Nyckeltal

 
2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Räntebärande främmande kapital, netto 333  234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0,09 0,28 0,39 -0,01
Soliditet, % 44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

* 2017 siffrorna har justerats i enlighet med IFRS 15.

Låneprogram

Informationen nedan är från börsmeddelandet som publicerades den 25.10.2019.

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 1.365 miljoner euro (874) i slutet av september 2019. Ökningen beror främst på att leasingskulder på 203 miljoner euro redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. I slutet av december 2018 uppgick de räntebärande lånen till 823 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 333 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 1.031 miljoner euro. De räntebärande lånen, netto, uppgick till 987 miljoner euro (647). Skuldsättningsgraden var 0,44 (0,28) och soliditeten 39,4% (43,7).

Kreditvärdering

Wärtsilä har inte emitterat företagsobligationer och har såldes inte heller någon kreditvärdering tillgänglig eller analytiker för uppföljning av skuldinstrument.

© 2020 Wärtsilä