Dividendpolitik

Målsättningen är att att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Dividendutdelning för räkenskapsåret 2018

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utdela 0,48 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,24 euro per aktie utdelades den 18.3.2019. Den andra dividendposten på 0,24 euro per aktie utdelades den 27.9.2019. 


Dividendhistoria

 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ordinär dividend 1,38 (betalad i två rater) 1,30 (betalad i två rater) 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 1,75 1,75 1,50 2,25 1,75 0,90
Extradividend - - - - - - 1,00 - - 2,00 - 2,10
Dividender totalt 1,38 1,30 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 2,75 1,75 1,50 4,25 1,75 3,00


© 2020 Wärtsilä