitt område med dotterbolag i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Företaget använder en unik CApure-process för att omvandla rå biogas till biometan och förnybar naturgas. Transaktionens värde är 280 miljoner svenska kronor (företagsvärde) och en ytterligare summa på maximalt 70 miljoner kronor beroende på verksamhetens resultat nästa år. År 2016 var Puregas Solutions omsättning 200 miljoner svenska kronor. Företaget har ca 40 anställda.
Länk till meddelandet 4.10.20107
Maj 2017 Greensmith Energy Management Systems Inc. Wärtsilä har förvärvat Greensmith Energy Management Systems Inc., ett USA-baserat ledande företag inom smart energilagringsteknologi och relaterade applikationer. I och med förvärvet av Greensmith kommer Wärtsilä utöka sitt inflytande på energilagringsmarknaden och positionera sig som en ledande global energisystemintegrerare. År 2016 var Greensmiths omsättning 32 miljoner US-dollar, och företaget hade över 40 anställda. Transaktionens värde är 170 miljoner US-dollar (företagsvärde). Äganderätten till bolaget övergick till Wärtsilä från 3.7.2017.
Länk till meddelandet 15.5.2017
Länk till meddelandet 3.7.2017
September 2016 Wärtsiläs frekvensomvandling verksamhet Wärtsilä avyttrar verksamheten för frekvensomvandlare och deras tillverkning.
Länk till meddelandet 23.9.2017
Juni 2016 Eniram Wärtsilä har förvärvat Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams omsättning uppgår till över 10 milj. euro med sammanlagt 89 anställda över hela världen. Till en början kommer Eniram att fortsätta som stark, självständig affärsenhet med stöd av Wärtsiläs globala kapacitet. Transaktionsvärdet för förvärvet är 43 milj. eur. Äganderätten till bolaget övergår till Wärtsilä från 1.7.2016.
Länk till meddelandet
Juni 2016 Weir American Hydro Wärtsilä har förvärvat USA- och Kanada-baserade Weir American Hydro från Weir-koncernen. American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar. Med huvudkontor i York, Pennsylvania i USA och ett servicecenter i Montreal, Kanada, har företaget 241 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till 45,6 miljoner USD.
Länk till meddelandet
Juni 2016 Winterthur Gas & Diesel (WinGD) Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har avtalat om att överföra Wärtsiläs 30 procents minoritetsandel i tvåtaktssamföretaget Winterthur Gas & Diesel (WinGD) till CSSC. Till följd av transaktionen äger CSSC 100 procent av WinGD. Tvåtaktsverksamheten har fram till avyttringen rapporterats som avvecklade verksamheter.
Länk till meddelandet
Maj2015 L-3 Marine Systems International Wärtsilä Oyj Abp har förvärvat L-3 Marine Systems International från NYSE-listade L-3 Communications Holdings Inc. L-3 Marine Systems International (L-3 MSI) är en enhet inom L-3:s Electronic Systems-affärssegment som fokuserar främst på passagerar- och handelsfartyg. Den slutliga köpeskillingen bestäms på basen av sammanställningen av räkenskaperna. Förvärvet godkändes av koreanska myndigheter i mars och av EU i april.
Länk till meddelandet
Juni 2014 Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC Försäljning av Wärtsiläs 50 procentiga ägoandel till samföretagets andra part, Transmashholding.
Länk till meddelandet
Maj 2012 MW Power Oy Försäljning av Wärtsiläs 40 procentiga ägoandel till samföretagets andra part, Metso.
Länk till meddelandet
Mars 2012 MMI Boiler Management Pte Ltd Förvärv av affärsverksamheten av MMI Boiler Management Pte Ltd, som är ett singaporianskt företag specialiserat på service och uppehåll av pannor för marint och industriellt bruk. Företagets verksamhet inkluderar service, uppehåll, reparation och installering av pannor för både marina och landbaserade kunder. MMI Boiler Managements omsättning var 5,3 miljoner euro år 2011 och företaget har 138 anställda.
Länk till meddelandet
Januari 2012 Hamworthy Hamworthy är ett globalt företag som erbjuder specialiserad utrustning och tjänster till marinindustrin, olje- och gasindustrin, samt till industribranschen. Hamworthy har cirka 1,150 anställda globalt. Hamworthy har sitt huvudkontor i Poole, Storbritannien, design-, produktions- och försäljningsenheter i Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Singapore samt en modern monteringsfabrik i Kina. Under det senaste finansiella året som slutade 31.3.2011 uppgick Hamworthys omsättning till GBP 181,6 miljoner (2010: GBP 214,3 miljoner). Rörelseresultatet uppgick till GBP 13,8 miljoner (2010: GBP 19,7 miljoner).
