INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 6,69 3,69 4 355 892 OMXH 7 859,79 4,61% 31-03-2020 18:36

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Bolagsstämman 2020
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 5.3.2020 i Siipi i Helsingfors Mässcentrum. 
Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma
Koncernchefens presentation på bolagsstämman
Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
BelöningspolitikUtnämningar i Wärtsiläs direktion
Följande utnämningar har gjorts till Wärtsilä Oyj Abp:s direktion till följd av beslutet att omorganisera Marine-affärsområdet i tre självständiga affärsområden. Direktonsmedlemmarnas CV information finns här

Wärtsiläs årsredovisning 2019 publicerad online 
Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2019.
Broschyren Detta är Wärtsilä finns även tillgänglig. 

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2019
Bokslutskommunikén för året 2019 publicerades torsdagen den 30.1.2020. 
Bokslutskommuniké
Resultatpresentation
Se inspelning från webcasten (på engelska)

Wärtsilä år 2018

Januari-december 2019

  • Orderingången minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307)
  • Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166) i slutet av perioden
  • Omsättningen var stabil och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174)
  • Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03 (1,22)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,37 euro (0,65)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 232 miljoner euro (470) 

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Koordinator, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

© 2020 Wärtsilä