Maturitetsfördelning

Informationen nedan är från årsberättelsen 2017.

Räntebärande främmande kapital

 2017 2016
Långfristiga skulder  517 520
Kortfristiga skulder  102  108
Lånefordringar  -5  -7
Likvida medel  -379  -472
Netto  234  150
 
swe_Maturity_profiles
swe_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_SWE
© 2018 Wärtsilä