743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember iso4217:EUR xbrli:pure iso4217:EUR xbrli:shares
doc1p1i0
Taloudellinen
 
katsaus
Wärtsilä
 
Oyj
 
Abp:n
 
vuositilinpäätös
 
202
3
ESEF
-
formaatissa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
HALLITUKSEN
 
TOIMINTAKERTOMUS
LIIKETOIMINTAMALLI
 
Wärtsilä
 
toimittaa
 
merenkulku-
 
ja
 
energiamarkkinoille
 
innovatiivisia
teknologioita
 
ja
 
elinkaariratkaisuja.
 
Energiateollisuudessa
 
Wärtsilä
tarjoaa
 
voimajärjestelmien
 
optimointiin
 
muun
 
muassa
tulevaisuuden
 
polttoaineilla
 
toimivia
 
säätövoimaratkaisuja,
hybridiratkaisuja
 
sekä
 
energian
 
hallinta-
 
ja
 
varastointijärjestelmiä
lähinnä
 
laitteistotoimituksina.
 
Merenkulkualan
 
tarjonta
 
käsittää
voimantuotanto-
 
ja
 
propulsiojärjestelmät,
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisut,
 
pakokaasujen
 
käsittelysovellukset
 
ja
akselistoratkaisut.
 
Wärtsilä
 
kykenee
 
yhdistämään
 
merenkulkualan
tuotteensa
 
suuremmiksi
 
integroiduiksi
 
järjestelmiksi
 
ja
 
ratkaisuiksi.
Wärtsilän
 
palveluvalikoima
 
kattaa
 
kaiken
 
varaosista
 
ja
 
teknisistä
asiantuntijapalveluista
 
suorituskykyperusteisiin
 
sopimuksiin,
 
jotka
varmistavat
 
laitosten
 
maksimaalisen
 
elinkaaren
 
sekä
 
paremman
hyötysuhteen
 
ja
 
suorituskyvyn.
 
Yhtiö
 
pyrkii
 
maksimoimaan
asiakkaidensa
 
ympäristösuorituskyvyn
 
ja
 
taloudellisen
 
tuloksen
keskittymällä
 
kestävän
 
kehityksen
 
mukaisiin
 
innovaatioihin
teknologioissa
 
ja
 
palveluissa.
 
Wärtsilän
 
yli
 
200
 
toimipistettä
 
80
 
maassa
 
käsittävä
 
myynti-
 
ja
palveluverkosto
 
tarjoaa
 
paikallisen
 
tuen
 
koko
 
maailmanlaajuiselle
asiakaskunnalle.
 
Wärtsilä
 
toimii
 
ensisijaisesti
 
tytäryhtiöiden
 
ja
strategisten
 
yhteisyritysten
 
kautta.
 
Yhtiön
 
tuotantomalli
 
perustuu
kokoonpanoon,
 
joten
 
pitkäjänteiset
 
suhteet
 
maailmanlaajuiseen
toimittajaverkostoon
 
ovat
 
erittäin
 
tärkeitä.
 
Wärtsilällä
 
on
 
noin
 
9
 
000
suoraa
 
maailmanlaajuista
 
toimittajaa.
 
Wärtsilän
 
henkilöstöön
kuuluu
 
noin
 
17
 
800
 
työntekijää,
 
jotka
 
edustavat
 
128
 
kansallisuutta.
Rekrytoimalla
 
ja
 
pitämällä
 
yhtiössä
 
parhaat
 
mahdolliset
 
osaajat
Wärtsilällä
 
on
 
edellytykset
 
olla
 
ensisijainen
 
yhteistyökumppani
asiakkaille
 
sekä
 
kiinnostava
 
työnantaja
 
nykyisille
 
ja
 
uusille
työntekijöille.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
harjoittamaan
 
liiketoimintaansa
vastuullisesti
 
ja
 
odottaa
 
toimittajiensa
 
ja
 
liikekumppaneidensa
noudattavan
 
yhtä
 
korkeita
 
juridisia
 
ja
 
eettisiä
 
normeja
 
ja
toimintatapoja.
STRATEGIA
 
Strategian
 
toteutus
 
vuonna
 
2023
Strategiamme,
 
The
 
Wärtsilä
 
Way,
 
pysyi
 
muuttumattomana.
Kykymme
 
luoda
 
lisäarvoa
 
perustuu
 
kahteen
 
strategiseen
 
teemaan:
Muutos
 
ja
 
Suorituskyky.
 
Muutos
 
viittaa
 
hiilineutraaliuden
synnyttämiin
 
kasvumahdollisuuksiin
 
sähköntuotannossa,
säätövoimassa
 
ja
 
vihreässä
 
merenkulussa
 
sekä
 
niihin
 
liittyvissä
palveluissa.
 
Suorituskyvyn
 
keskiössä
 
on
 
toiminnan
 
ja
kannattavuuden
 
parantamisen
 
selkeä
 
näkymä,
 
markkinoiden
kasvun
 
hyödyntäminen
 
ja
 
yhtiön
 
sitoutuminen
 
sekä
 
taloudellisiin
että
 
kestävän
 
kehityksen
 
tavoitteisiin.
 
Wärtsilän
 
päämäärä
 
kehittää
kestävää
 
yhteiskuntaa
 
teknologia-
 
ja
 
palveluinnovaatioiden
 
avulla
on
 
vahvasti
 
kytköksissä
 
Muutos-
 
ja
 
Suorituskyky-teemoihin.
 
Yhtiön
viisi
 
strategista
 
painopistealuetta
 
keskittyvät
 
asiakasarvoon,
suorituskykyisiin
 
tiimeihin,
 
hiilineutraaliuteen,
 
palveluiden
 
kasvuun
ja
 
jatkuvaan
 
parantamiseen.
Tavoitteet
Kehitys
 
vuonna
 
2023
Kehitys
 
vuonna
 
2022
Liikevaihdon
 
orgaaninen
 
kasvu
 
5%
7%
18%
Suhteellinen
 
liiketulos
 
12%
6,7
-0,4%
Nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50
0,02
0,23
Osingonmaksu
 
vähintään
 
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin
73,2%*
-234,9%
*Hallituksen
 
ehdotus
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
T&K-toimintaan.
 
Hiilineutraalien
teknologioiden
 
kehittämisen
 
nopeuttamiseksi
 
Wärtsilä
 
nosti
 
T&K-
investointeja
 
koskevan
 
tavoitteensa
 
historiallisesta
 
noin
 
3
 
prosentin
tasosta
 
noin
 
4
 
prosenttiin
 
liikevaihdosta.
 
Yhtiö
 
jatkoi
 
vastaamista
metanolia
 
koskevaan
 
kiinnostukseen
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä
tukevana
 
polttoaineena
 
lanseeraamalla
 
neljä
 
uutta
metanolimoottoria.
 
Tämä
 
asettaa
 
alalle
 
uuden
 
mittapuun,
 
sillä
Wärtsilän
 
metanolimoottoreiden
 
valikoima
 
on
 
tällä
 
hetkellä
markkinoiden
 
laajin.
 
Vuonna
 
2022
 
lanseeratun
 
Wärtsilä
 
32
 
-
metanolimoottorin
 
lisäksi
 
Wärtsilä
 
lisäsi
 
metanolimoottoreidensa
valikoimaan
 
Wärtsilä
 
20-,
 
Wärtsilä
 
31-,
 
Wärtsilä
 
46F-
 
ja
 
Wärtsilä
46TS
 
moottorit.
 
Lisäksi
 
lanseerasimme
 
merenkulkumarkkinoiden
ensimmäisen
 
kaupallisesti
 
saatavilla
 
olevan
 
ammoniakilla
 
toimivan
nelitahtimoottoriratkaisun.
 
Uusi
 
ratkaisu
 
edistää
 
merkittävästi
merenkulun
 
kestävyyttä
 
aikana,
 
jolloin
 
varustamot
 
hakevat
taloudellisesti
 
kannattavia
 
vihreitä
 
polttoaineita.
Ammoniakkiratkaisu
 
on
 
nyt
 
saatavana
 
kaupallisesti
 
osana
syyskuussa
 
2022
 
lanseerattua
 
Wärtsilä
 
25
 
-moottorialustaa.
 
Uuden
ammoniakkiratkaisun
 
ensimmäiseksi
 
käyttäjäksi
 
on
 
suunniteltu
Viridis
 
Bulk
 
Carriersia,
 
maailman
 
ensimmäistä
 
nollapäästöistä
varustamoa.
Vaikka
 
hiilineutraaliustavoitteeseen
 
liittyy
 
vielä
 
paljon
 
työtä,
Wärtsilä
 
tarjoaa
 
jo
 
nyt
 
hiilineutraaliutta
 
tukevia
 
ratkaisuja
 
ja
teknologioita,
 
jotka
 
mahdollistavat
 
kokonaan
 
uusiutuviin
energianlähteisiin
 
perustuvat
 
energiajärjestelmät
 
ja
polttoainejoustavuuden.
 
Wärtsilä
 
Energy
 
tukee
 
hiilidioksidin
nettonollapäästöjen
 
tavoittelua
 
Yhdysvalloissa
 
solmimalla
kymmenvuotisen
 
suorituskykytakuusopimuksen,
 
joka
 
koskee
Omaha
 
Public
 
Power
 
Districtin
 
150
 
MW:n
 
säätövoimalaitosta,
 
jonka
yhtiö
 
rakentaa
 
osana
 
Power
 
with
 
Purpose
 
-projektiaan.
Sähköyhtiön
 
tavoitteena
 
on
 
saavuttaa
 
hiilidioksidin
nettonollapäästöt
 
vuoteen
 
2050
 
mennessä.
 
Sopimus
 
tukee
tavoitteita
 
takaamalla
 
laitoksen
 
toimintavarmuuden
 
nopeasti
käynnistyvällä
 
säätövoimalla,
 
jolla
 
voidaan
 
tasapainottaa
uusiutuvan
 
energian
 
tuotannon
 
vaihtelua.
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
edisti
 
merenkulun
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä
 
lanseeraamalla
 
uuden
erittäin
 
vähäpäästöisen
 
version
 
jo
 
ennestään
 
tehokkaasta
 
Wärtsilä
31DF
 
-moottorista.
 
Paranneltu
 
moottori
 
vähentää
 
metaanipäästöjä
vielä
 
41%
 
vakiomallisen
 
W31DF
 
-moottorin
 
päästötasosta,
 
joka
 
oli
Taloudellinen
 
katsaus
jo
 
markkinoiden
 
alhaisin.
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
 
edistää
merenkulkualan
 
hiilidioksidin
 
talteenottoa
 
toimittamalla
ensimmäisen
 
hiilen
 
talteenottoon
 
ja
 
varastointiin
 
(CCS)
 
valmiit
rikkipesurit.
 
Neljään
 
8
 
200
 
TEU:n
 
konttialukseen
 
asennetaan
Wärtsilän
 
CCS-valmiit
 
35
 
MW:n
 
avoimen
 
kierron
 
pesurit.
 
Alukset
rakennetaan
 
aasialaisella
 
telakalla.
 
Wärtsilän
 
rikkipesureissa
 
on
tila-
 
ja
 
muut
 
valmiudet
 
myöhemmin
 
asennettavalle
 
CCS-yksikölle,
minkä
 
ansiosta
 
varustamoiden
 
alukset
 
pysyvät
 
kilpailukykyisinä
 
ja
vaatimustenmukaisina
 
myös
 
tulevaisuudessa.
 
Wärtsilälle
 
yhteistyö
 
sidosryhmien
 
kanssa
 
on
 
olennaisen
 
tärkeää
kehittäessä
 
markkinoiden
 
muuttuviin
 
vaatimuksiin
 
vastaavia
teknologioita.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
meriteollisuutta
tarjoamalla
 
edistyksellisiä
 
teknologioita
 
ja
 
koulutusratkaisuja.
 
Wärtsilä
 
on
 
asettanut
 
kunnianhimoiset
 
ilmastotavoitteet.
 
