Energi

Energi

Wärtsilä leder övergången mot en framtid baserad på 100 % förnybar energi. Vi hjälper våra kunder ta tillvara potentialen av energiövergången genom att optimera deras energisystem samt framtidssäkra deras installationer. Vårt sortiment omfattar flexibla kraftverkslösningar, energihanteringssystem, energilagring samt livscykeltjänster som stödjer våra kunders installationer och möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har levererat 72 GW kraftverkskapacitet i 180 länder runtom i världen.

Läs mera på engelska »

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä