Dividendpolitik

Målsättningen är att att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Styrelsens förslag om utdelning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2018. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.037.972.039,58 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 308.072.530,42 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2019. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 18.3.2019.

Den andra raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet den 18.9.2019. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 20.9.2019 och utbetalningsdagen 27.9.2019.


Dividendhistoria

 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ordinär dividend 1,38 (betalad i två rater) 1,30 (betalad i två rater) 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 1,75 1,75 1,50 2,25 1,75 0,90
Extradividend - - - - - - 1,00 - - 2,00 - 2,10
Dividender totalt 1,38 1,30 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 2,75 1,75 1,50 4,25 1,75 3,00


© 2019 Wärtsilä