Nyckeltal

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Avkastning på eget kapital (ROE), % 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Räntebärande främmande kapital, netto 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettoskuldsättningsgrad 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0,09 0,28 0,39 -0,01
Soliditet, % 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

 

Låneprogram

Informationen nedan är från börsmeddelandet som publicerades den 27.1.2017.

Wärtsiläs räntebärande lån var 670 miljoner euro (1.088) i slutet av mars 2017. I slutet av december 2016
uppgick de räntebärande lånen till 629 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 78 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 592 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 260 miljoner euro (639) och nettoskuldsättningsgraden till 0,13 (0,32).

Kreditvärdering

Wärtsilä har inte emitterat företagsobligationer och har såldes inte heller någon kreditvärdering tillgänglig eller analytiker för uppföljning av skuldinstrument.

© 2017 Wärtsilä