Länk till meddelandet
Juli 2011 Cedervall Förvärv av Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin. Huvudkontoret är beläget i Göteborg, Sverige och dotterbolag i Spanien, Kina och Singapore, samt produktionsenheter i Sverige, Kina och Spanien. År 2010 uppgick företagets omsättning till 344 miljoner svenska kronor (39 miljoner euro) och lönsamheten var på en god nivå. Företaget sysselsätter 211 personer.
Länk till meddelandet
September 2008 Conan Wu & Associates Pte Ltd (CWA), Singapore Förvärv av Conan Wu & Associates Pte Ltd (CWA), som är ett av de ledande företagen inom fartygsplanering och -design. CWA har sitt huvudkontor i Singapore. Köpesumman är 23 miljoner euro. CWA:s omsättning år 2007 uppgick till 10,7 miljoner euro och lönsamheten var på en mycket god nivå. CWA har 66 anställda i Singapore. CWA kommer att integreras med Wärtsilä Ship Design inom affärsområdet Ship Power.
September 2008 Navelec SAS, Frankrike Förvärv av det franska företaget Navelec SAS, som har specialiserat sig på marina navigations- och kommunikationssystem, elektriska marintjänster samt styr- och automationstjänster. Navelecs omsättning uppgick till 7 miljoner euro år 2007. Företaget sysselsätter 45 personer, varav 26 arbetar inom fältservice. Navelecs affärsverksamhet kommer att integreras med Wärtsilä Services i Frankrike. Affärens värde offentliggörs inte.
Juli 2008 Vik-Sandvik, Norge Förvärv av den globala fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik, ett ledande självständigt bolag, som erbjuder tjänster inom design och teknik till rederier och varvsindustrin världen över. Affärens värde är 132 miljoner euro med en ytterligare summa på högst 38 miljoner euro, som utbetalas utgående från affärsverksamhetens resultat under de tre följande åren. Vik-Sandviks omsättning år 2007 uppgick till 55 miljoner euro och lönsamheten är på en mycket god nivå. Antalet anställda är 410.
Juni 2008 Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH (CDC), Tyskland Förvärv av det tyska bolaget Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH (CDC), som specialiserat sig på design, leverans och service av automationssystem för rederier och varv. CDC's omsättning uppgick till 2,1 miljoner euro år 2007. Företaget har 12 anställda.
April 2008 International Combustion Engineering A/S (I.C.E.), Danmark Förvärv av danska bolaget International Combustion Engineering A/S (I.C.E.), som specialiserat sig på service och reparation av ångpannor och därtill hörande förbränningssystem samt projekttjänster. I.C.E.'s omsättning var 46,8 miljoner danska kronor (6,3 milj. euro) i 2007, 30 anställda. Förvärvet utvidgar Wärtsiläs serviceutbud till en ny kategori för service av pannor.
Mars 2008 Maritime Service AS, Norge Förvärv av det norska företaget Maritime Service AS, som är specialiserat på fartygstjänster, mekaniska tjänster och renoveringstjänster. Omsättning ca. 3,2 milj. euro, 28 anställda.
Augusti 2007 Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd. Förvärv av det skotska bolaget Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industrianläggningar. Omsättning ca. 20 milj. euro, 31 anställda.
Maj 2007 Railko Ltd:s marina verksamhet, Storbritannien Köp av den marina verksamheten av Railko Ltd i England. Företaget är specialiserat på tillverkning av syntetiska hylslager och tätningar. Omsättningen för företagets marina verksamhet är ca. 6 milj. euro och företaget har 25 anställda.
Maj 2007 McCall Propellers Ltd., Storbritannien Köp av propellerreparationsbolaget McCall Propellers Ltd, baserat i Storbritannien. Företagets omsättning är 6,4 miljoner GBP (9,4 miljoner euro).
Februari 2007 Senitec AB, Sverige Köp av det svenska företaget Senitec AB i Varberg. Företaget är privatägt och specialiserar sig på utrustning för rening och separering av vatten från oljeblandningar och slam i kraftverk, hamnar och fartyg.
Januari 2007 Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd, Korea Grundande av 50/50-ägt samföretag med Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) i Korea. Samföretaget kommer att tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg som transporterar flytande naturgas. Investeringen uppgår till 58 milj. euro, varav Wärtsiläs andel är 29 milj. euro.
Januari 2007 Marine Propeller (Pty) Ltd, Sydafrika Köp av det sydafrikanska företaget Marine Propeller (Pty) Ltd:s hela verksamhet. Företaget var privatägt och fokuserar i huvudsak på att reparera propellrar.
