Smart marine
Wärtsilä - grundat 1834 - är en världsledandeleverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna
  Marin
  Wärtsilä
  Ledande systemleverantör på den marina marknaden
  Energi
  Energi
  Effektiv, pålitlig och hållbar kraftproduktion

  Om Wärtsilä

  Om Wärtsilä

  Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

  Läs mer »

  Rekrytering

  På Wärtsilä strävar vi efter att utveckla vår personal eftersom det är personalen som är företagets verkliga resurs.

  Se våra öppna platser »

  Ta kontakt

  Wärtsilä Abp
  Kolkajsgränden 2
  PB 1834
  00180 Helsingfors
  Tel. +358 10 709 0000
  Fax +358 10 709 5700

  Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

  © 2020 Wärtsilä