Nyckeltal/aktie

 

2018  2017  2016  2015  2014
Resultat/aktie(EPS)*, EUR  0,65  0,63  0,60  0,75 0,59
Eget kapital/aktie*, EUR  4,09  3,97  3,87  3,72 3,31
Dividend/aktie*, EUR  0,481  0,46  0,43  0,40 0,38
Dividend/resultat, %  73,71  70,8  72,8  53,3 65,4
Direktavkastning, %        
     WRT1V  3,51  2,6  3,0  2,8 3,1
Aktiekurs/reultat per aktie(P/E)        
      WRT1V  21,4  27,0  23,8  18,8 21,1
Aktiekurs/eget kapital per aktie(P/BV)        
     WRT1V  3,4  4,4  3,7  3,8 3,7
Emissionsjusterat antal aktier*, 1 000 st.        
      i slutet av perioden  591 723   591 723
 591 723  591 723 591 723
      i medeltal  591 723   591 723
 591 723  591 723 591 723

1 Styrelsens förslag.
* Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

© 2020 Wärtsilä