INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 9,11 -0,50 2 701 322 OMXH 9 551,80 -0,43% 19-11-2019 18:30

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsilä publicerade januari-september 2019 delårsrapporten den 25.10.2019
Delårsrapporten samt presentationsmaterialet nu publicerade. En engelskspråkig inspelning från webcasten finns tillgänglig här

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag 2019
Wärtsilä håller sin kapitalmarknadsdag i Helsingfors den 26 november. Händelsen kommer att sändas på webben och kan ses på https://www.mediaserver.fi/live/wartsila

Wärtsiläs årsredovisning för år 2018 publicerad online. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Nu finns även broschyren Detta är Wärtsilä tillgänglig för läsning.

Wärtsilä år 2018

Januari-september 2019

  • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
  • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
  • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
  • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Investor Relations Coordinator
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

© 2019 Wärtsilä