Maturitetsfördelning

Informationen nedan är från årsberättelsen 2016.

Räntebärande främmande kapital

2016 2015
Långfristiga skulder 520 492
Kortfristiga skulder  108 232
Lånefordringar  -7 -18
Likvida medel  -472 -334
Netto  150 372
 
swe_Maturity_profiles
swe_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_SWE
© 2018 Wärtsilä