Nyckeltal

 
2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Räntebärande främmande kapital, netto 333  234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0,09 0,28 0,39 -0,01
Soliditet, % 44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

* 2017 siffrorna har justerats i enlighet med IFRS 15.

Låneprogram

Informationen nedan är från börsmeddelandet som publicerades den 18.7.2019.

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 1.132 miljoner euro (893) i slutet av juni 2019. I slutet av december 2018 uppgick de räntebärande lånen till 823 miljoner euro. Ökningen beror främst på att leasingskulder redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. I slutet av juni uppgick leasingskulderna till 207 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 98 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 1.034 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 746 miljoner euro (642). Nettoskuldsättningsgraden var 0,33 (0,29) och soliditeten 40,5% (41,7).

Kreditvärdering

Wärtsilä har inte emitterat företagsobligationer och har såldes inte heller någon kreditvärdering tillgänglig eller analytiker för uppföljning av skuldinstrument.

© 2019 Wärtsilä