Aktiemonitor

Aktiemonitorn är ett interaktivt verktyg där man kan följa utvecklingen av Wärtsilä’s aktiekurs och handelsvolymer på Nasdaq Helsinki. Informationen är fördröjd med 15 minuter. 

Handel med Wärtsiläs aktier sker även på alternativa marknadsplatser så som Chi-X, Turquoise och BATS. Monitorn för alternativa marknadsplatser är ett interaktivt verktyg där man kan följa utvecklingen av Wärtsiläs aktier på dessa handelsplatser. Vänligen observera att denna service inkluderar inte s.k. ”dark pool"-transaktioner.

Aktiemonitor

© 2020 Wärtsilä