Yhtiön
tavoitteena
 
on,
 
että
 
vuoteen
 
2030
 
mennessä
 
sen
 
oma
 
toiminta
 
on
hiilineutraalia
 
ja
 
tuotetarjooma
 
on
 
valmis
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
varten.
 
Wärtsilän
 
toimenpiteitä
 
ympäristöjalanjäljen
 
minimoimiseksi
ovat
 
muun
 
muassa
 
päätös
 
ostaa
 
pelkästään
 
vihreää
 
sähköä
 
sekä
ratkaisut
 
moottoreiden
 
testaamiseen
 
käytettävän
 
ajan
lyhentämiseksi.
 
Merenkulku-
 
ja
 
energiasektoreilla
 
käytettävien
moottoreiden
 
polttoainejoustavuus
 
on
 
tärkeä
 
muutoksen
mahdollistaja,
 
ja
 
Wärtsilän
 
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
 
vastaavat
 
tiukimpiin
ympäristövaatimuksiin.
 
Henkilöstön
 
turvallisuus
 
ja
 
terveys
 
on
 
Wärtsilän
 
tärkeimpiä
painopisteitä.
 
Pysyvänä
 
tavoitteena
 
on
 
poissaoloon
 
johtavien
työtapaturmien
 
nollataso.
 
Vuonna
 
2023
kokonaistapaturmataajuusindeksi
 
(TRIF)
 
oli
 
2,62
 
(2,57).
 
Vuoden
mittaan
 
Wärtsilässä
 
toteutettiin
 
ennalta
 
ehkäiseviä
 
toimenpiteitä,
joilla
 
turvallisuuskulttuuria
 
pyrittiin
 
vahvistamaan
 
entisestään.
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
järjesti
 
yhdeksättä
 
kertaa
 
globaalin
turvallisuustapahtumansa,
 
jonka
 
tarkoituksena
 
on
 
lisätä
 
tietoisuutta
turvallisuusriskeistä
 
ja
 
niiden
 
mahdollisista
 
seurauksista,
 
edistää
tarvittavia
 
turvallisuustoimia,
 
vahvistaa
 
turvallisuuskulttuuriamme
 
ja
nostaa
 
esiin
 
onnistumisia
 
turvallisuuden
 
saralla.
 
Vuoden
 
2023
tapahtuman
 
teemana
 
oli
 
työergonomia.
Taloudelliset
 
tavoitteet
 
ja
 
toteuma
 
vuonna
 
2023
Wärtsilä
 
julkisti
 
taloudelliset
 
tavoitteet
 
vuonna
 
2021,
 
jotka
vahvistettiin
 
uudelleen
 
vuonna
 
2023.
 
Tavoitteisiin
 
kuuluu
 
5
prosentin
 
orgaaninen
 
kasvu
 
vuositasolla
 
ja
 
12
 
prosentin
suhteellinen
 
liiketulos.
 
Lisäksi
 
tavoitteena
 
on
 
pitää
nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50:ssä
 
ja
 
jakaa
 
osinkona
 
vähintään
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin.
 
Orgaanisen
 
kasvun
 
tavoite
 
saavutettiin
 
vuonna
 
2023.
 
Wärtsilän
liiketulos
 
oli
 
402
 
miljoonaa
 
euroa
 
eli
 
6,7%
 
liikevaihdosta.
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,02.
 
Hallitus
 
ehdotti
 
osingoksi
 
0,32
euroa
 
osakkeelta.
 
VUOSI
 
2023
Liiketoimintaympäristö
Merenkulkumarkkinat
Maailmantalouteen
 
kohdistui
 
vuonna
 
2023
 
edelleen
 
haasteita,
kuten
 
korkea
 
inflaatio
 
ja
 
heikentyneet
 
kasvunäkymät.
 
Tiukempi
rahapolitiikka
 
sekä
 
yritysten
 
ja
 
kuluttajien
 
heikentynyt
 
luottamus
hidastivat
 
bruttokansantuotteen
 
kasvua.
 
Aluskapasiteetin
 
kysyntää
tukivat
 
ja
 
vahvistivat
 
kuitenkin
 
kauppamerenkulun
 
kasvu
 
sekä
poliittisista
 
konflikteista
 
ja
 
häiriöistä
 
keskeisillä
 
merireiteillä
 
johtunut
kuljetusmatkojen
 
pidentyminen.
 
Matkustajaliikenteen
 
volyymien
elpyminen
 
jatkui,
 
ja
 
etenkin
 
risteilylomien
 
kysyntä
 
pysyi
 
vahvana.
 
Etelä-Korean
 
ja
 
Kiinan
 
tärkeiden
 
telakoiden
 
kapasiteettirajoitteista
ja
 
uusien
 
alusten
 
hintojen
 
noususta
 
huolimatta
 
investointihalukkuus
uusiin
 
aluksiin
 
pysyi
 
terveellä
 
tasolla.
 
Investointeja
 
ruokkivat
lähinnä
 
aluskapasiteetin
 
kysynnän
 
kasvu,
 
hiilineutraaliuteen
pyrkiminen
 
sekä
 
etenkin
 
irtolasti-
 
ja
 
säiliöalusten
 
pieni
 
tilauskanta.
Tammi
 
–joulukuun
 
katsauskaudella
 
rekisteröitiin
 
1
 
977
 
sopimusta
uuden
 
aluksen
 
rakentamisesta,
 
eli
 
investoinnit
 
kasvoivat
 
verrattuna
vuoden
 
2022
 
vastaavan
 
ajanjakson
 
1
 
538
 
tilaukseen.
Vaihtoehtoisia
 
polttoaineita
 
käyttävien
 
alusten
 
tilaukset
 
jäivät
vuonna
 
2023
 
lähinnä
 
tilausten
 
jakauman
 
muuttumisesta
 
johtuen
450
 
tilaukseen,
 
mikä
 
on
 
23%
 
(30%)
 
kaikista
 
alustilauksista
 
ja
 
43%
(60%)
 
aluskapasiteetista.
Kiinan
 
ja
 
Etelä-Korean
 
telakoiden
 
kapasiteetti
 
jatkaa
 
kasvuaan,
mikä
 
auttaa
 
purkamaan
 
pullonkauloja
 
eri
 
segmenttien
 
uusien
alusten
 
tilauksissa,
 
kun
 
tilauskirjoihin
 
vapautuu
 
tilaa
 
uusille
alustilauksille
 
ja
 
uusien
 
alusten
 
hinnannousu
 
hidastunee.
Merenkulkuala
 
vaati
 
edelleen
 
selkeämpää
 
tietoa
 
toimenpiteistä,
joilla
 
alan
 
hiilijalanjälkeä
 
pienennetään.
 
Vastauksena
 
tähän
kansainvälinen
 
merenkulkujärjestö
 
IMO
 
uudisti
 
heinäkuussa
alusten
 
kasvihuonekaasupäästöjä
 
koskevaa
 
strategiaansa
 
entistä
kunnianhimoisemmaksi.
 
Nyt
 
pyrkimyksenä
 
on
 
saavuttaa
nettonollapäästöt
 
noin
 
vuoteen
 
2050
 
mennessä.
 
Tämän
 
ansiosta
sidosryhmillä
 
kansainvälisesti
 
on
 
yhtenäisempi
 
käsitys
vaatimuksista
 
sekä
 
alan
 
hiilineutraaliuden
 
saavuttamiseksi
vaadittavista
 
investoinneista.
Risteilysektorilla
 
markkinatunnelma
 
pysyi
 
myönteisenä
 
johtuen
risteilyiden
 
kysynnän
 
vahvana
 
jatkuneesta
 
kysynnästä.
 
Uuden
aluskapasiteetin
 
kysyntä
 
oli
 
kuitenkin
 
yhä
 
rajallista,
 
koska
risteilyvarustamot
 
keskittyivät
 
nykyisen
 
tilauskantansa
 
hallintaan
 
ja
maksamaan
 
pois
 
velkojaan.
 
Palvelukysyntää
 
tukivat
 
vahvana
jatkunut
 
aktiivisen
 
aluskapasiteetin
 
kasvu
 
sekä
 
kiinnostus
hyötysuhteen
 
parantamiseen
 
määräysten
 
täyttämiseksi
 
ja
 
inflaation
vaikutusten
 
pienentämiseksi.
Lauttaliikennesektorilla
 
nähtiin
 
myönteistä
 
kehitystä
 
erityisesti
matkustajamäärissä,
 
mutta
 
tästä
 
huolimatta
 
tilausmäärät
 
pysyivät
rajallisina.
 
Uusia
 
alustilauksia
 
ruokkivat
 
lähinnä
 
korvausinvestoinnit.
Tämä
 
johtui
 
operaattoreiden
 
viime
 
vuosien
 
talousvaikeuksista
 
ja
eräillä
 
markkinoilla
 
myös
 
liikakapasiteetista.
 
Palvelukysyntää
 
tuki
aluskapasiteetin
 
lisäaktivointi,
 
jolla
 
vastattiin
 
kasvaneisiin
matkustaja-
 
ja
 
rahtiliikenteen
 
volyymeihin.
Offshore-sektorilla
 
energian
 
hinnat
 
tukivat
 
edelleen
 
porausyksikkö-
ja
 
tukialuskapasiteetin
 
kysynnän
 
kasvua,
 
mikä
 
on
 
vauhdittanut
kaluston
 
käyttöön
 
palauttamista
 
ja
 
lisännyt
 
kiinnostusta
 
uusiin
yksiköihin.
 
Vaativampien
 
ja
 
kalliimpien
 
porausyksiköiden
sopimusvolyymeja
 
rajoittivat
 
kuitenkin
 
korkeat
 
hinnat,
saatavuusongelmat,
 
rahoituksen
 
hinta,
 
telakkakapasiteetin
 
puute
sekä
 
heikko
 
kiinnostus
 
rakentaa
 
lisää
 
offshore-kalustoa.
Merituulivoimaloiden
 
huoltoalusten
 
kysyntää
 
tuki
 
jatkunut
tuulipuistojen
 
kapasiteetin
 
kasvu.
 
Inflaatiopaineista
 
huolimatta
pitkän
 
aikavälin
 
näkymät
 
ovat
 
myönteiset,
 
ja
merituulivoimaprojekteja
 
koskevien
 
lopullisten
 
investointipäätösten
määrä
 
vuonna
 
2023
 
ylitti
 
selvästi
 
edellisvuoden
 
tason.
Palvelukysyntää
 
piti
 
yllä
 
kaikentyyppisen
 
offshore-kaluston
käyttöasteiden
 
ja
 
päivähintojen
 
kasvun
 
jatkuminen.
LNG-alussektorilla
 
uuden
 
aluskapasiteetin
 
kysyntää
 
pitivät
 
yllä
 
yhä
jatkuneet
 
investoinnit
 
LNG:n
 
nesteytyskapasiteetin
 
lisäämiseksi,
vaikka
 
säiliöalusten
 
kysyntä
 
hiukan
 
laski
 
vuoden
 
2022
ennätysluvuista.
 
Palvelukysyntää
 
ruokki
 
yhä
 
nykyisen
 
aluskannan
operointi
 
täydellä
 
kapasiteetilla.
Taloudellinen
 
katsaus
Konttialussektorilla
 
uusien
 
alusten
 
tilaukset
 
laskivat
 
edellisvuoden
ennätysluvuista,
 
kun
 
aluskapasiteetin
 
kysyntä
 
ei
 
vastannut
lähellekään
 
markkinoille
 
tullutta
 
ennätysmäistä
 
aluskapasiteettia.
Monet
 
varustamot
 
jatkoivat
 
aluskantansa
 
pitkän
 
aikavälin
uudistamisohjelmia.
 
Palvelukysyntää
 
rasitti
 
heikentynyt
markkinatunnelma,
 
mikä
 
heikensi
 
aktiivisen
 
aluskapasiteetin
kasvun
 
vaikutuksia.
Kaikilla
 
edellä
 
mainituilla
 
sektoreilla
 
on
 
kasvavaa
 
painetta
 
kehittää
toimintaa
 
kohti
 
hiilineutraaliutta,
 
mikä
 
tukee
 
sekä
 
uusien
 
alusten
että
 
palvelujen
 
kysyntää.
 
