Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet. Wärtsilä har inte definierat en tidsperiod för uppfyllandet av dessa finansiella målsättningar.

Omsättning

  • MÅLSATTNING: Målet är att omsättningen ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.
  • MEDEL FÖR ATT UPPNÅ MÅLET: Fokusera på att stärka positionen på strategiska tillväxtmarknader.
  • UTVECKLING: År 2017 ökade Wärtsiläs omsättning med 3% till 4.923 miljoner euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) 2007−2017 var 2,7%.

Tillvxtverkonjunkturcykeln2017

Lönsamhet

  • MÅLSATTNING: Målet för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är målet att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.
  • MEDEL FÖR ATT UPPNÅ MÅLET: Förbättrad prestanda genom kontinuerlig förbättring.
  • UTVECKLING: År 2017 var rörelsevinsten före jämförelsestörande poster 590 miljoner euro, dvs. 12,0% av omsättningen.

Resultat2017

Kapitalstruktur

  • MÅLSATTNING: Målet är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.
  • UTVECKLING: År 2017 var nettoskuldsättningsgraden 0,10.

Nettoskuldsttningsgrad2017

Dividend

  • MÅLSATTNING: Målet är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.
  • UTVECKLING: Styrelsen föreslår en dividend på 1,38 euro per aktie för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar 70,8% av resultatet per aktie.

Dividend2017_se
© 2019 Wärtsilä