Nyckeltal/aktie

 

2015 2014 2013 2012 2011
Resultat/aktie(EPS), EUR  2,25 1,76 1,98 1,72 1,44
Eget kapital/aktie, EUR  11,16 9,94 9,35 8,95 8,30
Dividend/aktie, EUR  1,201 1,15 1,05 1,00 0,90
Dividend/resultat, %  53,31 65,4 53,0 58,1 62,7
Direktavkastning, %  
     WRT1V  2,81 3,1 2,9 3,1 4,0
Aktiekurs/reultat per aktie(P/E)  
      WRT1V  18,8 21,1 18,1 19,0 15,5
Aktiekurs/eget kapital per aktie(P/BV)  
     WRT1V  3,8 3,7 3,8 3,7 2,7
Emissionsjusterat antal aktier, 1 000 st.  
      i slutet av perioden  197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
      i medeltal  197 241 197 241 197 241 197 241 197 241

 1 Styrelsens förslag.

© 2017 Wärtsilä