INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 10,32 1,32 3 960 625 OMXH 9 483,74 0,19% 20-09-2019 18:30

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsilä publicerade halvårsrapporten 2019 den 18.7.2019
Halvårsrapporten 2019 samt presentationsmaterial finns nu tillgängligt. En inspelning från webcasten har publicerats (inspelningsspråket är engelska).

Wärtsilä publicerade januari-mars 2019 delårsrapporten den 25.4.2019
Delårsrapporten samt presentationsmaterialet nu tillgängligt. En inspelning från webcasten har publicerats (inspelningsspråket är engelska). 

Wärtsiläs årsredovisning för år 2018 publicerad online. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Nu finns även broschyren Detta är Wärtsilä tillgänglig för läsning.

Wärtsilä år 2018

Januari-juni 2019

  • Orderingång 2.793 miljoner euro (-9% jämfört med 1-6/2018)
  • Orderstock i slutet av perioden 6.470 miljoner euro (+10%)
  • Omsättning 2.368 miljoner euro (+2%)
  • Orderingång i förhållande till omsättning 1,18 (1,32 under 1-6/2018)
  • Jämförbart rörelseresultat 215 miljoner euro (211), dvs. 9,1% av omsättningen (9,1%)
  • Resultat/aktie 0,21 euro (0,22)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten -2 miljoner euro (-1)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Investor Relations Coordinator
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

© 2019 Wärtsilä