Omsättningen geografiskt

Wärtsiläs globala ställning återspeglas i den geografiska fördelningen av företagets omsättning.

SE_Geographical_netsales
© 2020 Wärtsilä