Flaggningar

 

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 22.3.2018 kl. 16.30 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited:s andel av Wärtsiläs aktier och röster har överskridit 5% flaggningsgränsen den 21.3.2018. Efter transaktionen äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,07% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 6,03%. Den totala ägarandelen för BlackRock, Inc. och dess fonder vilka är föremål för flaggningen är 9,64% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efteratt flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,58%

1,06%

9,64%

591.723.390

Andel somuppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,22%

1,43%

9,66%


Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier ochröster

%-andel av aktier och röster


Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727


50.773.378


8,58%

SUMMA A

50.773.378

8,58%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

6.031.894

1,01%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

244.024

0,04%

SUMMA B
6.275.918

1,06%
Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav


Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 19.3.2018 kl. 17.00 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä underskred 10%:s flaggningsgränsen den 16.3.2018. BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Wärtsiläs aktier och röster är 9,66%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,22%

1,43%

9,66%

591.723.390

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

6,69%

3,35%

10,04%


Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier ochröster


Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727


48.690.626


8,22%

SUMMA A

48.690.626

8,22%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansielltinstrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

8.290.493

1,40%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

222.331

0,03%

SUMMA B
8.512.824

1,43%
Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav


Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 9.3.2018 kl. 15.50 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä underskred 10%:s flaggningsgränsen den 8.3.2018. BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Wärtsiläs aktier och röster är 9,97%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktieroch röster genom finansiella instrument

Summan av%-andelarna

Totalantaletaktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

6,60%

3,37%

9,97%

197.241.130

Andel somuppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

6,64%

3,37%

10,01%


Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster


Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727


13.027.534


6,60%

SUMMA A

13.027.534

6,60%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansielltinstrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt(aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

6.620.378

3,35%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

33.872

0,01%

SUMMA B
6.654.250

3,37%Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav


Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande, 8 mars 2018 kl 09:15 EET.

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä överskred 10%:s flaggningsgränsen den 6.3.2018. BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Wärtsiläs aktier och röster är 10,01%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av%-andelarna Totalantaletaktier och röster i målbolaget
Andel efteratt flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 6,64% 3,37% 10,01% 197.241.130
Andel somuppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 7,13% 2,85% 9,98%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier ochröster %-andel av aktier och röster

Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727
13.098.287
6,64%
SUMMA A 13.098.287 6,64%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning) Antal aktier ochröster %-andel av aktier ochröster
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans 6.601.378 3,34%
CFD N/A N/A Kontantavräkning 49.088 0,02%
SUMMA B


6.650.466 3,37%Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav


Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 2.3.2018 kl. 15.00 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä underskred 10%:s flaggningsgränsen den 1.3.2018. BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Wärtsiläs aktier och röster är 9,98%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efteratt flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

7,13%

2,85%

9,98%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,72%

1,31%

10,04%


Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier ochröster

%-andel av aktier ochröster


Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt(VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727


14.063.297


7,13%

SUMMA A

14.063.297

7,13%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier ochröster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

5.595.150

2,83%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

42.649

0,02%

SUMMA B
5.637.799

2,85%
Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited:s Wärtsilä-innehav


Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 28.2.2018 kl 17.05 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited:s andel av Wärtsiläs aktier och röster har underskridit 5% flaggningsgränsen den 27.2.2018. Efter transaktionen äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 4,85% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 6,10%. Den totala ägarandelen för BlackRock, Inc. och dess fonder vilka är föremål för flaggningen förblir på 10,04% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktieroch röster genom finansiella instrument

Summan av%-andelarna

Totalantaletaktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,72%

1,31%

10,04%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

9,88%

0,16%

10,04%


Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier ochröster

%-andel av aktier och röster


Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727


17.217.372


8,72%

SUMMA A

17.217.372

8,72%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt(aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier ochröster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

2.573.066

1,30%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

20.337

0,01%

SUMMA B
2.593.403

1,31%
Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc. har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 26.2.2018 kl. 16.30 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä överskred 10%:s flaggningsgränsen den 23.2.2018. BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Wärtsiläs aktier och röster är 10,04%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av %-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

