Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Wärtsilä har en viktig roll i tillfredsställandet av den ökade efterfrågan på energi i världen på ett hållbart sätt. Detta är hörnstenen i vårt engagemang för hållbar utveckling.

Klimatförändringen och den knappa tillgången på naturresurser förutsätter innovativa och kreativa lösningar. Som teknologisk föregångare är vårt ansvar att utveckla sådana produkter och lösningar som gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin egen verksamhet på ett hållbart sätt.

Wärtsiläs verksamhet för en hållbar utveckling baserar sig på tre sammanhörande element: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Inom hållbar utveckling fokuserar Wärtsilä främst på ekonomiskt ansvar (lönsamhet), miljöansvar (miljövänliga produkter och tjänster) och socialt ansvar (ansvarsfull affärsverksamhet).

Läs mer på engelska »

© 2020 Wärtsilä