Alusten
 
vaatimustenmukaisuuden
 
ja
kilpailukyvyn
 
ylläpitäminen
 
on
 
johtanut
 
investointeihin
 
uuteen
aluskapasiteettiin,
 
korvaaviin
 
aluksiin,
 
hyötysuhteen
 
nostoihin
 
tai
polttoainekonversioihin
 
ja
 
kunnossapitoon.
Energiamarkkinat
 
Korkea
 
inflaatio
 
ja
 
korkeat
 
korot
 
vaikuttivat
 
edelleen
maailmantalouteen
 
vuonna
 
2023.
 
Hintavaihtelu,
 
inflaatio
 
ja
 
korot
ovat
 
tasaantuneet,
 
mutta
 
globaalin
 
talouskasvun
 
arvioidaan
pysyvän
 
vaatimattomana.
 
Globaaleihin
 
ja
 
energia-alan
toimitusketjuihin
 
kohdistuvat
 
paineet
 
hellittivät
 
tuntuvasti
 
vuoden
aikana.
 
Makrotalouden
 
kehitys
 
loi
 
investointeihin
 
liittyvää
epävarmuutta
 
viivästyttäen
 
päätöksentekoa
 
etenkin
moottorivoimalaitosliiketoiminnassa.
 
Toisaalta
 
toimitusketjujen
haasteiden
 
hellittäminen
 
vaikutti
 
positiivisesti
 
etenkin
akkuvarastoinnissa.
 
Maakaasun
 
maailmanmarkkinahinnat
 
laskivat
 
edellisvuoden
äärimmäisen
 
korkealta
 
tasolta
 
mutta
 
pysyivät
 
vuotta
 
2021
edeltävää
 
tasoa
 
korkeammalla.
 
Hinnat
 
vaihtelivat
 
vuoden
 
aikana
merkittävästi
 
osoituksena
 
markkinatilanteen
 
herkkyydestä
 
niin
tarjonnan
 
kuin
 
kysynnän
 
häiriöille.
 
Hyödykkeiden
 
hinnat
 
laskivat
useimpien
 
materiaalien
 
kohdalla.
 
Energiamarkkinoilla
 
energia-
 
ja
 
ympäristösäädökset
 
ympäri
maailmaa
 
jatkoivat
 
kehittymistään
 
kohti
 
hiilineutraaliustavoitteita,
 
ja
energiamurroksen
 
näkymät
 
pysyvät
 
vahvoina
 
keskipitkällä
aikavälillä.
 
Ilmastopolitiikassa
 
saavutettiin
 
vuoden
 
viimeisellä
neljänneksellä
 
merkittävä
 
virstanpylväs,
 
kun
 
yli
 
120
 
maata
 
sitoutui
kolminkertaistamaan
 
uusiutuvan
 
energian
 
kapasiteettinsa
 
vuoteen
2030
 
mennessä.
 
COP28-ilmastokokouksen
 
päätöslauselmassa
kehotetaan
 
myös
 
siirtymään
 
pois
 
fossiilisista
 
polttoaineista,
 
mikä
 
on
linjassa
 
Wärtsilän
 
uusiutuvaan
 
energiaan
 
pohjautuvan
tulevaisuuden
 
ja
 
tulevaisuuden
 
polttoaineille
 
valmiiden
moottoreiden
 
kanssa.
Wärtsilän
 
markkinaosuus
 
12
 
viime
 
kuukauden
 
aikana
 
pysyi
 
13
prosentissa
 
(13%),
 
samalla
 
kun
 
maailmanlaajuiset
 
maakaasu-
 
ja
nestevoimalaitosten
 
tilaukset
 
laskivat
 
22%
 
ollen
 
10,0
 
GW
kesäkuussa
 
2023
 
päättyneellä
 
12
 
kuukauden
 
ajanjaksolla
 
(12,9
GW
 
joulukuun
 
2022
 
lopussa).
 
Globaali
 
tilausmäärä
 
sisältää
kooltaan
 
vähintään
 
5
 
MW:n
 
voimakoneet
 
korkeintaan
 
400
 
MW:n
kaasuturbiinilaitoksissa
 
ja
 
kaiken
 
kokoiset
 
moottorivoimalat.
Kaasuturbiineja
 
koskevat
 
tiedot
 
ovat
 
peräisin
 
McCoy
 
Power
 
Report
 
julkaisusta
 
ja
 
ne
 
raportoidaan
 
yhden
 
neljänneksen
 
viiveellä
 
tietojen
saatavuuden
 
vuoksi.
 
Moottorivoimaloiden
 
tiedot
 
on
 
koottu
lehdistötiedotteista
 
ja
 
Wärtsilän
 
myyntitiimeiltä.
 
Voimalaitosten
markkinaosuuksia
 
koskevaa
 
raportointia
 
päivitettiin
 
kolmannella
vuosineljänneksellä
 
vastaamaan
 
paremmin
 
meille
 
tärkeitä
markkinoita.
 
Aiemmin
 
markkinaosuudet
 
sisälsivät
kaasuturbiinilaitokset
 
500
 
MW:iin
 
saakka
 
mutta
 
eivät
 
sisältäneet
muiden
 
kuin
 
Wärtsilän
 
toimittamia
 
moottorivoimaloita.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc1p5i0
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2019
2020
2021
2022
2023
MEUR
-2
0
2
4
6
8
10
12
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
2019
2020
2021
2022
2023
%
MEUR
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
Liiketulos
Tulos
 
ennen
 
veroja
Liiketulos,
 
%
Tilauskertymä
 
ja
 
tilauskanta
Wärtsilän
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2023
 
kasvoi
 
16%
 
7
 
070
 
miljoonaan
euroon
 
(6
 
074)
 
vuoteen
 
2022
 
nähden.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
1,18
 
(1,04).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
15%
 
3
 
519
miljoonaan
 
euroon
 
(3
 
066)
 
erityisesti
 
Marine
 
Powerin
 
ja
 
Energyn
kasvun
 
tukemana.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
18%
 
3
 
550
miljoonaan
 
euroon
 
(3
 
008)
Marine
 
Powerin,
 
Marine
 
Systemsin
 
ja
energian
 
varastointiliiketoiminnan
 
kasvun
 
tukemana.
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
 
13%
 
6
 
694
 
miljoonaan
 
euroon
(5
 
906).
 
Liikevaihto
 
ja
 
liiketulos
Wärtsilän
 
liikevaihto
 
vuonna
 
2023
 
kasvoi
 
3%
 
6
 
015
 
miljoonaan
euroon
 
(5
 
842)
 
vuoteen
 
2022
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
13%
 
3
 
148
 
miljoonan
 
euroon
 
(2
 
775)
erityisesti
 
Marine
Powerin
 
kasvun
 
tukemana.
Laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
 
7%
 
2
 
867
miljoonaan
 
euroon
 
(3
 
067).
Energian
 
varastoinnin
 
ja
 
Marine
Powerin
 
laitemyynti
 
kasvoi
 
ja
 
voimalaitosten
 
ja
 
Marine
 
Systemsin
laitemyynti
 
puolestaan
 
pieneni.
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
noin
 
57%
oli
 
euromääräistä
 
ja
 
28%
 
Yhdysvaltain
 
dollareissa.
 
Loppuosa
liikevaihdosta
 
jakautui
 
usean
 
valuutan
 
kesken.
Liiketulos
 
oli
 
402
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-26)
 
eli
 
6,7%
 
liikevaihdosta
 
(-
0,4).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
497
 
miljoonaa
 
euroa
 
(325)
 
eli
8,3%
 
liikevaihdosta
 
(5,6).
 
Vertailukelpoisen
 
liiketuloksen
 
kasvua
tuki
 
erityisesti
 
Energyn
 
ja
 
Marine
 
Powerin
 
kasvu,
 
ja
 
sitä
 
rasitti
Marine
 
Systemsin
 
lasku.
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
olivat
 
yhteensä
 
-95
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-351).
 
Suurin
 
erä,
 
-45
miljoonaa
 
euroa,
 
liittyi
 
Portfolio
 
Business
 
-liiketoiminnan
 
liikearvon
ja
 
muiden
 
pitkäaikaisten
 
varojen
 
alaskirjaukseen.
 
Vertailukelpoinen
oikaistu
 
EBITA
 
oli
 
518
 
miljoonaa
 
euroa
 
(349)
 
eli
 
8,6%
liikevaihdosta
 
(6,0).
 
Hankintamenojen
 
allokointeihin
 
liittyvät
 
poistot
olivat
 
20
 
miljoonaa
 
euroa
 
(23).
Rahoituserät
 
olivat
 
yhteensä
 
-37
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-6).
 
Nettokorot
olivat
 
yhteensä
 
-14
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-10).
 
Tulos
 
ennen
 
veroja
 
oli
364
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-32).
 
Verot
 
olivat
 
yhteensä
 
-95
 
miljoonaa
euroa
 
(-26),
 
mikä
 
vastaa
 
26,1
 
prosentin
 
efektiivistä
 
verokantaa
 
(-
81,5).
 
Tilikauden
 
tulos
 
oli
 
269
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-58).
Laimentamaton
 
osakekohtainen
 
tulos
 
oli
 
0,44
 
euroa
 
(-0,11).
Sijoitetun
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROI)
 
oli
 
13,9%
 
(0,1)
 
ja
 
oman
 
pääoman
tuotto
 
(ROE)
 
12,3%
 
(-2,6).
Konsernin
 
liikevaihdon
 
kehitys
Tulos
 
Toimitetut
moottorien
 
megawatit
2023
2022
Muutos
Marine
 
Power
1
 
223
970
26%
Energy
727
1
 
467
-50%
Wärtsilän
 
toimitukset
 
yhteensä
1
 
950
2
 
437
-20%
Yhteisyritysten
 
toimitukset
597
316
89%
Toimitukset
 
yhteensä
2
 
547
2
 
753
-7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
69%
67%
79%
84%
66%
66%
66%
61%
65%
48%
48%
40%
0
300
600
900
1 200
1 500
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
MEUR
%
 
=
 
Kiinteäkorkoisten
 
lainojen
 
osuus
 
(sis.
 
johdannaiset)
Vaihtuvakorkoiset
 
lainat
Kiinteäkorkoiset
 
lainat
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
2019
2020
2021
2022
2023
0
20
40
60
80
100
120
140
160
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35+
MEUR
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
vuosittaiset
 
takaisinmaksut
0
150
300
450
600
750
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
MEUR
Rahoitus
 
ja
 
rahavirta
Wärtsilän
 
liiketoiminnan
 
rahavirta
 
oli
 
vuonna
 
2023
 
822
 
miljoonaa
euroa
 
(-62).
 
Kehitykseen
 
vaikuttivat
 
myönteisesti
 
parempi
 
liiketulos
ja
 
saatujen
 
asiakasmaksujen
 
hyvä
 
taso.
 
Nettokäyttöpääoma
 
oli
vuoden
 
lopussa
 
-169
 
miljoonaa
 
euroa
 
(179).
 
Saatujen
 
ennakoiden
määrä
 
oli
 
774
 
miljoonaa
 
euroa
 
(527).
 
Wärtsilä
 
pyrkii
 
jatkuvasti
 
varmistamaan
 
riittävän
 
likviditeetin
tehokkaalla
 
kassanhallinnalla
 
ja
 
pitämällä
 
käytettävissään
 
riittävän
määrän
 
vahvistettuja
 
ja
 
vahvistamattomia
 
luottolimiittejä.
Jälleenrahoitusriskiä
 
hallitaan
 
tasapainoisella
 
ja
 
riittävän
 
pitkällä
lainasalkulla.
Rahavaroja
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
819
 
miljoonaa
 
euroa
 
(461).
Vahvistettuja
 
ja
 
käyttämättömiä
 
luottolimiittisopimusohjelmia
 
oli
 
644
miljoonaa
 
euroa
 
(650).
Wärtsilällä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
korollisia
 
lainoja
 
yhteensä
 
858
miljoonaa
 
euroa
 
(949).
 
