Flaggningar

Aktieägare i börsnoterade företag är skyldiga att anmäla både det börsnoterade bolaget och Finansinspektionen om förändringar i sina innehav. Noterade bolag är skyldiga att offentligt avslöja aktieägarnas anmälan.

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste förändringar i innehav redovisas när innehavet når, överstiger eller faller under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av antal aktier eller röstetalet för bolaget.

Flaggningsmeddelandena till Wärtsilä skall skickas via e-post till investor.relations@wartsila.com samt till Wärtsiläs Investerarrelationsteam.

Wärtsilä Abp har fått kännedom om följande anmälningar om förändringar i innehav:

Publicerings-
datum

Transaktions-
datum

Aktieägare

Flaggningsgräns

Direkt 
ägarandel, %

Total 
ägarandel, %

27.05.2020 26.05.2020 BlackRock, Inc
Under 5% 
Under 5% 
Under 5% 
26.05.2020 25.05.2020 BlackRock, Inc
Över 5% 
4,48 5,00
06.04.2020 02.04.2020 BlackRock, Inc Under 5% 
4,37 4,94
03.04.2020 01.04.2020 BlackRock, Inc Över 5%  4,48 5,00
02.04.2020  31.03.2020  BlackRock, Inc   Under 5%  4,30  4,82 
26.03.2020  24.03.2020  BlackRock, Inc  Över 5%  4,85  5,11 
11.06.2019 11.06.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%
04.06.2019 31.05.2019 BlackRock, Inc Under 5% Under 5% Under 5%
27.05.2019 24.05.2019 BlackRock, Inc Under 5% 4,97 5,16
23.05.2019 21.05.2019 BlackRock, Inc Över 5% 5,02 5,19
13.05.2019 10.05.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23
09.05.2019  07.05.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23
07.05.2019 03.05.2019 BlackRock, Inc. 
Under 5%
4,95 5,18
30.04.2019 26.04.2019 BlackRock, Inc. 
Över 5%
5,02  5,18
26.03.2019 22.03.2019 BlackRock, Inc. 
Under 5%
4,82 5,38
28.02.2019 26.02.2019 BlackRock, Inc. 
Över 5%
5,07 5,42
25.02.2019 22.02.2019 BlackRock, Inc. 
Under 5% 4,94 5,35
25.10.2018 23.10.2018  BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Under 5% - -
24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Över 5% 5,005 5,029
23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Över 5% 4,98 5,01
18.10.2018 16.10.2018  BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Under 5% -
16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Under 5%
4,98 5,04
8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Över 5% 5,04 5,11
05.10.2018 04.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Under 5% 4,99 5,11
03.10.2018 02.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Över 5% 5,04 5,16
02.10.2018 01.10.2018  BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Under 5% 4,9999 5,11

28.09.2018

27.09.2018

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

5,03

5,14

06.09.2018

05.09.2018

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Under 5%

4,75

5,78

22.03.2018

21.03.2018

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

5,07

6,03

19.03.2018

16.03.2018

BlackRock, Inc.

Under 10%

8,22

9,66

14.03.2018

13.03.2018

BlackRock, Inc.

Över 10%

6,69

10,04

09.03.2018

08.03.2018

BlackRock, Inc.

Under 10%

6,60

9,97

08.03.2018

06.03.2018

BlackRock, Inc.

Över 10%

6,64

10,01

02.03.2018

01.03.2018

BlackRock, Inc.

Under 10%

7,13

9,98

28.02.2018

27.02.2018

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Under 5%

4,85

6,10

26.02.2018

23.02.2018

BlackRock, Inc.

