Energi

Energi

Wärtsilä leder förändringsarbetet mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och betjänar optimala energisystem för kommande generationer. Bland våra lösningar finns kraftverk med ultraflexibla, interna förbränningsmotorer, hybridiserade solkraftverk, lösningar för energilagring och -integrering samtgas till kraft lösningar. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor medan energisystemen förblir tillförlitliga. Wärtsilä har 68 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder världen över.

Läs mera på engelska »

© 2019 Wärtsilä