Lyhytaikaisia
 
lainoja,
 
jotka
 
erääntyvät
seuraavan
 
12
 
kuukauden
 
sisällä,
 
oli
 
yhteensä
 
119
 
miljoonaa
 
euroa.
Pitkäaikaisia
 
lainoja
 
oli
 
yhteensä
 
739
 
miljoonaa
 
euroa.
Korollisen
 
lainapääoman
 
nettomäärä
 
oli
 
35
 
miljoonaa
 
euroa
 
(481).
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,02
 
(0,23)
 
ja
 
omavaraisuusaste
 
37,0%
(35,3).
 
Osakekohtainen
 
oma
 
pääoma
 
oli
 
3,78
 
euroa
 
(3,62).
Lainat
Nettovelkaantumisaste
 
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
erääntymisprofiili
Vahvistetut
 
luottolimiittisopimukset
 
(kauden
 
lopussa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc1p7i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc1p7i1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
100
200
300
400
2019
2020
2021
2022
2023
MEUR
Yrityshankintoihin
Muut
 
investoinnit
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0
50
100
150
200
250
300
2019
2020
2021*
2022
2023
%
MEUR
Tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Prosenttia
 
liikevaihdosta
Investoinnit
Aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
olivat
yhteensä
 
148
 
miljoonaa
 
euroa
 
(156)
 
vuonna
 
2023.
Yrityshankintoihin
 
tai
 
osakkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
olivat
yhteensä
 
1
 
miljoona
euroa
 
(5).
 
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
 
olivat
yhteensä
 
193
 
miljoonaa
 
euroa
 
(263)
 
sisältäen
 
49
 
miljoonaa
 
euroa
(49)
 
käyttöoikeusomaisuuserien
 
poistoja.
Vuonna
 
2024
 
aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
 
liittyvien
investointien
 
odotetaan
 
olevan
 
suunnilleen
 
samalla
 
tasolla
 
kuin
poistot
 
ja
 
arvonalentumiset.
Bruttoinvestoinnit
 
Innovaatiot,
 
tutkimus
 
ja
 
kehitys
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
meri-
 
ja
 
energiateollisuuksien
ympäristöjalanjäljen
 
minimointia.
 
Investoinnit
 
tutkimukseen
 
ja
kehitykseen
 
ovat
 
keskeisiä
 
Wärtsilän
 
tulevaisuuden
 
aseman
turvaamiseksi
 
ja
 
jatkuvat
 
markkinoilla
 
vallitsevasta
epävarmuudesta
 
huolimatta.
 
Keskeisiä
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysalueita
ovat
 
vaihtoehtoisten,
 
kaupallisesti
 
elinkelpoisten
 
ja
 
puhtaiden
polttoaineiden
 
käytön
 
kehittäminen
 
tulevaisuuden
 
ratkaisuja
 
varten
sekä
 
asiakkaiden
 
toimintojen
 
liitettävyyden,
 
tehokkuuden,
kestävyyden
 
ja
 
turvallisuuden
 
parantaminen
 
digitaalisten
ratkaisujen
 
käyttöä
 
lisäämällä.
 
Tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
 
olivat
 
258
 
miljoonaa
 
euroa
 
(241)
 
vuonna
2023,
 
mikä
 
on
 
4,3%
 
liikevaihdosta
 
(4,1).
Wärtsilä
 
sai
 
maaliskuussa
 
ensimmäisen
 
hiilen
 
talteenotto-
 
ja
varastointivalmiin
 
rikkipesurijärjestelmänsä
 
tilauksen.
 
Neljään
 
8
 
200
TEU:n
 
konttialukseen
 
asennetaan
 
Wärtsilän
 
CCS-valmiit
 
35
 
MW:n
avoimen
 
kierron
 
pesurit.
 
Alukset
 
rakennetaan
 
aasialaisella
telakalla.
 
Rikkipesurit
 
ovat
 
CCS-valmiita,
 
sillä
 
Wärtsilä
 
varmistaa
asennustyön
 
yhteydessä,
 
että
 
myöhemmin
 
asennettavan
 
täyden
CCS-järjestelmän
 
vaatimukset
 
otetaan
 
huomioon
 
jo
 
aluksen
rakennusvaiheessa.
 
Wärtsilän
 
rikkipesureissa
 
on
 
tila-
 
ja
 
muut
valmiudet
 
myöhemmin
 
asennettavalle
 
CCS-yksikölle,
 
minkä
ansiosta
 
varustamoiden
 
alukset
 
pysyvät
 
kilpailukykyisinä
 
ja
vaatimustenmukaisina
 
myös
 
tulevaisuudessa.
 
Samoin
 
maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
testasi
 
WEC
 
Energy
 
Groupin
kanssa
 
menestyksekkäästi
 
Wärtsilän
 
moottorin
 
kykyä
 
toimia
 
25
tilavuusprosentin
 
vetyseoksella.
 
Testit
 
suoritettiin
 
WEC
 
Energy
Groupin
 
55
 
MW:n
 
A.J.
 
Mihmin
 
voimalaitoksella
 
Michiganissa
Yhdysvalloissa
 
modifioimattomalla
 
Wärtsilä
 
50SG
 
-moottorilla.
Moottori
 
tuotti
 
sähköä
 
verkkoon
 
koko
 
testin
 
ajan.
 
Kyseessä
 
oli
maailman
 
ensimmäinen
 
näin
 
suuri
 
kaupallisessa
 
käytössä
 
oleva
joustavaa
 
säätövoimaa
 
tuottava
 
moottori,
 
jota
 
käytettiin
vetypolttoaineseoksella.
Kesäkuussa
 
Wärtsilän
 
kehittämä
 
uusi,
 
patentoitu
 
Ammonia
Release
 
Mitigation
 
System
 
(WARMS)
 
sai
 
periaatehyväksynnän
luokituslaitos
 
DNV:ltä.
 
Hyväksyntä
 
kattaa
 
teknologian
 
käytön
ammoniakkia
 
käyttävillä
 
aluksilla,
 
joilla
 
on
 
DNV-luokitusmerkintä
Gas
 
Fuelled
 
Ammonia,
 
tai
 
ammoniakkia
 
käyttävillä
kaasunkuljetusaluksilla,
 
joilla
 
on
 
DNV-luokitusmerkintä
 
GF
 
NH3.
Innovatiivinen
 
järjestelmä
 
vähentää
 
riskejä,
 
joita
 
liittyy
 
ammoniakin
kaltaisiin
 
tulevaisuuden
 
polttoaineisiin,
 
jotka
 
voivat
 
olla
 
vaarallisia
sekä
 
terveydelle
 
että
 
ympäristölle,
 
jos
 
niitä
 
ei
 
käsitellä
 
ja
 
varastoida
huolellisesti.
Elokuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti,
 
että
 
yhtiö
 
toimittaa
 
voimanlähteen
suurimpaan
 
akkukäyttöiseen
 
sähkölaivaan,
 
joka
 
on
 
koskaan
rakennettu
 
akkukäyttöisellä
 
propulsiojärjestelmällä
 
ja
 
vesisuihkuilla.
Kyseessä
 
on
 
uusi
 
lautta,
 
jonka
 
Incat
 
Tasmania
 
rakentaa
pitkäaikaiselle
 
asiakkaalleen,
 
eteläafrikkalaiselle
 
Buquebúsille.
 
130-
metrinen
 
alus
 
on
 
lajissaan
 
maailman
 
suurin
 
ja
 
ensimmäinen
nollapäästöinen
 
kevyt
 
katamaraani.
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
sai
 
tilauksen
 
integroidusta
hybridipropulsioratkaisusta
 
maailman
 
ensimmäisille
 
metanolia
käyttäville
 
ro-ro-hybridialuksille.
 
Alukset
 
rakentaa
 
China
 
Merchants
Jinling
 
Shipyard
 
(Weihai)
 
Co.,
 
Ltd
 
-telakka
 
ruotsalaiselle
 
Stena
RoRo
 
-varustamolle.
 
Stena
 
Line
 
tulee
 
operoimaan
 
aluksia
Irlanninmerellä.
 
Uusien,
 
kestävien
 
polttoaineiden
 
ja
 
sähkön
yhdistelmä
 
tukee
 
yhtiön
 
tavoitetta
 
kestävästä
 
toiminnasta.
Marraskuussa
 
lanseerasimme
 
merenkulkumarkkinoiden
ensimmäisen
 
kaupallisesti
 
saatavilla
 
olevan
 
ammoniakilla
 
toimivan
nelitahtimoottoriratkaisun.
 
Uusi
 
ratkaisu
 
edistää
 
merkittävästi
merenkulun
 
kestävyyttä
 
aikana,
 
jolloin
 
varustamot
 
hakevat
taloudellisesti
 
kannattavia
 
vihreitä
 
polttoaineita.
Ammoniakkiratkaisu
 
on
 
nyt
 
saatavana
 
kaupallisesti
 
osana
syyskuussa
 
2022
 
lanseerattua
 
Wärtsilä
 
25
 
-moottorialustaa.
 
Uuden
ammoniakkiratkaisun
 
ensimmäiseksi
 
käyttäjäksi
 
on
 
suunniteltu
Viridis
 
Bulk
 
Carriersia,
 
maailman
 
ensimmäistä
 
nollapäästöistä
varustamoa.
Tutkimus
 
-
ja
 
kehitysmenot
 
*
 
Vertailukauden
 
2021
 
luku
 
on
 
oikaistu
 
vastaamaan
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitysmenojen
 
määritelmän
 
muutosta.
 
Strategiset
 
projektit
Wärtsilä
 
hallitsee
 
aktiivisesti
 
liiketoimintojaan
 
strategian
 
ja
taloudellisten
 
tavoitteiden
 
tukemiseksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc1p8i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2019
2020
2021
2022
2023
Henkilöstö
 
tilikauden
 
lopussa
Henkilöstö
 
keskimäärin
Henkilöstö
 
Suomessa
Voyage
 
-liiketoiminnan
 
integrointi
 
Marine
 
Poweriin
 
astui
 
voimaan
tammikuussa.
 
Tarjoomaa
 
selkeytettiin
 
keskittymällä
 
alus-
 
ja
satamatoimintojen
 
optimointiin
 
sekä
 
niihin
 
liittyviin
 
simulointi-
 
ja
koulutuspalveluihin.
 
Voyagen
 
muut
 
osat,
 
NACOS
 
Navigation,
NACOS
 
Automation,
 
Dynamic
 
Positioning
 
ja
 
anturit,
 
sulautettiin
uuteen
 
liiketoimintayksikköön
 
ja
 
siirrettiin
 
Wärtsilä
 
Portfolio
Businessiin.
 
Lisäksi
 
Marine
 
Electrical
 
Systems
 
-liiketoimintayksikkö
siirrettiin
 
Marine
 
Systems
 
-liiketoiminnasta
 
Portfolio
 
Business
 
-
liiketoimintaan,
 
koska
 
sillä
 
on
 
vain
 
pieni
 
strateginen
 
yhteys
yhteensopivuuden
 
kanssa.
 
Portfolio
 
Business
 
koostuu
liiketoimintayksiköistä,
 
joita
 
johdetaan
 
itsenäisesti.
 
Tavoitteena
 
on
nopeuttaa
 
yksiköiden
 
tuloksentekokyvyn
 
kasvua
 
ja
 
vapauttaa
niiden
 
koko
 
potentiaali
 
yritysmyyntien
 
tai
 
muiden
 
strategisten
vaihtoehtojen
 
kautta.
 
Tämän
 
tarjooman
 
avulla
 
Wärtsilä
 
kykeni
optimoimaan
 
merenkulun
 
liiketoimintaa
 
edelleen
 
pudottaen
kustannuksia
 
ja
 
vähentäen
 
päästöjä.
 
