Konsensusestimat

Då du klickar på ”Jag godkänner” -länken nedan flyttas du till en webbsida som upprätthålls och innehåller information som erbjuds av Vara Research GmbH. Wärtsilä har inte på något sätt bidragit till sidans innehåll, kvalitet, natur eller tillförlitlighet. Wärtsilä ansvarar inte på något sätt för innehållet, dess exakthet eller bredd på dessa webbsidor.

Den information Vara Research GmbH erbjuder är baserad på estimat och värderingar gjorda av analytiker som följer med Wärtsilä och är oberoende av Wärtsilä. Informationen som erhålls via webbsidorna representerar ej Wärtsiläs eller dess lednings åsikter, utsikter eller prognoser. Länken erbjuds enbart i informationssyfte och innehåller ej något ställningstagande, undersökning eller verifiering av informationen för Wärtsiläs del. Informationen är inte avsedd som investeringsråd.

Då du förflyttar dig till Vara Research GmbHs sidor gör du det på eget ansvar. Wärtsilä ansvarar ej på något sätt för det du gör med den erbjudna informationen.

Jag godkänner

© 2020 Wärtsilä