Maturitetsfördelning

Informationen nedan är från årsberättelsen 2015.

Räntebärande främmande kapital

2015 2014
Långfristiga skulder 492 537
Kortfristiga skulder 232 129
Lånefordringar -18 -1
Likvida medel -334 -571
Netto 372 94
 

 

maturitetsprofil_2015
Lan_2015
kreditlimiter_2015
© 2017 Wärtsilä