Asiakkaat
 
hyötyvät
 
Wärtsilän
ainutlaatuisista
 
kyvyistä,
 
joilla
 
alusten
 
toiminnan
 
optimointi
yhdistetään
 
satamaliikenteen
 
hallintaan
 
ja
 
suorituskykyyn
perustuviin
 
palveluihin
 
satamatoiminnoissa.
 
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
aloittavansa
 
energian
varastointiliiketoiminnan
 
strategisen
 
arvioinnin.
 
Arvioinnin
tavoitteena
 
on
 
tarkastella,
 
miten
 
liiketoiminnan
 
kannattavaa
 
kasvua
voitaisiin
 
kiihdyttää
 
parhaiten
 
asiakkaita,
 
työntekijöitä
 
ja
 
Wärtsilän
omistaja-arvoa
 
hyödyttävällä
 
tavalla.
 
Wärtsilä
 
ei
 
ole
 
asettanut
aikataulua
 
strategisen
 
arvioinnin
 
päättymiselle.
 
Marraskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
suunnittelevansa
 
organisaatio-
 
ja
raportointirakenteensa
 
yksinkertaistamista
 
lakkauttamalla
 
Marine
Systems
 
-raportointisegmentin.
 
Gas
 
Solutions
 
-liiketoimintayksikkö
siirrettäisiin
 
Portfolio
 
Businekseen
 
myynnin
 
valmistelemiseksi.
Tässä
 
yhteydessä
 
Exhaust
 
Treatment-
 
ja
 
Shaft
 
Line
 
Solutions
 
-
liiketoimintayksiköt
 
siirrettäisiin
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Systemsistä
Wärtsilä
 
Marine
 
Poweriin
 
1.1.2024
 
alkaen
 
organisaatiorakenteen
yksinkertaistamiseksi.
 
Tämän
 
seurauksena
 
Wärtsilä
 
Marine
Systems
 
lakkaisi
 
liiketoimintayksikkönä
 
ja
 
raportointisegmenttinä.
Henkilöstö
Wärtsilän
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
17
 
807
 
(17
 
581).
Keskimääräinen
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuonna
 
2023
 
17
 
666
(17
 
482).
Wärtsilän
 
henkilöstöstä
 
23%
 
(22)
 
työskenteli
 
Suomessa
 
ja
 
37%
(37)
 
muualla
 
Euroopassa.
 
Henkilöstöstä
 
22%
 
(22)
 
työskenteli
Aasiassa,
 
13%
 
(14)
 
Amerikassa
 
ja
 
5%
 
(5)
 
muissa
 
maissa.
Henkilöstö
Muutokset
 
ylimmässä
 
johdossa
Kesäkuussa
 
Saara
 
Tahvanainen
 
(s.
 
1974,
 
valtiotieteiden
maisteri)
 
aloitti
 
markkinointi
 
-
 
ja
 
viestintäjohtajana
 
ja
 
johtokunnan
jäsenenä.
 
Tahvanaisen
 
edeltäjä
 
oli
 
Atte
 
Palomäki.
 
Samoin
 
kesäkuussa
 
Anders
 
Lindberg
 
(s.
 
1965,
 
diplomi
 
-insinööri,
MBA)
 
aloitti
 
Energy
 
-liiketoiminnan
 
johtajana
 
ja
 
johtokunnan
jäsenenä.
 
Lindbergin
 
edeltäjä
 
oli
 
Sushil
 
Purohit.
Marraskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
suunnittelevansa
 
organisaatio
 
-
 
ja
raportointirakenteensa
 
yksinkertaistamista
 
lakkauttamalla
 
Marine
Systems
 
organisaatioyksikkönä
 
ja
 
raportointisegmenttinä
1.1.2024
 
alkaen
 
.Tämän
 
seurauksena
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
muuttaa
 
nimensä
 
Wärtsilä
 
Marineksi
 
1.1.2024
 
alkaen.
Liiketoiminnan
 
vetäjänä
 
tulee
 
toimimaan
 
tällä
 
hetkellä
 
Marine
Power
 
liiketoimintaa
 
johtava
 
Roger
 
Holm.
 
Tämänhetkinen
 
Marine
Systemsin
 
johtaja
 
Tamara
 
de
 
Gruyter
 
jatkaa
 
Wärtsilän
johtokunnassa
 
Portfolio
 
Business
 
-liiketo
 
iminnan
 
johtajana.
SELVITYS
 
MUISTA
 
KUIN
 
TALOUDELLISISTA
TIEDOISTA
Kasvava
 
ympäristötietoisuus,
 
kiristyvät
 
määräykset,
 
asiakkaiden
odotukset
 
ja
 
toiminnan
 
hiilineutraaliuden
 
tavoittelu
 
tuovat
perustavanlaatuisia
 
muutoksia
 
sekä
 
merenkulku
 
-
 
että
 
energia-
alalle.
 
Wärtsilä
 
on
 
kansainvälisesti
 
johtava
 
innovatiivisen
teknologian
 
ja
 
elinkaariratkaisujen
 
toimittaja
 
merenkulku
 
-
 
ja
energiamarkkinoilla.
 
Wärtsilä
 
keskittyy
 
kestävän
 
kehityksen
mukaisiin
 
innovaatioihin
 
teknologioissa
 
ja
 
palveluissa,
 
joilla
 
se
auttaa
 
asiakkaitaan
 
jatkuvasti
 
parantamaan
ympäristösuorituskykyään
 
ja
 
taloudellista
 
tulostaan.
 
Wärtsilällä
 
on
laajan
 
teknologiavalikoimansa
 
ja
 
erikoistuneiden
 
palveluidensa
ansiosta
 
hyvät
 
valmiudet
 
tukea
 
merenkulku
 
-
 
ja
energiamarkkinoiden
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä
 
sekä
 
vähentää
päästöjä
 
ja
 
luonnonvarojen
 
käyttöä.
 
Nämä
 
valmiudet
 
tukevat
asiakkaita
 
heidän
 
pyrkimyksissään
 
pienentää
 
hiilijalanjälkeään
 
ja
noudat
 
taa
 
määräyksiä.
 
Wärtsilän
 
tutkimus
 
-
 
ja
tuotekehitystoiminnot
 
keskittyvät
 
jatkossakin
 
edistyksellisten
ympäristöteknologioiden
 
ja
 
-ratkaisujen
 
kehittämiseen.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
 
ympäristöä
 
ja
 
korruption
 
torjuntaa
koskevia
 
periaatteita.
 
Wärtsilä
 
on
 
myös
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
kestävän
 
kehityksen
 
tavoitteita,
 
jotka
 
käsittelevät
 
asioita,
 
joihin
Wärtsilällä
 
on
 
positiivinen
 
vaikutus.
 
Tällaisia
 
ovat
 
esimerkiksi
puhdas
 
energia,
 
vähähiilinen
 
merenkulun
 
ekosysteemi
 
ja
vastuullinen
 
liiketoiminta.
 
Vastuullinen
 
liiketoiminta
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet
 
(Code
 
of
 
Conduct)
 
määrittelevät
koko
 
henkilöstöä
 
sitovat
 
säännöt
 
ja
 
ohjaavat
 
Wärtsilän
liiketoiminnan
 
vastuullisuutta
 
koskevia
 
päätöksiä.
Toimintaperiaatteita
 
täydentävät
 
koko
 
konsernin
 
kattavat
politiikat,
 
mukaan
 
lukien
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
turvallisuuspolitiikka,
 
yhtäläisiä
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskeva
 
politiikka
 
sekä
lahjonnan
 
ja
 
lahjusten
 
torjuntaa,
 
säännöstenmukaista
 
raportointia
sekä
 
hankintoja
 
koskevat
 
politiikat.
Wärtsilä
 
soveltaa
 
toimintaperiaatteitaan
 
aktiivisesti
 
ja
 
edistää
niiden
 
täytäntöönpanoa
 
viestimällä
 
niiden
 
sisällöstä
 
tehokkaasti
koko
 
henkilöstölle.
 
Yhtiö
 
valvoo
 
sisäisesti
 
periaatteiden
noudattamista
 
varmistaakseen,
 
että
 
ne
 
ymmärretään
 
ja
 
niihin
Taloudellinen
 
katsaus
sitoudutaan
 
kaikkialla
 
organisaatiossa.
 
Code
 
of
 
Conduct
 
koulutuksen
 
oli
 
suorittanut
 
vuoden
 
2023
 
lopussa
 
16
 
983
työntekijää
 
eli
 
93%
 
koko
 
henkilöstöstä.
 
Toimittajat
 
ja
 
liikekumppanit
 
ovat
 
olennainen
 
osa
 
Wärtsilän
tuotteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kokonaisarvoketjua.
 
Heidän
 
odotetaan
noudattavan
 
samoja
 
korkeita
 
juridisia
 
ja
 
eettisiä
 
normeja
 
sekä
liiketapoja
 
kuin
 
Wärtsilä
 
itsekin
 
noudattaa.
 
Tiedot
 
Wärtsilän
vaatimuksista
 
sisällytetään
 
toimittajille
 
suunnattuihin
sopimusmalleihin.
Ympäristövastuu
 
Wärtsilän
 
pääasiallinen
 
panos
 
ympäristösuorituskyvyn
parantamiseen
 
on
 
luotettavien
 
ja
 
turvallisten
 
teknologioiden
 
ja
palvelujen
 
tarjoaminen
 
asiakkaille.
 
Ne
 
paitsi
 
auttavat
 
täyttämään
ympäristömääräykset
 
myös
 
tukevat
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-alan
kestävää
 
kehitystä.
 
Wärtsilät
 
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
 
on
 
suunniteltu
toimimaan
 
luotettavasti
 
jopa
 
30
 
vuotta.
 
Siksi
 
keskittyminen
tuotteen
 
tai
 
järjestelmän
 
suorituskyvyn
 
parantamiseen
 
on
ratkaisevan
 
tärkeä
 
osa
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyötä
 
samoin
 
kuin
suorituskyvyn
 
elinkaarioptimointi.
 
Tuotteidensa
 
ja
 
ratkaisujensa
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamisen
 
lisäksi
 
Wärtsilä
 
valvoo
jatkuvasti
 
oman
 
toimintansa
 
vaikutuksia
 
ja
 
pyrkii
 
vähentämään
energiankulutusta
 
kaikissa
 
toimipisteissään.
 
Wärtsilän
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-
 
ja
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuuspolitiikka
 
(QEHS)
 
määrää
 
yhtiön
 
tuotteiden
 
ja
palvelujen
 
ympäristövaikutusten
 
hallinnan
 
periaatteet.
Ympäristöasioihin
 
ja
 
ilmastonmuutokseen
 
liittyvät
 
mahdolliset
riskit
 
liittyvät
 
pääasiassa
 
päästörajoituksiin
 
ja
 
asiakkaiden
asennemuutoksiin
 
polttomoottoreiden
 
ja
 
fossiilisten
polttoaineiden
 
käytön
 
osalta.
 
Riskejä
 
hallitaan
 
keskittymällä
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystoiminnassa
 
tuotteiden
 
hyötysuhteen
parantamiseen
 
ja
 
päästöjen
 
vähentämiseen
 
sekä
 
kehittämällä
laaja
 
tuotevalikoima,
 
johon
 
sisältyy
 
jätteiden
 
ja
 
melun
vähentämiseen
 
sekä
 
jätevesien
 
ja
 
painolastivesien
 
käsittelyyn
liittyviä
 
teknologioita.
 
Vuonna
 
2023
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitysinvestoinnit
 
olivat
 
yhteensä
 
258
 
miljoonaa
 
euroa
 
eli
 
4,3%
liikevaihdosta.
 
Näistä
 
investoinneista
 
valtaosa
 
tähtäsi
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamiseen.
 
Wärtsilän
 
”Set
 
for
 
30”
 
hiilineutraaliussitoumuksen
 
mukaan
Wärtsilän
 
tavoitteena
 
on,
 
että
 
vuoteen
 
2030
 
mennessä:
 
sen
 
oma
 
toiminta
 
on
 
hiilineutraalia
 
 
sen
 
tuotevalikoima
 
on
 
valmis
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
varten.
Wärtsilän
 
”Set
 
for
 
30”
 
ohjelma
 
eteni
 
suunnitellusti
 
vuoden
 
2023
aikana.
 
