INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 10,83 2,27 2 505 924 OMXH 10 271,99 0,62% 17-01-2020 18:36

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2019
Bokslutskommunikén för året 2019 publiceras torsdagen den 30.1.2020. Webcast länken samt telekonferensdetaljer finns nu tillgängliga

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag 2019
Wärtsilä höll sin kapitalmarknadsdag i Helsingfors den 26 november. Händelsen direktsändes och en inspelning från tillfället har nu publicerats

Wärtsilä publicerade januari-september 2019 delårsrapporten den 25.10.2019
Delårsrapporten samt presentationsmaterialet nu tillgängliga. En engelskspråkig inspelning från webcasten finns tillgänglig här

Wärtsiläs årsredovisning för år 2018 publicerad online. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Nu finns även broschyren Detta är Wärtsilä tillgänglig för läsning.

Wärtsilä år 2018

Januari-september 2019

  • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
  • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
  • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
  • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Koordinator, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

© 2020 Wärtsilä