9,88%

0,16%

10,04%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,98%

0,46%

9,44%


Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster


Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727


19.488.829


9,88%

SUMMA A

19.488.829

9,88%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

309.418

0,15%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

16.319

0,00%

SUMMA B
325.737

0,16%Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 30.11.2017 kl. 13.45 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä-aktier 29.11.2017. Därmed överskrider dess andel av aktier och röster 5%:s flaggningsgränsen. Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,10% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,47%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:


% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,98%

0,46%

9,44%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,53%

0,48%

9,01%

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

17.716.839


8,98%

SUMMA A

17.716.839

8,98%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

902.529

0,45%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7.173

0,00%

SUMMA B

 

 

 

909.702

0,46%

 Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä


Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 23.11.2017 kl. 16.00

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä-aktier 22.11.2017. Därmed överskrider dess totala ägarandel av Wärtsiläs aktier och röster 5%:s flaggningsgränsen. Efter aktieförvärvet är BlackRock Investment Management (UK) Limited:s totala ägarandel i Wärtsilä 5,05%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

 

% av aktier och röster

% av aktier och röster
genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och
röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,53%

0,48%

9,01%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,15%

0,34%

8,49%

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.840.839

 

8,53%

SUMMA A

16.840.839

8,53%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

830.134

0,42%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

117.086

0,05%

SUMMA B

 

 

 

947.220

0,48%

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Corporation, Börsmeddelande, 15.12.2016 kl 16:30 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier 14.12.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,15%

0,34%

8,49%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,43%

0,11%

8,55%

 

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.088.102

 

8,15%

SUMMA A

16.088.102

8,15%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

666,474

0,33%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7,621

0,00%

SUMMA B

 

 

 

674.095

0,34%Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 26.9.2016 kl. 13:15

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä-aktier 23.9.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed överskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,05% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,06%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,43%

0,11%

8,55%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,40%

0,11%

8,52%

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.635.613

 

8,43%

SUMMA A

16.635.613

8,43%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

214.371

0,10%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

16.959

0,00%

SUMMA B

 

 

 

231.330

0,11%

 


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 22.9.2016 kl. 12.20 lokal tid

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier 21.9.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

 

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,40%

0,11%

8,52%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,49%

0,11%

8,61%

 

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.584.654

 

8,40%

SUMMA A

16.584.654

8,40%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

214.371

0,10%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7.621

0,00%

SUMMA B

 

 

 

221.992

0,11%

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 19.9.2016 kl. 15.15

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä aktier 16.9.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed överskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,00% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,01%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,49%

0,11%

8,61%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,38%

0,14%

8,52%

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.759.588

 

8,49%

SUMMA A

16.759.588

8,49%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

224.941

0,11%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7.621

0,00%

SUMMA B

 

 

 

232.562

0,11%

 Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 26.8.2016 kl 14:40 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier den 25.8.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen nu underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och roster     % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 8,38% 0,14% 8,52% 197.241.130
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 8,31% 0,53% 8,84%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)          
FI0009003727 16.531.267 8,38%
SUMMA A    16.531.267   8,38%  

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning) Antal aktier och roster %-andel av aktier och roster
Lånade värdepapper N/A           N/A           Aktieleverans 278.417 0,14%
CFD         N/A           N/A           Kontantavräkning 7.621 0,00%
SUMMA B 286.038 0,14%

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 6.5.2016 kl. 8:30

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä aktier den 3.5.2016 och att dess andel av aktier och röster nu överstiger 5%:s flaggningsgränsen medan dess totala ägarandel förblir över 5%. Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster samt 0,12% av aktier och röster genom finansiella instrument. Summan av andelarna är 5,13%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument   Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 8,31%        0,53% 8,84% 197.241.130
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 8,05% 0,56% 8,62%            

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727   16.391.021 8,31%
SUMMA A 16.391.021 8,31%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning) Antal aktier och röster %-andel av aktier och roster     
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans 1.041.449 0,52%
CFD N/A N/A Kontantavräkning 8.722 0,00%
SUMMA B 1.050.171 0,53%
Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 29.4.2016 kl. 10:30

