• Wärtsilä - grundat 1834 - är en världsledandeleverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna

  Marin

  Wärtsilä

  Ledande systemleverantör på den marina marknaden

  Kraftverk

  Kraftverk

  Effektiv, pålitlig och hållbar kraftproduktion

  Olja och gas

  Olja och gas

  Ledande leverantör för olje- och gaslösningar

  Service

  Livscykelservice

  Stärker din affärsverksamhet alltid och över allt

  Om Wärtsilä

  Om Wärtsilä

  Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

  Läs mer »

  Rekrytering

  På Wärtsilä strävar vi efter att utveckla vår personal eftersom det är personalen som är företagets verkliga resurs.

  Se våra öppna platser »

  Ta kontakt

  Wärtsilä Abp
  John Stenbergs strand 2
  PB 196
  00531 Helsingfors
  Tel. +358 10 709 0000
  Fax +358 10 709 5700

  © 2019 Wärtsilä