Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet. Wärtsilä har inte definierat en tidsperiod för uppfyllandet av dessa finansiella målsättningar.

Omsättning

Tillvxtverkonjunkturcykeln
MÅLSÄTTNING
Målet är att omsättningen ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

SÄTT PÅ VILKET MÅLSÄTTNINGEN UPPNÅS
Fokus på att stärka positionen på strategiska tillväxtmarknader.

UTVECKLING
År 2018 ökade Wärtsiläs omsättning med 5% till 5.174 miljoner euro.

Lönsamhet

Resultat
MÅLSÄTTNING
Målet för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är målet att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

SÄTT PÅ VILKET MÅLSÄTTNINGEN UPPNÅS
Förbättrad prestanda genom kontinuerlig förbättring. 

UTVECKLING
År 2018 var rörelsevinsten före jämförelsestörande poster 577 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen.

Kapitalstruktur

Nettoskuldsttningsgrad
MÅLSÄTTNING
Målet är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.

UTVECKLING
År 2018 var nettoskuldsättningsgraden 0,14.

Dividend

Dividend_se
MÅLSÄTTNING
Målet är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

UTVECKLING
Styrelsen föreslår en dividend på 0,48 euro per aktie för räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar 73,7% av resultatet per aktie.
© 2020 Wärtsilä