INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 6,51 3,27 526 899 OMXH 9 844,21 0% 25-09-2020 18:36

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i rapporteringsspråk
Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Allt svenskspråkigt material är tillgängligt fram till slutet av året, därefter stängs den svenskspråkiga koncernwebbsidan.
Disclosure policyTiedonantopolitiikka

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2020
En helt virtuell analytiker- och presskonferens ordnades tisdagen 21.4.2020 kl. 10.00 finsk tid.
Inspelningen från tillfället finns nu tillgänglig.

Delårsrapport Q1 2020
Resultatpresentation Q1 2020

Bolagsstämman 2020
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 5.3.2020 i Siipi i Helsingfors Mässcentrum. 
Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma
Koncernchefens presentation på bolagsstämman
Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
BelöningspolitikWärtsiläs årsredovisning 2019 publicerad online 
Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2019.
Broschyren Detta är Wärtsilä finns även tillgänglig. 

Wärtsilä år 2019

Januari-mars 2020

  • Orderingången minskade med 12% till 1.247 miljoner euro (1.416)
  • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 5.745 miljoner euro (5.977) i slutet av perioden
  • Omsättningen ökade med 2% till 1.170 miljoner euro (1.151)
  • Orderingången i förhållande till omsättningen  uppgick till 1,07 (1,23)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 56 miljoner euro (102), dvs. 4,8% av omsättningen (8,9)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,05 euro (0,10)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 42 miljoner euro (35)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Koordinator, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

Wärtsiläs styrelse beslutat om den andra dividendratens utdelning

by Wärtsilä Corporation | sep 19, 2019

Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls 7.3.2019 beslöt om utdelning av en dividend på 0,48 euro per aktie i två rater för räkenskapsåret som utgick 31.12.2018. Den första dividendraten på 0,24 euro per aktie betalades i mars 2019. Den andra raten på 0,24 euro per aktie bestämdes utbetalas i september 2019.

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse har på sitt möte 18.9.2019 beslutat om utbetalningen av den andra dividendraten i enlighet med det av bolagsstämman givna bemyndigandet. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 20.9.2019 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen är 27.9.2019. 

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tel: +358 10 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä