Dividendpolitik

Målsättningen är att att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Dividendutdelning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 993.534.893,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 239.590.080,77 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390. Dividenden betalas i två rater.

Den första dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 9.3.2020 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020.

Den andra dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas i september 2020. Den andra dividendraten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 10.9.2020 och utbetalningsdagen 17.9.2020.


Dividendhistoria

 2018 2017 
2016 2015 2014
Ordinär dividend 0,48 (betalad i två rater) 0,46 (betalad i två rater) 0,43 (betalad i två rater) 0,40 0,38
*Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.


© 2020 Wärtsilä