INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 10,79 -2,22 2 043 311 OMXH 10 015,13 -2,06% 27-01-2020 18:36

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2019
Bokslutskommunikén för året 2019 publiceras torsdagen den 30.1.2020. Webcast länken samt telekonferensdetaljer finns nu tillgängliga

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag 2019
Wärtsilä höll sin kapitalmarknadsdag i Helsingfors den 26 november. Händelsen direktsändes och en inspelning från tillfället har nu publicerats

Wärtsilä publicerade januari-september 2019 delårsrapporten den 25.10.2019
Delårsrapporten samt presentationsmaterialet nu tillgängliga. En engelskspråkig inspelning från webcasten finns tillgänglig här

Wärtsiläs årsredovisning för år 2018 publicerad online. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Nu finns även broschyren Detta är Wärtsilä tillgänglig för läsning.

Wärtsilä år 2018

Januari-september 2019

  • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
  • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
  • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
  • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Koordinator, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

Wärtsiläs styrelse beslutat om den andra dividendratens utdelning

by Wärtsilä Corporation | sep 19, 2019

Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls 7.3.2019 beslöt om utdelning av en dividend på 0,48 euro per aktie i två rater för räkenskapsåret som utgick 31.12.2018. Den första dividendraten på 0,24 euro per aktie betalades i mars 2019. Den andra raten på 0,24 euro per aktie bestämdes utbetalas i september 2019.

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse har på sitt möte 18.9.2019 beslutat om utbetalningen av den andra dividendraten i enlighet med det av bolagsstämman givna bemyndigandet. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 20.9.2019 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen är 27.9.2019. 

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tel: +358 10 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä