Omsättningen geografiskt

Wärtsiläs globala ställning återspeglas i den geografiska fördelningen av företagets omsättning.

SE_Geographical_netsales
* Siffrorna från 2016
© 2018 Wärtsilä