INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 9,63 2,14 2 577 908 OMXH 9 577,84 0,76% 13-12-2019 18:30

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsilä publicerade januari-september 2019 delårsrapporten den 25.10.2019
Delårsrapporten samt presentationsmaterialet nu publicerade. En engelskspråkig inspelning från webcasten finns tillgänglig här

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag 2019
Wärtsilä höll sin kapitalmarknadsdag i Helsingfors den 26 november. Händelsen direktsändes och en inspelning från tillfället har nu publicerats

Wärtsiläs årsredovisning för år 2018 publicerad online. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Nu finns även broschyren Detta är Wärtsilä tillgänglig för läsning.

Wärtsilä år 2018

Januari-september 2019

  • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
  • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
  • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
  • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Investor Relations Coordinator
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Rauramo, Anna

by Wärtsilä Corporation | okt 11, 2019

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Rauramo, Anna
Befattning: Närstående person

Närstående person
Namn: Rauramo, Markus
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20191011093031_6
____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-06-11
Handelsplats: XOFF
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: ANNAT
Selostus :
Dividend from Fiskars Oyj

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 552 Enhetspris: 13.27000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 552 Medelpris: 13.27000 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä