Förändringar i aktiekapitalet

För de räkenskapsår (efter år 2001) som inte anges i tabellen nedan har det inte skett några förändringar i aktiekapitalet.

År Transaktion Antal aktier Aktier totalt Aktiekapital, €
2018 Vederlagsfri emission 394.482.260 591.723.390 336.002.138,50
2011 Vederlagsfri emission 98.620.565 197.241.130 336.002.138,50
2008 Teckning av aktier mot optionsrätter 31.050 98.620.565 336.002.138,50
2008 Aktier emitterade i den vederlagsfria emissionen och sammanslagningen av aktieslagen 2.619.954 98.589.515 335.893.463,50
2007 Teckning av aktier mot optionsrätter 27.000 95.969.561 335.893.463,50
2007 Teckning av aktier mot optionsrätter 134.847 95.942.561 335.798.963,50
2007 Teckning av aktier mot optionsrätter 5.049 95.807.714 335.326.999,00
2007 Teckning av aktier mot optionsrätter 15.000 95.802.665 335.309.327,50
2007 Teckning av aktier mot optionsrätter 85.068 95.787.665 335.256.827,50
2007 Teckning av aktier mot optionsrätter 148.245 95.702.597 334.959.089,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter 893.625 95.554.352 334.440.232,00
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter 32.436 94.660.727 331.312.544,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter 22.200 94.628.291 331.199.018,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter 8.400 94.606.091 331.121.318,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter 58.350 94.597.691 331.091.918,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter 421.650 94.539.341 330.887.693,50
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 10.575 94.117.691 329.411.918,50
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 300 94.107.116 329.374.906,00
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 33.900 94.106.816 329.378.856,00
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 698.199 94.072.916 329.255.206,00
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 300.300 93.374.717 326.811.509,50
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 73.800 93.074.417 325.760.459,50
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 272.250 93.000.617 325.502.159,50
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 177.750 92.728.367 324.549.284,50
2004 Fondemission 30.850.205 92.550.617 323.927.159,50
2004 Konvertering av debenturlån 2.050.440 61.700.412 215.951.442,00
2003 Konvertering av debenturlån 32.060 59.649.972 208.774.902,00
2003 Tecknade värdepapper med optionsbevis 148.800 59.617.912 208.662.692,00
2002 Konvertering av debenturlån 15.252 59.469.112 208.141.892,00
2001 Tecknade värdepapper med optionsbevis 57.600 59.453.860 208.088.510,00
2001 Konvertering av debenturlån 5.193.902 59.396.260 207.792.410,00

© 2020 Wärtsilä