Maturitetsfördelning

Informationen nedan är från årsberättelsen 2019.

Räntebärande främmande kapital

2019   2018
Långfristiga skulder 851   748
Kortfristiga skulder 58   74
Lånefordringar -1   -3
Likvida medel -358  -487
Netto 726   333
 
swe_Maturity_profiles
swe_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_SWE
 
 

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä