Nyckeltal

 
2019  2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Avkastning på eget kapital (ROE), %  9,0 16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2
Räntebärande främmande kapital, netto  726 333  234 150  372 94 276 567 58 -165 414
Nettoskuldsättningsgrad  0,30** 0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0,09 0,28
Soliditet, %  40,8 44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0

* 2017 siffrorna har justerats i enlighet med IFRS 15.
**Inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning. 

Låneprogram

Informationen nedan är från börsmeddelandet som publicerades den 21.4.2020.

Wärtsiläs räntebärande lån var 1.270 miljoner euro (1.162) i slutet av mars. I slutet av december 2019 uppgick de räntebärande lånen till 1.096 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 166 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 1.104 miljoner euro. De räntebärande lånen, netto, uppgick till 849 miljoner euro (658). Nettoskuldsättningsgraden var 0,42 (0,29) och soliditeten 35,3% (39,6).

Kreditvärdering

Wärtsilä har inte emitterat företagsobligationer och har såldes inte heller någon kreditvärdering tillgänglig eller analytiker för uppföljning av skuldinstrument.

© 2020 Wärtsilä