Wärtsilä
 
asetti
 
kasvihuonekaasupäästöjen
vähennystavoitteet
 
ja
 
laati
 
toimintasuunnitelman
 
vuosille
 
2022-
2024.
 
Vihreää
 
sähköä
 
käytettiin
 
Suomessa,
 
Norjassa,
 
Italiassa
 
ja
Alankomaissa.
 
Wärtsilä
 
myös
 
jatkoi
 
globaalia
 
sisäistä
energiansäästökampanjaansa.
Vuonna
 
2023
 
lanseerasimme
 
merenkulkumarkkinoiden
ensimmäisen
 
kaupallisesti
 
saatavilla
 
olevan
 
ammoniakilla
toimivan
 
nelitahtimoottoriratkaisun.
 
Uusi
 
ratkaisu
 
edistää
merkittävästi
 
merenkulun
 
kestävyyttä
 
aikana,
 
jolloin
 
varustamot
hakevat
 
taloudellisesti
 
kan
 
nattavia
 
vihreitä
 
polttoaineita.
 
Sosiaalinen
 
vastuu
 
ja
 
työsuhdeasiat
 
Wärtsilä
 
on
 
vastuullinen
 
työnantaja
 
ja
 
tarjoaa
 
henkilöstölle
työpaikan,
 
jossa
 
vallitsevat
 
avoimuus,
 
toisten
 
kunnioitus,
luottamus,
 
tasa
 
-arvo
 
sekä
 
mahdollisuudet
 
henkilökohtaiseen
kehittymiseen.
 
Yhtiö
 
on
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
aloitteen
 
ja
 
tukee
 
kansainvälisen
 
työjärjestö
 
ILO:n
 
määrittelemiä
työhön
 
liittyviä
 
oikeuksia.
 
Työntekijöiden
 
tasavertaisia
mahdollisuuksia
 
ja
 
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
koskeva
 
konsernipolitiikka
 
ohjaa
 
yhtenäisesti
 
kaikkien
 
Wärtsilä-
yhtiöiden
 
käytäntöjä.
 
Henkilöstöjohtamisen
 
prosesseja,
 
työkaluja
ja
 
yhteisiä
 
toimintatapoja
 
kehitetään
 
johdonmukaisuuden
varmistamiseksi
 
maa
 
-
 
ja
 
organisaatiorajoista
 
riippumatta.
Wärtsilällä
 
on
 
käytössä
 
globaali
 
tehtävien
 
vaativuusluokittelu
 
ja
yhtenäiset
 
palkitsemisperiaatteet,
 
joilla
 
varmistetaan
 
läpinäkyvyys
ja
 
kaikkien
 
työntekijöiden
 
oikeudenmukainen
 
kohtelu.
 
Kaikki
Wärtsilän
 
yksiköt
 
noudattavat
 
niitä
 
globaalisti.
 
Wärtsilän
 
henkilöstöstrategian
 
tavoitteena
 
on
 
varmistaa,
 
että
liiketoiminnoilla
 
on
 
käytettävissään
 
tarvitsemansa
 
osaavat
 
ja
motivoituneet
 
työntekijät.
 
Osaamisen
 
kehittämiseksi
 
henkilöstölle
tarjotaan
 
laajasti
 
erilaisia
 
sisäisiä
 
koulutuksia,
 
joiden
 
aiheita
 
ovat
mm.
 
konetekniikka,
 
työturvallisuus
 
ja
 
-terveys,
 
kielet
 
ja
 
kulttuuri,
projektijohtaminen,
 
ympäristö,
 
tietoturva
 
ja
 
johtaminen.
 
Wärtsilän
henkilöstölle
 
kertyi
 
keskimäärin
 
1,3
 
koulutuspäivää
 
vuonna
 
2023.
Wärtsilä
 
pyrkii
 
tarjoamaan
 
työntekijöilleen
 
ja
sopimuskumppaneilleen
 
turvallisen
 
työskentely
 
-ympäristön
 
sekä
minimoimaan
 
tuotteidensa
 
ja
 
palvelujensa
 
käyttöön
 
liittyvät
terveys
 
-
 
ja
 
turvallisuusriskit.
 
Yhtiön
 
työterveys
 
-
 
ja
turvallisuusperiaatteet
 
määritellään
 
yhtiön
 
toimintaperiaatteissa,
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
 
työturvallisuuspolitiikassa
(QEHS)
 
sekä
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuusdirektiivissä
 
(EHS).
 
Kaikilta
 
Wärtsilän
 
yksiköiltä
vaaditaan
 
QEHS-politiikan
 
sekä
 
EHS
 
-direktiivin
 
mukainen
johtamisjärjestelmä.
 
Johtamisjärjestelmän
 
lisäksi
 
Wärtsilä-
yhtiöissä
 
on
 
käytössä
 
paikallisen
 
lainsäädännön
 
edellyttämiä
työsuojeluohjelmia.
 
Wärtsilän
 
pitkän
 
aikavälin
 
tavoitteena
 
on
 
nolla
tapaturmaa.
 
Vuonna
 
2023
 
konsernin
kokonaistapaturmataajuusindeksi
 
oli
 
2,62.
 
(2,57
 
).
 
Ihmisoikeuksien
 
kunnioittaminen
Wärtsilä
 
tukee
 
ja
 
kunnioittaa
 
YK:n
 
yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
 
julistukseen
 
kirjattuja
 
ihmisoikeuksia.
 
Wärtsilä
 
on
myös
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
 
ja
 
on
 
siten
sitoutunut
 
sen
 
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
 
ympäristöä
 
ja
korruption
 
torjuntaa
 
koskeviin
 
periaatteisiin.
 
Työntekijät
 
eivät
 
saa
rikkoa
 
näitä
 
oikeuksia
 
millään
 
tavoin,
 
eivät
 
suoraan
 
eivätkä
välillisesti.
 
Wärtsilä
 
ei
 
hyväksy
 
minkäänlaista
 
pakkotyötä
 
tai
lapsityövoiman
 
käyttöä.
 
Ihmis
 
-
 
ja
 
työelämän
 
oikeudet
 
ovat
 
osa
toimintaperiaatekoulutusta,
 
ja
 
ne
 
on
 
sisällytetty
 
Wärtsilän
ihmisoikeuksia,
 
tasavertaisia
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskevaan
 
politiikkaan
sekä
 
yhtiön
 
toimittajakäsikirjaan.
Korruption
 
ja
 
lahjonnan
 
vastaiset
 
menettelyt
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet,
 
korruption
 
vastainen
 
politiikka
 
ja
itsenäisiä
 
välittäjiä
 
koskeva
 
ohjeistus
 
(Broker
 
Directive)
nimenomaisesti
 
kieltävät
 
yhtiötä
 
ja
 
sen
 
työntekijöitä
 
ottamasta
 
ja
tarjoamasta
 
minkäänlaista
 
lahjuksena
 
pidettävää
 
etua
 
sekä
ryhtymästä
 
minkäänlaisiin
 
toimiin,
 
jotka
 
voisivat
 
johtaa
eturistiriitaan
 
tai
 
lojaaliusrikkomukseen.
 
Näissä
 
ohjeissa
velvoitetaan
 
noudattamaan
 
paikallisia
 
korruption
 
vastaisia
 
lakeja
kaikissa
 
maissa,
 
joissa
 
Wärtsilä
 
toimii
 
tai
 
aikoo
 
toimia,
 
ja
kehotetaan
 
raportoi
 
maan
 
mahdollisista
 
rikkomuksista.
 
Wärtsilä
 
tiedostaa
 
riskin
 
joutua
 
ulkopuolisten
 
toimijoiden
 
vilpin
kohteeksi
 
ja
 
että
 
korruption
 
ja
 
vilpin
 
riski
 
on
 
korostunut
 
monilla
yhtiön
 
toiminta
 
-alueilla.
 
Siksi
 
kaikilta
 
työntekijöiltä
 
vaaditaan
tiukkojen
 
korruption
 
vastaisten
 
menettelytapojen
 
ehdotonta
noudattamista.
 
Henkilöstölle
 
järjestetään
 
laajalti
 
koulutusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
lahjonnan
 
vastaisista
 
periaatteista
 
ja
 
lainsäädännöstä
 
sekä
 
yhtiön
niitä
 
koskevista
 
politiikoista
 
ja
 
toimintatavoista.
 
Vuoden
 
2023
loppuun
 
mennessä
 
88%
 
Wärtsilän
 
työntekijöistä
 
oli
 
osallistunut
lahjonnan
 
torjuntaa
 
koskevaan
 
koulutukseen.
 
Henkilöstöä
kannustetaan
 
antamaan
 
palautetta
 
ja
 
kertomaan
havaitsemastaan
 
kyseenalaisesta
 
toiminnasta
 
linjajohdolle
 
tai
suoraan
 
Compliance
 
-toiminnolle,
 
lakiasiainosastolle
 
tai
 
sisäiselle
tarkastukselle.
 
Wärtsilällä
 
on
 
myös
 
työkalu,
 
jonka
 
kautta
työntekijät
 
voivat
 
ilmoittaa
 
rikkomuksista.
EU:n
 
kestävän
 
rahoituksen
 
taksonomian
 
mukainen
raportointi
Wärtsilän
 
tavoitteena
 
on
 
tukea
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-alan
hiilineutraaliustavoitteita.
 
Hiilineutraalius
 
onkin
 
Wärtsilän
strategian
 
ytimessä.
 
Wärtsilän
 
vahva
 
asema,
 
osaaminen
 
ja
kyvykkyydet
 
edistävät
 
olennaisesti
 
näiden
 
tavoitteiden
saavuttamista
 
ja
 
auttavat
 
asiakkaita
 
muuttamaan
 
toimintansa
hiilineutraaliksi.
 
Wärtsilällä
 
on
 
keskeinen
 
rooli
 
alusten
 
toiminnan
 
ja
 
koko
merenkulun
 
arvoketjun
 
hiilineutraaliuskehityksessä.
 
Yhtiön
 
laaja
tuote
 
-
 
ja
 
ratkaisuvalikoima,
 
muun
 
muassa
 
moottorit,
propulsiojärjestelmät,
 
hybridiratkaisut,
 
integroidut
voimansiirtojärjestelmät,
 
päästöjä
 
vähentävät
 
ratkaisut
 
ja
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut,
 
tukevat
 
keskeisesti
 
siirtymää
kohti
 
päästötöntä
 
merenkulkua.
 
Energia
 
-
 
ja
 
merenkulkualat
 
nojautuvat
 
edelleen
 
pitkälti
 
fossiilisiin
polttoaineisiin.
 
Wärtsilän
 
nykyisen
 
valikoiman
 
avulla
 
yhtiön
asiakkaat
 
voivat
 
jo
 
nyt
 
vaihtaa
 
hiilineutraaleihin
 
polttoaineisiin,
kuten
 
biopolttoaineisiin
 
tai
 
synteettiseen
 
metaaniin.
 
Vaikka
siirtymä
 
fossiilisista
 
polttoaineista
 
hiilineutraaleihin
 
tai
 
hiilettömiin
polttoaineisiin
 
tapahtuu
 
vaiheittain,
 
Wärtsilällä
 
on
 
jo
 
valmiudet
edistää
 
sitä
 
tarjoamalla
 
teknologioita,
 
joiden
 
avulla
 
sen
 
asiakkaat
voivat
 
käyttää
 
kestävämpiä
 
polttoaineita
 
niid
 
en
 
tullessa
 
saataville.
Energia
 
-alalla
 
Wärtsilän
 
teknologiat
 
mahdollistavat
 
uusiutuvan
energiantuotannon
 
maksimaalisen
 
ja
 
optimaalisen
hyödyntämisen.
 
