INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 7,47 0,97 2 421 083 OMXH 9 363,02 0,43% 14-07-2020 18:07

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i rapporteringsspråk
Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Allt svenskspråkigt material är tillgängligt fram till slutet av året, därefter stängs den svenskspråkiga koncernwebbsidan.
Disclosure policyTiedonantopolitiikka

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2020
En helt virtuell analytiker- och presskonferens ordnades tisdagen 21.4.2020 kl. 10.00 finsk tid.
Inspelningen från tillfället finns nu tillgänglig.

Delårsrapport Q1 2020
Resultatpresentation Q1 2020

Bolagsstämman 2020
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 5.3.2020 i Siipi i Helsingfors Mässcentrum. 
Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma
Koncernchefens presentation på bolagsstämman
Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
BelöningspolitikWärtsiläs årsredovisning 2019 publicerad online 
Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2019.
Broschyren Detta är Wärtsilä finns även tillgänglig. 

Wärtsilä år 2019

Januari-mars 2020

  • Orderingången minskade med 12% till 1.247 miljoner euro (1.416)
  • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 5.745 miljoner euro (5.977) i slutet av perioden
  • Omsättningen ökade med 2% till 1.170 miljoner euro (1.151)
  • Orderingången i förhållande till omsättningen  uppgick till 1,07 (1,23)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 56 miljoner euro (102), dvs. 4,8% av omsättningen (8,9)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,05 euro (0,10)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 42 miljoner euro (35)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Koordinator, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

Wärtsilä utnämner Alid Dettke till personaldirektör

by Wärtsilä Corporation | okt 24, 2019

Alid Dettke (38, fil.kand. dubbelexamen) har utnämnts till personaldirektör och direktionsmedlem från och med idag. Detke anställdes av Wärtsilä i november 2017 och har senast ansvarat för öppna innovationsverksamheten. Hon har bidragit starkt till omvandlingen av Wärtsiläs företagskultur mot ett smart teknologiföretag genom att främja ledarskapsutveckling, samarbete med startup-företag, riktade kapitalinvesteringar och gemensamt skapande inom innovationsekosystem.

Innan hon började på Wärtsilä arbetade Detke på Accenture Interactive i över tio år inom ett flertal olika positioner med fokus på digital strategi, omvandling och värdeskapning.

”På Wärtsilä har vi under en kort tidsperiod omformat vår verksamhet för att öka kundvärde i en marknad som präglas av förändring. Långsiktig framgång kräver uthållighet och nya tankesätt från våra anställda runtom i världen. Med denna utnämning vill jag betona Wärtsiläs engagemang för kompetensutveckling och en resultatinriktad företagskultur med klar ansvarsfördelning och tydligt uppställda mål. För att garantera vår framgång måste vi kunna erbjuda vår personal en genuint engagerande medarbetarupplevelse”, säger Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsiläs tidigare personaldirektör Päivi Castrén (61) fortsätter sin karriär utanför bolaget.

”De senaste åren på Wärtsilä har kännetecknats av kontinuerlig förändring. Från ett personalperspektiv har dessa förändringar alltid skötts smidigt och effektivt. Å hela organisationen vägnar vill jag tacka Päivi. Hennes arbete för att stärka de globala HR-processerna har haft en stor inverkan på vår ställning som en attraktiv arbetsgivare”, fortsätter Eskola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, varumärke och marknadsföring
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Alid Dettke
Personaldirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +49 160 90192832
alid.dettke@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä