Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet. Wärtsilä har inte definierat en tidsperiod för uppfyllandet av dessa finansiella målsättningar.

Omsättning

Tillväxt över konjunkturcykeln
MÅLSÄTTNING
Växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

SÄTT PÅ VILKET MÅLSÄTTNINGEN UPPNÅS
Fokus på att stärka positionen på strategiska marknader och öka livscykelverksamheten.

UTVECKLING
År 2019 var omsättningen stabil och uppgick till 5.170 miljoner euro.

Lönsamhet

Resultat
MÅLSÄTTNING
Målet för rörelsemarginalen (EBIT%) är 14% vid konjunkturtoppen. Vid konjunkturbotten är målet att hålla rörelsemarginalen över 10%.

SÄTT PÅ VILKET MÅLSÄTTNINGEN UPPNÅS
Förbättrad prestanda genom kontinuerlig förbättring. Prestanda påverkas av cykeln och produktmix.

UTVECKLING
År 2019 uppgick det jämförbara rörelseresultatet till 457 miljoner euro, vilket utgör 8,8% av omsättningen.

Kapitalstruktur

Nettoskuldsättningsgrad
MÅLSÄTTNING
Nettoskuldsättningsgraden är under 0,50.

UTVECKLING
År 2019 var nettoskuldsättningsgraden 0,30.

Dividend

Dividend
MÅLSÄTTNING
Betala ut minst 50% av resultatet över cykeln.

UTVECKLING
En utdelning om 0,48 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2019, vilket utgör 130,8% av rörelseresultatet.
© 2020 Wärtsilä