Joustavat
 
moottorivoimalat
 
yhdessä
 
energian
varastointiratkaisujen
 
kanssa
 
parantavat
 
energiajärjestelmän
tehokkuutta
 
ja
 
huoltovarmuutta
 
sekä
 
pienentävät
kasvihuonekaasupäästöjä.
Wärtsilän
 
tavoitteena
 
on
 
pystyä
 
tarjoamaan
 
hiilettömille
polttoaineille
 
valmis
 
tuotevalikoima.
 
Yhtiö
 
haluaa
 
tukea
asiakkaitaan
 
ja
 
koko
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energiasektoreita
 
niiden
matkalla
 
kohti
 
hiilineutraaliutta.
 
Wärtsilän
 
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
vastaavat
 
tiukimpiinkin
 
ympäristövaatimuksiin,
 
ja
 
näillä
 
sektoreilla
käytettävien
 
moottoreiden
 
polttoainejoustavuus
 
on
 
tärkeä
muutoksen
 
mahdollistaja.
 
Wärtsilällä
 
on
 
käynnissä
 
laaja
 
testiohjelma
 
kohti
 
vedyllä
 
ja
ammoniakilla
 
toimivia
 
hiilettömiä
 
ratkaisuja.
 
Wärtsilän
polttoaineesta
 
riippumattoman
 
lähestymistavan
 
ansiosta
 
yhtiö
pystyy
 
tukemaan
 
energia
 
-
 
ja
 
merenkulkusektoreita
 
kestävien
 
ja
tehokkaiden
 
polttoainestrategioiden
 
käyttöönotossa
 
useissa
kustannuksiltaan
 
optimoiduissa
 
vaiheissa.
 
Yhtiö
 
on
 
investoinut
jatkuvasti
 
ja
 
järjestelmällisesti
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyöhön
 
ja
panostanut
 
pitkäjänteisesti
 
tuotekehitykseen,
 
jossa
 
keskitytään
polttoainejoustavuuteen,
 
energiatehokkuuteen
 
ja
 
päästöjen
vähentämiseen.
 
Wärtsilän
 
moottoreissa
 
voi
 
jo
 
nyt
 
käyttää
biopolttoaineita,
 
ammoniakkia,
 
metanolia
 
ja
 
vetyseoksia.
 
Sataprosenttisten
 
vetykonseptien
 
kehitys
 
jatkui
 
koko
 
vuoden
2023.
 
Vuonna
 
2024
 
valitaan
 
konsepti
 
teollistettavaksi
energialiiketoiminnan
 
vaatimusten
 
mukaisesti.
Ammoniakkikonseptien
 
kehitys
 
ja
 
validointi
 
jatkuivat
 
myös
 
vuonna
2023.
 
Yksi
 
näistä
 
konsepteista
 
teollistettiin
 
Wärtsilä
 
25
 
Ammonia
 
merimoottoriin,
 
joka
 
tuli
 
myyntiin
 
vuoden
 
2023
 
lopulla.
 
Lisäksi
Wärts
 
ilä
 
lanseerasi
 
neljä
 
uutta
 
metanolimoottoria.
Wärtsilä
 
on
 
tehnyt
 
arvioinnin
 
taloudellisista
 
toiminnoistaan
 
EU:n
kestävän
 
rahoituksen
 
taksonomian
 
delegoitujen
 
säädösten
perusteella,
 
kuten
 
8.
 
artiklaa
 
koskevassa
 
delegoidussa
säädöksessä
 
vaaditaan.
 
Wärtsilän
 
taksonomiaa
 
koskevat
keskeiset
 
tulosindikaattorit
 
(KPI)
 
vuodelle
 
2023
 
esitetään
seuraavilla
 
sivuilla
 
olevissa
 
taulukoissa.
Suuri
 
osa
 
Wärtsilän
 
taloudellisista
 
toiminnoista,
 
kuten
 
palvelut,
 
ei
tällä
 
hetkellä
 
ole
 
ensimmäisen
 
ilmastoa
 
koskevan
 
delegoidun
säädöksen
 
piirissä.
 
Merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-alan
 
palvelut
 
kattoivat
52%
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
vuonna
 
2023.
 
Palvelut
 
ovat
avainasemassa
 
laitteen
 
käyttöajan,
 
luotettavuuden,
vähäisemmän
 
polttoaineenkulutuksen
 
ja
 
pienempien
 
päästöjen
mahdollistajana.
 
Wärtsilällä
 
on
 
keskeinen
 
rooli
 
alusten
 
toiminnan
 
ja
 
koko
merenkulun
 
arvoketjun
 
hiilineutraaliuskehityksessä.
 
Yhtiön
 
laaja
tuote
 
-
 
ja
 
ratkaisuvalikoima,
 
muun
 
muassa
 
moottorit,
 
digitaaliset
teknologiat,
 
propulsiojärjestelmät,
 
hybridiratkaisut,
 
integroidut
voimansiirtojärjestelmät
 
ja
 
päästöjä
 
vähentävät
 
ratkaisut
 
tukevat
keskeisesti
 
siirtymää
 
kohti
 
päästötöntä
 
merenkulkua.
 
Ne
 
jäävät
kuitenkin
 
kaikki
 
taksonomian
 
ulkopuolelle,
 
koska
 
siihen
 
sisältyy
ainoastaan
 
alusten
 
valmistus
 
 
ei
 
alusteknologiat
 
tai
 
-
komponentit.
 
Energialiiketoiminnassa
 
myös
 
hiilineutraaleja
polttoaineita
 
varten
 
valmiit,
 
maakaasulla
 
tai
 
muilla
 
fossiilisilla
polttoaineilla
 
toimivat
 
moottorit
 
jäävät
 
taksonomian
 
ulkopuolelle.
Kaikkiaan
 
17%
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
arvioitiin
 
olevan
taksonomiakelpoista
 
sisältäen
 
energian
 
varastointiliiketoiminnan,
biokaasuratkaisut
 
ja
 
digitaaliset
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisut.
 
Liikevaihto
Investoinnit
Operatiiviset
 
kulut
Ei-taksonomiakelpoista
83%
77%
88%
Taksonomiakelpoista
17%
23%
12%
Taksonomian
 
mukaista
0%
0%
0%
Näiden
 
tietojen
 
raportointia
 
varten
 
Wärtsilä
 
on
 
arvioinut
 
taloudellisia
toimintojaan
 
delegoituihin
 
säädöksiin
 
sisällytettyjen
 
taloudellisten
toimintojen
 
perusteella.
 
Taksonomiakelpoiset
 
taloudelliset
 
toiminnot
on
 
tunnistettu
 
vertaamalla
 
delegoiduissa
 
säädöksissä
 
viitattuja
NACE-koodeja
 
Wärtsilän
 
taloudellisiin
 
toimintoihin.
 
Taloudellisten
toimintojen
 
taksonomiakelpoisuuden
 
määrittämiseksi
 
on
 
lisäksi
arvioitu
 
asianmukaisia
 
merkittävän
 
edistävyyden
 
kynnysarvoja.
Taksonomiakelpoisten
 
taloudellisten
 
toimintojen
 
liikevaihdot,
investoinnit
 
ja
 
operatiiviset
 
kulut
 
kerättiin
 
kirjanpitojärjestelmästä.
Seuraavaksi
 
Wärtsilä
 
vertasi
 
taloudellisia
 
toimintoja
 
teknisiin
seulontakriteereihin,
 
mukaan
 
lukien
 
ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
ja
 
sosiaaliset
 
vähimmäistason
 
suojatoimet,
 
ja
 
haki
 
näyttöä
 
niiden
tueksi.
 
Koska
 
Wärtsilä
 
tulkitsee
 
Euroopan
 
Unionin
 
taksonomia-
asetuksessa
 
säädettyjä
 
yhtenevyyskriteerejä
 
tiukasti,
 
yhtiö
 
ei
 
voi
pitää
 
vuoden
 
2023
 
taksonomiakelpoisia
 
tulovirtoja
 
myös
taksonomian
 
mukaisina.
 
Sama
 
pätee
 
sekä
 
investointeihin
 
että
operatiivisiin
 
kuluihin
 
vuonna
 
2023.
 
Vaikka
 
Wärtsilän
 
tuotteista
 
ja
palveluista
 
vain
 
pieni
 
osa
 
kuuluu
 
taksonomian
 
piiriin,
 
niillä
 
on
keskeinen
 
rooli
 
energia-
 
ja
 
merenkulkualojen
hiilineutraaliuspyrkimysten
 
edistämisessä,
 
ja
 
Wärtsilä
 
investoi
merkittävästi
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitystoimintaan
 
tukeakseen
 
siirtymää.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
KPI
Tunnistetut
 
taksonomiakelpoiset
 
taloudelliset
toiminnot
Huomautukset
Liikevaihto
 
Energian
 
varastointiliiketoiminta
 
Biokaasuratkaisut
 
Digitaaliset
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut
Wärtsilä
 
pitää
 
energian
 
varastointiliiketoimintaansa
taksonomiakelpoisena
 
taloudellisena
 
toimintona.
 
Wärtsilän
 
energian
varastointiratkaisut
 
ja
 
energian
 
hallintajärjestelmät
 
mahdollistavat
uusiutuvan
 
sähkön
 
tehokkaan
 
varastoinnin.
 
Wärtsilän
 
biokaasuratkaisuja
pidetään
 
taksonomiakelpoisina
 
muiden
 
vähähiilisten
 
teknologioiden
valmistusta
 
koskevan
 
kategorian
 
kautta.
 
Digitaalisia
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisuja
 
pidetään
 
taksonomiakelpoisina
kasvihuonekaasupäästöjä
 
vähentäviä
 
datavetoisia
 
ratkaisuja
 
koskevan
kategorian
 
kautta.
 
Wärtsilä
 
ei
 
pitänyt
 
monipolttoainemoottoriratkaisuja
taksonomiakelpoisina
 
tässä
 
vaiheessa.
Investoinnit
 
Uudet
 
rakennukset
 
 
Henkilöautot
 
ja
 
kevyet
 
hyötyajoneuvot
 
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus-
ja
 
kehitysmenot
 
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Kaikki
 
uusiin
 
rakennuksiin
 
tai
 
uusiin
 
ajoneuvoihin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
ovat
taksonomiakelpoisia.
 
Aktivoitujen
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenojen
 
suhteen
taksonomiakelpoisuus
 
noudattaa
 
samaa
 
logiikkaa
 
kuin
 
liikevaihdon
kohdalla.
 
Aktivoituja
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenoja,
 
jotka
 
koskevat
moottoreiden
 
kykyä
 
käyttää
 
tulevaisuuden
 
vihreitä
 
ja
 
hiilettömiä
polttoaineita,
 
pidettiin
 
kuitenkin
 
taksonomiakelpoisina,
 
koska
 
näillä
polttoaineilla
 
Wärtsilän
 
asiakkaat
 
voivat
 
tulevaisuudessa
 
tuottaa
 
sähköä
uusiutuvista,
 
fossiilittomista
 
kaasu-
 
ja
 
nestepolttoaineista.
Taksonomiakelpoiseen
 
valmistukseen
 
liittyviä
 
investointeja
 
ei
 
tunnistettu.
Operatiiviset
kulut
 
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Biokaasuratkaisuihin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
aktivoimattomat
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
aktivoimattomat
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Aktivoimattomien
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenojen
 
suhteen
taksonomiakelpoisuus
 
noudattaa
 
samaa
 
logiikkaa
 
kuin
 
liikevaihdon
kohdalla.
 
Sellaisiin
 
aktivoimattomiin
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenoihin
 
liittyviä
operatiivisia
 
kuluja,
 
jotka
 
koskevat
 
moottoreiden
 
kykyä
 
käyttää
tulevaisuuden
 
vihreitä
 
ja
 
hiilettömiä
 
polttoaineita,
 
pidettiin
 
kuitenkin
taksonomiakelpoisina,
 
koska
 
näillä
 
polttoaineilla
 
Wärtsilän
 
asiakkaat
voivat
 
tulevaisuudessa
 
tuottaa
 
sähköä
 
uusiutuvista,
 
fossiilittomista
 
kaasu-
ja
 
nestepolttoaineista.
 