Över 10%

9,88

10,04

30.11.2017

29.11.2017

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

5,10

5,47

23.11.2017

22.11.2017

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

4,63

5,05

15.12.2016

14.12.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Under 5%

-

-

26.09.2016

23.09.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

5,05

5,06

22.09.2016

21.09.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Under 5%

-

-

19.09.2016

16.09.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

5,00

5,01

26.08.2016

25.08.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Under 5%

-

-

06.05.2016

03.05.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

5,01

5,13

29.04.2016

27.04.2016

BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Över 5%

4,88

5,01

14.09.2015

10.09.2015

BlackRock, Inc.

Över 5%

 

5,08

09.10.2014

09.10.2014

Fiskars Oyj Abp

Över 5%

 

5,01

09.10.2014

09.10.2014

Avlis Invest AB

Över 15%

 

16,76

27.09.2013

25.09.2013

BlackRock, Inc.

Under 5%

 

4,98

03.07.2012

29.06.2012

BlackRock, Inc.

Över 5%

 

5,04

27.04.2012

26.04.2012

Gemensamt ägande av
Fiskars Group och Investor

Över 20%

 

20,44

24.04.2012

24.04.2012

Gemensamt ägande av
Fiskars Group och Investor

Över 15%

 

19,44

11.08.2011

09.08.2011

BlackRock, Inc.

Under 5%

 

4,99

07.01.2011

05.01.2011

BlackRock, Inc

Över 5%

 

5,01

22.12.2010

20.12.2010

BlackRock, Inc

Under 5%

 

4,97

20.12.2010

17.12.2010

BlackRock, Inc

Över 5%

 

5,01

20.03.2008

26.03.2008

Gemensamt ägande av
Fiskars Group och Avlis AB

Under 20%

 

17,1

20.03.2008

26.03.2008

Ömsesidiga Arbetspensions-försäkringsbolaget
Varma

Över 5%

 

5,2

20.03.2008

26.03.2008

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.

Under 5%

 

1,76

 

Övriga nyheter relaterade till förändringar i innehav:

19.09.2014  Förändringar i Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä
07.02.2013  Sammanslagningen av Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä till ett gemensamt bolag slutförd
13.12.2012  Förändringar i Investor AB:s ägarandel i Wärtsilä

Wärtsiläs bolagsstämma den 19.3.2008 fattade beslut om en sammanslagning av bolagets A- och B-aktier. Efter sammanslagningen av aktieslagen medför alla bolagets aktier samma aktieägarrättigheter och bolaget har enbart aktier som medför en röst/aktie. Vid bolagsstämma medför varje A-aktie tio (10) röster och varje B-aktie en (1) röst.

Wärtsilä Oyj Abp har fått kännedom om följande anmälningar om förändringar i innehav:

Publice-
rings-
datum

Transak-
tions-
datum

Aktie-
ägare

Tröskel
relaterad
till aktier

Innehav
av A-
aktier,
%

Innehav
av B-
aktier,
%

Innehav
av aktie-
kapital,
%

Tröskel
relaterad
till röster

Innehav
av A-
röster,
%

Innehav
av B-
röster,
%

Innehav
av totala
röster,
%

20.12.2007

20.12.2007

Avlis AB

Över 15%

8,86

6,77

15,63

Över 25%

27,58

2,11

29,69

20.12.2007

20.12.2007

Fiskars
Oyj Abp

Under 5%

0,78

0,07

0,85

Under 5%

2,44

0,02

2,46

09.10.2007

22.08.2007

Svenska
Litteratur-
sällskapet
i Finland r.f.

 

 

 

1,63

Över 5%

 

 

5,03

24.08.2007

23.08.2007

Ömse-
sidiga
Arbets-
pensions-
försäkrings-
bolaget
Varma

 

3,70

1,24

4,94

Över 10%

11,52

0,39

11,91

04.07.2007

03.07.2007

Ömse-
sidiga
Arbets-
pensions-
försäkrings-
bolaget
Varma

 

2,92

1,24

4,16

Över 5%

9,08

0,39

9,46

04.07.2007

03.07.2007

Sampo plc

 

 

 

0,61

Under 5%

 

 

1,90

 

© 2020 Wärtsilä