Maturitetsfördelning

Informationen nedan är från årsberättelsen 2018.

Räntebärande främmande kapital

2018   2017
Långfristiga skulder 748   517
Kortfristiga skulder 74   102
Lånefordringar -3   -5
Likvida medel -487   -379
Netto 333   234
 
swe_Maturity_profiles
swe_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_SWE
 
 
© 2020 Wärtsilä