Taksonomiakelpoiseen
 
valmistukseen
 
liittyviä
operatiivisia
 
kuluja
 
ei
 
tunnistettu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
 
Osuus
 
liikevaihdosta
 
taksonomian
 
mukaisiin
 
taloudellisiin
 
toimiin
 
liittyvistä
 
tuotteista
 
tai
 
palveluista
 
 
vuoden
 
2023
 
tiedot
Tilikausi
 
2023
2023
Edistää
 
merkittävästi
 
-kriteerit
Ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
Taloudelliset
 
toiminnot
 
Koodi
 
(a)
 
Liikevaihto
 
Osuus
liikevaihdosta,
2023
 
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesi
Saasteet
Kiertotalous
Luonnon
 
monimuotoisuus
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesi
Saasteet
Kiertotalous
Luonnon
 
monimuotoisuus
Vähimmäistason
 
suojatoimet
Taksonomiakelp
oisen
 
(A.1.)
 
tai
 
-
mukaisen
 
(A.2.)
liikevaihdon
osuus,
 
2022
 
Kategoria
 
mahdollista
va
 
toiminta
 
Kategoria
 
siirtymätoimi
nta
 
Teksti
MEUR
%
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
%
E
T
A.
 
TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
A.1.
 
Ympäristön
 
kannalta
 
kestävä
 
toiminta
 
(taksonomian
 
mukaiset)
Ei
 
taksonomian
 
mukaisia
 
toimintoja
0
0%
0%
Ympäristön
 
kannalta
 
kestävän
 
toiminnan
 
liikevaihto
(taksonomian
 
mukaiset)
 
(A.1)
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Joista
 
mahdollistavaa
 
toimintaa
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
E
Joista
 
siirtymätoimintaa
0
0%
0%
0%
T
A.2
 
Taksonomiakelpoiset
 
mutta
 
ei
 
ympäristön
 
kannalta
 
kestävät
 
toiminnot
 
(ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot)
 
(g)
EL;
 
N/EL
(f)
EL;
 
N/EL
(f)
EL;
 
N/EL
(f)
EL;
 
N/EL
(f)
EL;
 
N/EL
(f)
EL;
 
N/EL
(f)
Energian
 
varastointiliiketoiminta
CCM
 
3.4
920
15%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
13%
Biokaasuratkaisut
CCM
 
3.6
66
1%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
2%
Digitaaliset
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut
CCM
 
8.2
42
1%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
1%
Taksonomiakelpoisten
 
mutta
 
ei
 
ympäristön
 
kannalta
 
kestävien
toimintojen
 
(ei
 
taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen)
 
liikevaihto
(A.2)
1028
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
A.
 
Taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
liikevaihto
 
(A.1+A.2)
1028
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
B.
 
EI-TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
Ei-taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
liikevaihto
 
4987
83%
EL
 
=
Taksonomiakelpoi
nen;
 
N/EL
 
=
 
Ei-
taksonomiakelpoin
en
Yhteensä
 
6015
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
 
Taksonomia
 
n
 
mukaisiin
 
taloudellisiin
 
toimintoihin
 
liittyvien
 
tuotteiden
 
tai
 
palveluiden
 
investointien
 
osuus
 
 
vuoden
 
2023
 
tiedot
Tilikausi
 
2023
2023
Edistää
 
merkittävästi
 
-kriteerit
Ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
Taloudelliset
 
toiminnot
 
Koodi
 
(a)
 
Investoinnit
 
Osuus
investoinneista,
vuosi
 
2023
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesi
Saasteet
Kiertotalous
Luonnon
 
monimuotoisuus
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesi
Saasteet
Kiertotalous
Luonnon
 
monimuotoisuus
Vähimmäistason
 
suojatoimet
Taksonomiakelpoisten
(A.1.)
 
tai
 
-mukaisten
(A.2.)
 
investointien
osuus,
 
vuosi
 
2022
Kategoria
 
mahdollistava
toiminta
 
Kategoria
 
siirtymätoiminta
 
Teksti
MEUR
%
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
%
E
T
A.
 
TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
A.1.
 
Ympäristön
 
kannalta
 
kestävä
 
toiminta
 
(taksonomian
 
mukaiset)
Ei
 
taksonomian
 
mukaisia
 
toimintoja
0
0%
0%
Ympäristön
 
kannalta
 
kestävän
 
toiminnan
 
investoinnit
 
(taksonomian
mukaiset)
 
(A.1)
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Joista
 
mahdollistavaa
 
toimintaa
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
E
Joista
 
siirtymätoimintaa
0
0%
0%
0%
T
A.2
 
Taksonomiakelpoiset
 
mutta
 
ei
 
ympäristön
 
kannalta
 
kestävät
 
toiminnot
 
(ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot)
 
(g)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
Uudet
 
rakennukset
 
(vuokra)
 
CCM
 
7.1
3
1%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
21%
Henkilöautot
 
ja
 
kevyet
 
hyötyajoneuvot
CCM
 
6.5
5
3%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
2%
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
CCM
 
3.4
15
7%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
2%
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus-
 
ja
kehitysmenot
CCM
 
8.2
5
2%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
3%
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitysmenot
CCM
 
4.7
20
10%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
6%
Taksonomiakelpoisten
 
mutta
 
ei
 
ympäristön
 
kannalta
 
kestävien
toimintojen
 
(ei
 
taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen)
 
investoinnit
 
(A.2)
48
23%
23%
0%
0%
0%
0%
0%
34%
A.
 
Taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
investoinnit
 
(A.1+A.2)
48
23%
23%
0%
0%
0%
0%
0%
34%
B.
 
EI-TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
Ei-taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
investoinnit
158
77%
EL
 
=
 
Taksonomiakelpoinen;
 
Yhteensä
206
100%
N/EL
 
=
 
Ei-taksonomiakelpoinen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
 
Taksonomian
 
mukaisiin
 
taloudellisiin
 
toimintoihin
 
liittyvien
 
tuotteiden
 
tai
 
palveluiden
 
operatiivisten
 
kulujen
 
osuus
 
 
vuoden
 
2023
 
tiedot
Tilikausi
 
2023
2023
Edistää
 
merkittävästi
 
-kriteerit
Ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
Taloudelliset
 
toiminnot
Koodi
 
(a)
 
Operatiivis
et
 
kulut
 
Operatiivisten
kulujen
 
osuus,
vuosi
 
2023
 
Ilmastonmuutoksen
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesi
Saasteet
Kiertotalous
Luonnon
monimuotoisuus
Ilmastonmuutoksen
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesi
Saasteet
Kiertotalous
Luonnon
monimuotoisuus
Vähimmäistason
suojatoimet
Taksonomiakelpoisten
 
(A.1.)
tai
 
-mukaisten
 
(A.2.)
operatiivisten
 
kulujen
 
osuus,
vuosi
 
2022
 
Kategoria
 
mahdollistava
toiminta
Kategoria
 
siirtymätoiminta
 
Text
MEUR
%
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y;
 
N;
N/EL
 
(b)
(c)
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
%
E
T
A.
 
TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
A.1.
 
Ympäristön
 
kannalta
 
kestävä
 
toiminta
 
(taksonomian
 
mukainen)
Ei
 
taksonomian
 
mukaisia
 
toimintoja
0
0%
0%
Ympäristön
 
kannalta
 
kestävän
 
toiminnan
 
operatiivisten
 
kulujen
osuus
 
(taksonomian
 
mukaiset)
 
(A.1)
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Joista
 
mahdollistavaa
 
toimintaa
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
E
Joista
 
siirtymätoimintaa
0
0%
0%
0%
T
A.2
 
Taksonomiakelpoiset
 
mutta
 
ei
 
ympäristön
 
kannalta
 
kestävät
 
toiminnot
 
(ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot)
 
(g)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
EL;
N/EL
(f)
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitysmenot
CCM
 
3.4
18
7%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
8%
Biokaasuratkaisuihin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitysmenot
CCM
 
3.6
0,4
0%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
0%
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
CCM
 
8.2
1
0%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
2%
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
CCM
 
4.7
11
5%
EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
N/EL
3%
Taksonomiakelpoiset
 
mutta
 
ei
 
ympäristön
 
kannalta
 
kestävien
toimintojen
 
(ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot)
 
operatiivisten
kulujen
 
osuus
 
(A.2)
30
12%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
Taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
operatiiviset
 
kulut
 
(A.2.)
30
12%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
B.
 
EI-TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
Ei-taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
operatiiviset
 
kulut
 
(B)
220
88%
EL
 
=
 
Taksonomiakelpoinen;
N/EL
 
=
 
Ei-taksonomiakelpoinen
Yhteensä
250
100%
Taloudellinen
 
katsaus
Raportointisegmentit
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
Marine
 
Powerin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2023
 
kasvoi
 
19%
 
2
 
990
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
515)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
tilauskertymä
 
kasvoi
 
13%
 
1
 
804
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
593)
lähinnä
offshore-segmentin
 
tukemana.
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
29%
1
 
186
 
miljoonaan
 
euroon
 
(922)
 
lähinnä
 
kauppa-alussegmentin
mutta
 
myös
 
risteilyalussegmentin
 
tukemana
 
kysynnän
 
palautuessa
aiemmalta
 
matalalta
 
tasolta.
 
Laitetilaukset
 
laskivat
 
lautta-
 
ja
erikoisalussegmenteissä.
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
 
16%
 
2
644
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
273).
Liikevaihto
 
kasvoi
 
22%
 
2
 
540
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
078)
edellisvuoteen
 
nähden
 
kaikkien
 
segmenttien
 
volyymien
 
kasvun
tukemana.
 
Vaikutus
 
oli
 
suurin
 
kauppa-alus-,
 
offshore-,
 
risteily-
 
ja
lauttasegmenteissä.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
17%
 
1
 
665
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
424).
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
34%
 
875
miljoonaan
 
euroon
 
(653).
 
Kasvava
 
paine
 
siirtyä
 
kohti
hiilineutraaliutta
 
tuki
 
sekä
 
uusien
 
alusten
 
että
 
palvelujen
 
kysyntää.
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
258
 
miljoonaa
 
euroa
 
(184)
 
eli
 
10,2%
liikevaihdosta
 
(8,9).
 
Liiketulokseen
 
vaikutti
 
myönteisesti
 
palveluiden
hyvä
 
kehitys
 
ja
 
sitä
 
rasittivat
 
päästövähennysteknologioiden
kehityksen
 
tukemiseksi
 
kasvatetut
 
T&K-kustannukset.
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
Marine
 
Systemsin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2023
 
kasvoi
 
42%
 
652
miljoonaan
 
euroon
 
(458)
 
edellisvuoteen
 
nähden,
 
Gas
 
Solutions
 
-
liiketoiminnan
 
myönteisen
 
kehityksen
 
ansiosta.
 
Palveluiden
tilauskertymä
 
oli
 
vakaa
 
226
 
miljoonaa
 
euroa
 
(225).
 
Laitteiden
tilauskertymä
 
kasvoi
 
83%
 
426
 
miljoonaan
 
euroon
 
(233)
 
aiemmin
mainitun
 
Gas
 
Solutions
 
-liiketoimintayksikön
 
myönteisen
 
kehityksen
ansiosta.
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
 
34%
 
583
 
miljoonaan
euroon
 
(434).
Liikevaihto
 
laski
 
28%
 
491
 
miljoonaan
 
euroon
 
(680)
 
edellisvuoteen
nähden,
 
Gas
 
Solutions-
 
ja
 
Exhaust
 
Treatment
 
-liiketoimintojen
alhaisempien
 
laitemyyntivolyymien
 
vuoksi.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
6%
 
225
 
miljoonaan
 
euroon
 
(211)
 
kaikkien
liiketoimintayksiköiden
 
hyvän
 
kehityksen
 
ansiosta.
 
Laitteiden
liikevaihto
 
laski
 
43%
 
266
 
miljoonaan
 
euroon
(468).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
6
 
miljoonaa
 
euroa
 
(60)
 
eli
1,2%
 
liikevaihdosta
 
(8,9).
 
Tulokseen
 
vaikutti
 
myönteisesti