Största aktieägare


Wärtsilä hade 76,889 aktieägare i slutet av december 2019. Investor AB var den största aktieägaren med ett innehav på 104.711.363 aktier, dvs. 17,7% av aktiekapitalet (inkluderad i förvaltarregistret).

Aktieägare i börsnoterade företag är skyldiga att anmäla förändringar i innehav när innehavet når, överstiger eller faller under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av antal aktier eller röstetalet för bolaget. Anmälan on förändringar i innehav >>

© 2020 Wärtsilä