INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 9,63 2,14 2 577 908 OMXH 9 577,84 0,76% 13-12-2019 18:30

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsilä publicerade januari-september 2019 delårsrapporten den 25.10.2019
Delårsrapporten samt presentationsmaterialet nu publicerade. En engelskspråkig inspelning från webcasten finns tillgänglig här

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag 2019
Wärtsilä höll sin kapitalmarknadsdag i Helsingfors den 26 november. Händelsen direktsändes och en inspelning från tillfället har nu publicerats

Wärtsiläs årsredovisning för år 2018 publicerad online. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Nu finns även broschyren Detta är Wärtsilä tillgänglig för läsning.

Wärtsilä år 2018

Januari-september 2019

  • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
  • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
  • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
  • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Investor Relations Coordinator
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

Wärtsilä utnämner Alid Dettke till personaldirektör

by Wärtsilä Corporation | okt 24, 2019

Alid Dettke (38, fil.kand. dubbelexamen) har utnämnts till personaldirektör och direktionsmedlem från och med idag. Detke anställdes av Wärtsilä i november 2017 och har senast ansvarat för öppna innovationsverksamheten. Hon har bidragit starkt till omvandlingen av Wärtsiläs företagskultur mot ett smart teknologiföretag genom att främja ledarskapsutveckling, samarbete med startup-företag, riktade kapitalinvesteringar och gemensamt skapande inom innovationsekosystem.

Innan hon började på Wärtsilä arbetade Detke på Accenture Interactive i över tio år inom ett flertal olika positioner med fokus på digital strategi, omvandling och värdeskapning.

”På Wärtsilä har vi under en kort tidsperiod omformat vår verksamhet för att öka kundvärde i en marknad som präglas av förändring. Långsiktig framgång kräver uthållighet och nya tankesätt från våra anställda runtom i världen. Med denna utnämning vill jag betona Wärtsiläs engagemang för kompetensutveckling och en resultatinriktad företagskultur med klar ansvarsfördelning och tydligt uppställda mål. För att garantera vår framgång måste vi kunna erbjuda vår personal en genuint engagerande medarbetarupplevelse”, säger Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsiläs tidigare personaldirektör Päivi Castrén (61) fortsätter sin karriär utanför bolaget.

”De senaste åren på Wärtsilä har kännetecknats av kontinuerlig förändring. Från ett personalperspektiv har dessa förändringar alltid skötts smidigt och effektivt. Å hela organisationen vägnar vill jag tacka Päivi. Hennes arbete för att stärka de globala HR-processerna har haft en stor inverkan på vår ställning som en attraktiv arbetsgivare”, fortsätter Eskola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, varumärke och marknadsföring
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Alid Dettke
Personaldirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +49 160 90192832
alid.dettke@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä