Annual Report 2018
Wärtsiläs årsredovisning 2018 publicerad
Smart marine
Wärtsilä - grundat 1834 - är en världsledandeleverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna
  Marin
  Wärtsilä
  Ledande systemleverantör på den marina marknaden
  Energi
  Energi
  Effektiv, pålitlig och hållbar kraftproduktion
  Service
  Livscykelservice
  Stärker din affärsverksamhet alltid och över allt

  Om Wärtsilä

  Om Wärtsilä

  Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

  Läs mer »

  Rekrytering

  På Wärtsilä strävar vi efter att utveckla vår personal eftersom det är personalen som är företagets verkliga resurs.

  Se våra öppna platser »

  Ta kontakt

  Wärtsilä Abp
  Kolkajsgränden 2
  PB 1834
  00180 Helsingfors
  Tel. +358 10 709 0000
  Fax +358 10 709 5700

  © 2019 Wärtsilä