Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet. Wärtsilä har inte definierat en tidsperiod för uppfyllandet av dessa finansiella målsättningar.

Omsättning

  • MÅLSÄTTNING:  Målet är att omsättningen ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. 
  • HUR VI NÅR MÅLSÄTTNINGEN:  Fokus på att stärka positionen inom strategiska tillväxtmarknader.
  • UTVECKLING:  År 2016 minskade Wärtsiläs omsättning med 5% till 4.801 miljoner euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) 2006−2016 var 4,2%.

omsättning2015

Lönsamhet

  • MÅLSÄTTNING:  Mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är målet att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.
  • HUR VI NÅR MÅLSÄTTNINGEN:  Förbättrad prestanda genom kontinuerlig förbättring.
  • UTVECKLING:  År 2016 var rörelsevinsten före jämförelsestörande poster 583 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen.

lönsamhet2015

Kapitalstruktur

  • MÅLSÄTTNING:  Målet är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.
  • UTVECKLING:  År 2016 var nettoskuldsättningsgraden 0,07.

kapitalstruktur2015

Dividend

  • MÅLSÄTTNING:  Målet är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln. 
  • UTVECKLING:  Styrelsen föreslår en dividend på 1,30 euro per aktie för räkenskapsåret 2016, vilket motsvarar 73% av resultatet per aktie.

swe_Earnings_dividend
© 2018 Wärtsilä