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä aktier den 27.4.2016 och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktiekapital och röster. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds           8,05%         0,56%           8,62%         197.241.130
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)           5,08%          N/A           5,08%         

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 15.894.722   8,05%
SUMMA A 15.894.722 8,05%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning) Antal aktier och röster %-andel av aktier och roster         
Lånade värdepapper     N/A N/A Aktieleverans 1.113.998 0,56%
CFD N/A N/A Kontantavräkning 8.722 0,00%
SUMMA B 1.122.720 0,56%

 

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 14.9.2015 klo. 10:45

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 10.9.2015 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 10.019.838 aktier, vilket motsvarar 5,08% av Wärtsiläs aktier och röster. 


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Omstruktureringen av Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä slutförd

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 9.10.2014 kl. 16.00 EET

Wärtsilä har informerats om att avtalet som meddelades den 19.9.2014 avseende omstruktureringen av Fiskars, Investors och deras samföretag Avlis ägarandelar i Wärtsilä, har idag slutförts.

Efter slutförandet av transaktionen uppgår Fiskars Oyj Abp:s direkta ägande till 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster. Avlis Invest AB:s direkta ägande i Wärtsilä har ökat till över 15% dvs. till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs aktier och röster. Avlis Invest AB har blivit ett helägt dotterbolag till Invaw Holding AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Investor AB. Därmed har Investor AB:s och Invaw Holding AB:s indirekta ägande ökat till över 15% dvs. till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs aktier och röster. Dessutom har aktieägaravtalet mellan Fiskars och Investor avslutats.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Förändringar i Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 19.9.2014 kl. 12:00 EET

Wärtsilä har idag meddelats att Fiskars, Investor samt deras samföretag Avlis AB har ingått ett avtal som resulterar i följande förändringar i ägarandelarna:

Avlis Invest AB köper 15.759.566 aktier eller 7,99% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Avlis Invest ABs samtliga aktier överförs till Invaw Holding AB, Investor ABs helägda dotterbolag. Fiskars köper 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Fiskars och Investors aktieägaravtal avvecklas och deras samföretag, som ägde 42.948.325 aktier eller 21,77% av Wärtsiläs aktiekapital och röster, kommer att upplösas.

Efter transaktionen uppgår Investor ABs indirekta ägarandel av Wärtsilä till över 15% av aktierna, dvs. till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster. Fiskars Oyj Abp kommer att äga direkt 9,881,781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. reducerade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 27.9.2013 kl. 11.00

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 25.9.2013 sålt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu underskrider en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 9.824.523 aktier, vilket motsvarar 4,98% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Sammanslagningen av Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä till ett gemensamt bolag slutförd

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 7.2.2013 kl. 17.30

Wärtsilä har idag meddelats att Fiskars Oyj Abp och Investor AB har förverkligat den juridiska sammanslagningen av sina ägarandelar i Wärtsilä till ett gemensamt bolag enligt meddelandet som publicerades 24.4.2012.

Det gemensamma bolaget Avlis AB och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) sammanlagda aktieinnehav i Wärtsilä är 42.948.325 dvs. 21,77% av det totala aktiekapitalet och rösterna. Som en följd av förverkligandet av samföretaget har Investor AB inte direkt aktieägo i Wärtsilä. För tillfället äger Fiskars 59,7% och Investor 40,3% av Avlis AB.

 
Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Förändringar i Investor AB:s ägarandel i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 13.12.2012 kl. 16.30 lokal tid

Wärtsilä har idag meddelats om följande förändring i Investor AB:s ägarandel;

Investor AB:s dotterbolag Aktiebolaget Navigare har den 13.12.2012 förflyttat alla sina Wärtsilä-aktier över till Instoria Aktiebolaget, totalt 17.306.978 aktier vilket motsvarar 8,77% av Wärtsiläs aktier och röster. Instoria Aktiebolaget är även det Investor AB:s helägda dotterbolag. Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s sammanlagda aktieinnehav i Wärtsilä har inte ändrats eller överskridit flaggningsgränsen.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 3.7.2011 kl. 10.00

