Nyckeltal/aktie

 

 2017*  2016  2015  2014  2013
Resultat/aktie(EPS), EUR  0,63  1,79  2,25 1,76 1,98
Eget kapital/aktie, EUR  12,02  11,60  11,16 9,94 9,35
Dividend/aktie, EUR  0,46  1,30  1,20 1,15 1,05
Dividend/resultat, %  72,5  72,8  53,3 65,4 53,0
Direktavkastning, %      
     WRT1V  2,6  3,0  2,8 3,1 2,9
Aktiekurs/reultat per aktie(P/E)      
      WRT1V  27,8  23,8  18,8 21,1 18,1
Aktiekurs/eget kapital per aktie(P/BV)      
     WRT1V  4,4  3,7  3,8 3,7 3,8
Emissionsjusterat antal aktier, 1 000 st.      
      i slutet av perioden  591 723
 197 241  197 241 197 241 197 241
      i medeltal  591 723
 197 241  197 241 197 241 197 241

* Siffrorna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

© 2019 Wärtsilä