Dividendpolitik

Målsättningen är att att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Styrelsens förslag om utdelning för räkenskapsåret 2016
 
Styrelsen föreslår att en dividend på 1,30 euro per aktie betalas för räkenskapsåret 2016. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.097.420.182,01 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 281.705.697,79 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas i två rater i enlighet med allt vanligare praxis. Den första raten på 0,65 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 6.3.2017. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas den 13.3.2017. Den andra raten på 0,65 euro per aktie betalas i september 2017. Den andra raten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet den 12.9.2017 i enlighet med reglerna för det finska värdeandelssystemet. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla den 14.9.2017 och utbetalningen den 21.9.2017, såvida inte förnyelsen av Euroclear Finland Oy:s värdeandelssystem möjliggör utbetalning några dagar tidigare.

Dividendhistoria

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ordinär dividend 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 1,75 1,75 1,50 2,25 1,75 0,90
Extradividend - - - - 1,00 - - 2,00 - 2,10
Dividender totalt 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 2,75 1,75 1,50 4,25 1,75 3,00

© 2017 Wärtsilä