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 29.6.2012 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 9.945.554 aktier, vilket motsvarar 5,04% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Investor AB ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 27.4.2012 kl 11

Wärtsilä har meddelats att Investor AB genom sitt dotterbolag Aktiebolaget Navigare köpt 1.974.000 Wärtsilä aktier 26.4.2012. Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s gemensamma aktieinnehav överskrider nu en femtedel (20%) av röstantalet. Efter transaktionen äger Fiskars Oyj Abp och Investor AB tillsammans 40.317.168 aktier, vilket motsvarar 20,44% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Förändringar i Wärtsiläs ägarandelar i samband med sammanslagningen av Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s aktieinnehav

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 24.4.2012 kl. 12.15 lokal tid

Wärtsilä har idag meddelats om följande förändringar i ägarandelar som resultat av Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s överenskommelse att sammanslå deras aktieinnehav i Wärtsilä genom ett gemensamt bolag.

Fiskars Oyj Abp har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget genom sitt dotterbolag Avlis AB sålt Wärtsilä aktier 23.4.2012 och att dess andel av röstantalet underskrider nu tre tjugondedelar (15%). Efter transaktionen äger Avlis AB 25.641.347 aktier, vilket motsvarar 13% av Wärtsiläs aktier och röster.

Investor AB har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget genom sitt dotterbolag Aktiebolaget Navigare köpt Wärtsilä aktier 23.4.2012 och att dess andel av röstantalet överstiger nu en tjugondedel (5%). Efter aktieförvärvet äger Aktiebolaget Navigare 12.701.821 aktier, vilket motsvarar 6,44% av Wärtsiläs aktier och röster.

Fiskars Oyj Abp:s och Investor Ab:s gemensamma aktieinnehav överskrider tre tjugondedelar (15%) och är efter transaktionen 38.343.168 aktier, vilket motsvarar 19,44% av Wärtsiläs aktier och röster. Grunden för sammanräkningen av aktieinnehavet är överenskommelsen som publicerades 24.4.2012. Fiskars Oyj Abp och Investor Ab har överenskommit att sammanslå deras Wärtsilä-innehav genom ett gemensamt bolag och att agera i samverkan enligt överenskommelsen från och med publiceringsdatumet.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. reducerade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 11.8.2011 kl. 10.30

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 9.8.2011 sålt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu underskrider en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 9.838.853 aktier, vilket motsvarar 4,99% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 7.1.2011 kl. 9.15

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 5.1.2011 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 4.941.593 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. reducerade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 22.12.2010 kl. 9.00

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 20.12.2010 sålt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu underskrider en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 4.898.350 aktier, vilket motsvarar 4,97% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 20.12.2010 kl. 19.35

BlackRock, Inc. har idag meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 17.12.2010 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 4,941,759 aktier, vilket motsvarar 5.01% av Wärtsiläs aktier och röster.


Förändringar i Wärtsiläs ägarandelar i samband med kombineringen av Wärtsiläs aktieserier och den vederlagsfria riktade emissionen

Wärtsilä Oyj Abp Flaggningsmeddelande 20.3.2008 kl. 11.30
Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen

Wärtsiläs bolagsstämma den 19.3.2008 fattade beslut om en sammanslagning av bolagets A- och B-aktier. I anslutning till sammanslagningen av aktieslagen arrangeras en riktad vederlagsfri aktieemission till ägarna av aktier i serie A. Efter sammanslagningen av aktieslagen medför alla bolagets aktier samma aktieägarrättigheter och bolaget har enbart aktier som medför en röst/aktie. Sammanslagningen av aktieserierna och den riktade vederlagsfria aktieemissionen har en inverkan på Wärtsiläs ägarandelar då sammanslagningen och de nya aktierna registrerats i handelsregistret 26.3.2008.

