Ledningens aktieinnehav


Styrelseledamöterna och verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2019 sammanlagt 226.930 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,04% av aktierna och rösterna. 

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras närstående när transaktionerna uppnår ett tröskelvärde på 5.000 euro (utan nettning) under ett kalenderår i enlighet med bestämmelserna i MAR-regelförändringar. Från och med den 3.7.2016 publicerar Wärtsilä alla ledningens transaktioner som ett börsmeddelande.
 

Ledningens transaktioner

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä