Nyckeltal

 
2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Räntebärande främmande kapital, netto 234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0,09 0,28 0,39 -0,01
Soliditet, % 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

* 2017 siffrorna har justerats i enlighet med IFRS 15.

Låneprogram

Informationen nedan är från börsmeddelandet som publicerades den 19.7.2018.

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 893 miljoner euro (637) i slutet av juni 2018. I slutet av december 2017 uppgick de räntebärande lånen till 619 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 135 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 758 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 642 miljoner euro (299) och nettoskuldsättningsgraden till 0,29 (0,14).

Kreditvärdering

Wärtsilä har inte emitterat företagsobligationer och har såldes inte heller någon kreditvärdering tillgänglig eller analytiker för uppföljning av skuldinstrument.

© 2018 Wärtsilä