Nyckeltal/aktie

 

 2019 2018  2017  2016  2015
Resultat/aktie*, EUR  0,37  0,65  0,63  0,60  0,75
Eget kapital/aktie*, EUR  4,05  4,09  3,97  3,87  3,72
Dividend/aktie*, EUR  0,481  0,48  0,46  0,43  0,40
Dividend/resultat, %  130,81  73,7  70,8  72,8  53,3
Direktavkastning, %          
     WRT1V  4,91  3,5  2,6  3,0  2,8
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E)          
      WRT1V  26,6  21,4  27,0  23,8  18,8
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV)          
     WRT1V  2,4  3,4  4,4  3,7  3,8
Emissionsjusterat antal aktier*, x 1 000          
      i slutet av perioden  591 723  591 723   591 723
 591 723  591 723
      i medeltal  591 723  591 723   591 723
 591 723  591 723

1 Styrelsens förslag
* Siffrorna i jämförelseperioderna 2015-2017 har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä