Ledningens aktieinnehav


Styrelseledamöterna och verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2019 sammanlagt 226.930 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,04% av aktierna och rösterna. 

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras närstående när transaktionerna uppnår ett tröskelvärde på 5.000 euro (utan nettning) under ett kalenderår i enlighet med bestämmelserna i MAR-regelförändringar. Från och med den 3.7.2016 publicerar Wärtsilä alla ledningens transaktioner som ett börsmeddelande.
 

Ledningens transaktioner

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Rahmström, Mats

by Wärtsilä Corporation | maj 13, 2020

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Rahmström, Mats

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsemedlem Mats Rahmström enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Rahmström, Mats
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200513143735_20
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-05-13
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

 

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4 216 Enhetspris: 6,64 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 4 216 Medelpris: 6,64 EUR


Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä