Nyckeltal/aktie

 

 2019 2018  2017  2016  2015
Resultat/aktie*, EUR  0,37  0,65  0,63  0,60  0,75
Eget kapital/aktie*, EUR  4,05  4,09  3,97  3,87  3,72
Dividend/aktie*, EUR  0,481  0,48  0,46  0,43  0,40
Dividend/resultat, %  130,81  73,7  70,8  72,8  53,3
Direktavkastning, %          
     WRT1V  4,91  3,5  2,6  3,0  2,8
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E)          
      WRT1V  26,6  21,4  27,0  23,8  18,8
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV)          
     WRT1V  2,4  3,4  4,4  3,7  3,8
Emissionsjusterat antal aktier*, x 1 000          
      i slutet av perioden  591 723  591 723   591 723
 591 723  591 723
      i medeltal  591 723  591 723   591 723
 591 723  591 723

1 Styrelsens förslag
* Siffrorna i jämförelseperioderna 2015-2017 har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

© 2020 Wärtsilä