December 2006 SCHIFFKO, Tyskland Köp av det tyska fartygsdesignföretaget SCHIFFKO. Företaget specialiserar sig på planering och design av speciellt containerfartyg, forskningsfartyg och fartyg för offshoreindustrin. Företagsköpet stöder Wärtsiläs strategiska fokus att växa som systemintegrator och leverantör av helhetslösningar inom sjöfarten och varvsindustrin.
November 2006 Ovako Oy Ab
Försäljning av Oy Ovako Abs operativa företag till ett företag ägt av aktieägarna av Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV samt Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Försäljningen slutför Wärtsiläs plan att koncentrera sig på sin kärnaffärsverksamhet. Wärtsilä bokför en skattefri försäljningsvinst på 49 miljoner för försäljningen.
Oktober 2006 Stockholms fartygsreparationer AB
Köp av Stockholms Fartygsreparationer ABs företagsverksamhet. Företaget har specialiserat sig på fartygsreparation och köpet utvidgar ytterligare Wärtsiläs serviceverksamhet på den svenska östkusten. Köpet är en del av tillväxtstrategin för Services-affärsområdet.
September 2006 Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd (QMD)
Grundadet av samföretag tillsammans med China Shipbuilding Industry Corporation och Mitsubishi Heavy Industriesin för tillverkning av stora lågvarviga marinmotorer i Kina. CSIC äger 50% av samföretaget, Wärtsilä 27% ja Mitsubishi 23%. Investeringen kommer att vara ca. 75 milj. euro, som fördelas på flera år. Produktionen planeras inledas under år 2008.
Juli 2006 INTEC Injectortechnic GmbH
Köp av det tyska företaget INTEC Injectortechnic GmbH. Företaget har specialiserat sig på installering och service av bränsleinsprutningsanordningar till marinmotorer. Köpet förstärker Wärtsiläs kunnande inom service och installation av bränsleinsprutningsanordningar.
Mars 2006 Wärtsilä BLRT Services Klaipeda UAB, Litauen Grundande av samföretag med det estniska BLRT Grupp för att betjäna den Baltiska fartygsservicemarknaden. Företaget är en del av Wärtsiläs strategi att förstärka sin position som erbjudare av helhetslösningar för fartygskunder. Wärtsilä äger 51% och BLRT Grupp 49% av samföretaget.
Februari 2006 Diesel Technology Solutions BV (DTS), Nederländerna Köp av komponentkapacitet försäkrar att den höga orderboken kan levereras från Vasa och Trieste.
Februari 2006 Total Automation Ltd, Singapore
Köp av hela affärsverksamheten av företag inom marinautomation med starkt fotfäste inom offshore och LNG-sektorern. Del av strategin att förstärka positionen som Total Service levererare. Köpet komplementerar tidigare automationsförvärv.
Februari 2006 Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS), Norge
Köp av Aker Kvaerner Power & Automation Systems AS (AKPAS) företaget av Aker Kvaerner. Företaget producerar kraft- och automationssystem för olje- gas-, marin- och industriella applikationer. Köpet stöder Wärtsiläs tillväxtsstrategi och utvidgar Wärtsiläs produktsortiment inom automation och elektriska applikationer. Anskaffningspris ca.12 milj euro.
December 2005 Wärtsilä Propulsion Heerlen B.V, Nederländerna Företagsförsäljning.
December 2005 Gerhardt Holding Co., Inc., Förenta Staterna Företagsköp. Företaget har specialiserat sig på service av automations- och regleringssystem inom gas- och dieselmotorer. Anskaffningspris 8,6 milj.euroa.
Maj 2005 Oy Ovako Ab
Wärtsilä, Rautaruukki och SKF sammanslår verksamheterna för långa stålprodukter till det gemensamt ägda Oy Ovako Ab.Köpet är en del av Services-affärspmrådets tillväxtstrategi. Wärtsilä äger 26,5%.
April 2005 Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd., Kina Grundandet av 50/50 samföretag med Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute för att tillverka hjälpmotorer i Kina.
April 2005 Wärtsiläs produktionsenhet i Frankrike Försäljning av produktionsenhet för högvarviga motorer i Mulhouse, Frankrike till Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Slutför omstruktureringsprogrammet som infördes år 2003.
Mars 2005 DEUTZ AG, Tyskland
Köp av DEUTZ AGs marinmotorservice. En del av Wärtsiläs strategi att utvidga serviceverksamheten genom att utvidgar serviceutbudet samt genom företagsköp. Anskaffningspris 115 milj. euro.
Mars 2005 Oü Ciserv BLRT Baltica, Estland
Samföretag med estniska BLRT Grupp för service av fartyg på det Baltiska området. Wärtsilä äger 51% och BLRT Grupp 49%.
© 2018 Wärtsilä