Wärtsilä har fått följande meddelanden om förändringar i ägarandelar som träder i kraft då de sammanslagna och nya aktierna registrerats i handelsregistret:

Fiskars-koncernens andel av Wärtsilä Oyj Abp:s röster sjunker under 1/5 (20%). Efter transaktionen innehar Fiskars Oyj Abp 901.857 aktier dvs. 0,9% av Wärtsiläs aktier och röster och Avlis AB innehar 15.944.444 aktier dvs. 16,2% av Wärtsiläs aktier och röster. Efter registreringen innehar Fiskars-koncernen således totalt 16.846.301 aktier dvs. 17,1% av Wärtsiläs aktier och röster.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas andel av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier ökar till över 1/20 (5%) och andelen av rösterna sjunker under 1/10 (10%). Efter transaktionen innehar Varma 5.130.087 aktier dvs. 5,2% av Wärtsiläs aktier och röster.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:s andel av Wärtsilä Oyj Abp:s röster sjunker under 1/20 (5%). Efter transaktionen innehar Varma 1.735.506 aktier dvs. 1,76% av Wärtsiläs aktier och röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen: Fiskars Oyj Abp har sålt Wärtsiläaktier till sitt dotterbolag Avlis AB

Wärtsilä Oyj Abp Förändringar i återköpta aktier 20.12.2007 kl. 18.45

Wärtsilä Oyj Abp har idag mottagit ett meddelande från Fiskars Oyj Abp, att dess andel av Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital och röstetal har minskat under 1/20 (5%) genom ett aktieförvärv som genomfördes den 20 december 2007.

Efter förvärvet äger Fiskars Oyj Abp Wärtsiläaktier enligt följande:

Antal aktier % av aktierna %av rösterna
A-aktier 752 047 0,78% 2,44%
B-aktier 65 429 0,07% 0,02%
Totalt 817 476 0,85% 2,46%

 
Fiskars Oyj Abp, FO nummer 0214036-5

Wärtsilä Oyj Abp har idag mottagit ett meddelande från Avlis AB, som är ett helägt dotterbolag till Fiskars, att dess andel av Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital har överstigit 3/20 (15%) och av röstetal ¼ (25%) genom ett aktieförvärv som genomfördes den 20 december 2007.

Efter aktieförvärvet äger Avlis AB Wärtsiläaktier enligt följande:

Antal aktier % av aktierna % av rösterna
A-aktier 8 500 000 8,86% 27,58%
B-aktier 6 500 000 6,77% 2,11%
Totalt 15 000 000 15,63% 29,69%

 
Avlis AB, företagsnummer 556706-5346

Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital består av sammanlagt 95 942 561 aktier (23 579 587 A-aktier och 72 362 974 B-aktier), och aktierna representerar sammanlagt 308 158 844 röster.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Förändringar i aktier 9.10.2007 kl. 9.45

Wärtsilä Oyj Abp har idag mottagit ett meddelande från Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. att det 22.8.2007 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit 1/20. Efter aktieförvärvet äger Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. 1.546.596 A-aktier och 17.000 B-aktier dvs. totalt 1.563.596 aktier, vilket motsvarar 1,63% av Wärtsiläs aktier och 5,03% av rösterna.


Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Varma ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Förändringar i aktier 24.8.2007 kl. 10.20

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har idag meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 23.8.2007 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit en tiondedel (1/10). Efter aktieförvärvet äger Varma 3.547.257 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 4.735.948 aktier, vilket motsvarar 4,94% av Wärtsiläs aktier och 11,91% av rösterna.


Varma ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Förändringar i aktier 4.7.2007 kl. 9.50

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har idag meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 3.7.2007 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit en tjugondel (1/20). Efter aktieförvärvet äger Varma 2.795.615 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 3.984.306 aktier, vilket motsvarar 4,16% av Wärtsiläs aktier och 9,46% av rösterna.


Sampo reducerade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Förändringar i aktier 4.7.2007 kl. 15.30

Sampo Abp har idag meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 3.7.2007 sålt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har underskridit en tjugondel (1/20) av aktieantalet. Efter transaktionen äger Sampo 584.668 A-aktier, vilket motsvarar 0,61% av Wärtsiläs aktier och 1,90% av rösterna.

© 2018 Wärtsilä